Elections to the Regional Council of the West Pomeranian Voivodeship

Keywords: local government elections; political parties

Abstract

The article presents the research of the effects of rivalry in local government elections at the regional level. The analysis concerns the results of voting and elections to the Regional Council of the West Pomeranian Voivodeship in six subsequent elections. The study includes factors such as: attendance, changes in support for electoral committees and the distribution of seats. The main focus was put on the parties that obtained seats in the Regional Council – either independently or within coalitions. In the analysed period, the Democratic Left Alliance (SLD) obtained the highest electoral support until 2006, but in the following elections the highest support belonged to the Civic Platform (PO). The West Pomeranian Voivodship noted lower turnout than the national average attendance. Leftist parties and the Civic Platform gained above average support in West Pomerania than on the country level.

References

Alberski R., Niekompetentny wyborca? Głosy nieważne w wyborach do sejmików województw w: Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, red. R. Alberski, M. Cichosz, Wrocław: Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, s. 351.

Bajer J., Badania porównawcze w politologii. Zagadnienia metodologiczne, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 8(2012), s. 28.

Cichosz M., Czterobarwne układanki. Podsumowanie strategii podmiotów politycznych w wyborach do sejmików województw w 2010 roku, w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław: Wydawnictwo REMAR 2013, s. 328.

Czerwiński M., Kampania i wyniki wyborów do sejmiku województwa zachodniopomorskiego w 2002 roku, w: Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2003, s 141.

Herbut R., Systemy partyjne, w: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, s. 176-178.

Kowalczyk K., Pomorze Zachodnie – „bastion PO”? Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku, „Opuscula Sociologica” 2015, nr 3, s. 63.

Kowalczyk K., Wybory samorządowe w 2014 roku w Szczecinie, Szczecin: Wyd. Soft Vision 2015.

Kowalczyk K., Tomczak Ł., Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008.

Marszałek-Kawa J., Wybory samorządowe 2006 a kwestia nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej, w: Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2007, s. 200-201.

Siedziako M., Tomczak Ł., Platforma mimo wszystko. Wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wydawnictwo REMAR, Wrocław 2013, s. 311.

Tomczak Ł., Bez zmian z mocniejszym odcieniem zieleni. Wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego w: Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, red. R. Alberski, M. Cichosz, Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, s. 313.

Tomczak Ł., Partie i ugrupowania polityczne w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w: Geografia wyborcza Polski. Interpretacja postaw i zachowań obywateli, red. T. Koziełło, D. Szczepański, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2018, s. 246.

Tomczak Ł., Platforma idzie po władzę. Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim, w: Wybory do sejmików województw w 2006 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wrocław: Wydawnictwo MARINA 2010, s. 251.

Wojtaszak A., Rola i znaczenie Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Pomorze Zachodnie w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku, „Acta Politica Polonica” 2016, nr 2, s. 68.

Published
2020-02-21
Section
Articles