The NATO Problem in German-Ukrainian Relations in the 21st Century: Outline of the Issue

Keywords: Ukraine; the North Atlantic Alliance; the Federal Republic of Germany; the Russian Federation; NATO enlargement

Abstract

The scope and intensity of cooperation between Germany and Ukraine, despite high expectations and hopes expressed primarily by the Ukrainian side, have not reached high level in the first two decades of the 21st century. During this period, the German government has not only failed to develop a clear political concept for Ukraine, but became one of the main supporters of the Russia First principle. Berlin’s need to take into account the conditions determined by Moscow’s significance for European and global security is a constant factor determining Germany’s attitude towards NATO’s enlargement to Ukraine without which the dynamics of German-Ukrainian relations cannot be properly understood. Berlin’s attitude towards this issue has been clearly and consistently negative. During the Russian-Ukrainian armed conflict, ongoing since 2014, Ukraine has not seen a clear membership perspective. Moreover, in the current situation, this issue is treated as a factor creating additional tensions and thus blocking the diplomatic routes to overcome the crisis. Such an approach, coupled with the probable permanence of the conflict, means that the enlargement of NATO to the East will probably not only be removed from the Euro-Atlantic agenda, but also “frozen” for a long time to come.

References

Buhbe M., Grundzüge einer deutsche Russland-Strategie, w: Deutschland in den internationalen Beziehungen. Ziele, Instrumente, Perspektiven, III 2007, Bonn–Berlin: Freidrich Ebert Stiftung 2007, s. 8.

Drzewicki A., Działania prewencyjne w polityce bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec na przykładzie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, w: Niemcy z polskiej pespektywy, red. K. Gelles, Wrocław 2016, s. 71-88, „Niemcoznawstwo”, t. 24.

Drzewicki A., Europa Środkowa i Wschodnia w polityce bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec 1990-1998. Stanowisko niemieckich partii politycznych, Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2010.

Drzewicki A., Europejska Polityka Wschodnia – doświadczenia i wnioski dla Polski, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 3, s. 45-65.

Friedman G., Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2012.

Jung F.J., Streitkräfte als Instrument einer umfassenden, vernetzen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, w: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen, Hamburg–Berlin–Bonn: Bundesakademie für Sicherheitspolitik 2009, s. 42.

Knüpling F., Od Bałkanów do Hindukuszu. Czerwono-zielona polityka zagraniczna przed nowymi wyzwaniami, „Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki” 2005, nr 69-70, s. 25.

Kontratjuk S.V., Evropejska polityka objednanoji Nimeththyny, Kyjiv 2008, s. 191-202.

Kudrjathenko A.I., Ukrajinsko-nimecki vidnosyny v konteksti globalnyh zrushen na kontynenti, w: Ukrajina v Evropi: poshuky spilnoho majbutnoho, Kyjiv 2009, s. 204.

Kwiatkowska-Drożdż A., Fymark K., Deutschland im Russland-Ukraine-Konflikt: eine politische oder eine humanitäre Aufgabe?, „Ukraine-Analysen”, 24 III 2015, nr 148, s. 3.

Madej M., Konflikt na Ukrainie – implikacje dla NATO i Polski, w: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. naukowa K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2016, s. 228-246.

Major C., Moelling Ch., Zwischen Krisen und Verantwortung: Eine erste Bilanz der neuen deutschen Verteidigungspolitik, XII 2015, Note du Cerfa 127, Studienkomitee für deutsch-französische Beziehungen (Cerfa).

Manzhoła V.A., Ukrajina v systemi dvostronnih vidnosyn is providnymi evropejskymi krajinamy, w: Zovnishnja polityka Ukrajiny – 2008: Strategithni ocinky, prognozy ta priorytety, red. G.M. Perepelyci, Kyjiv 2009, s. 273-274.

Meister S., Niemiecki szpagat, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 2, s. 50.

Niemcy i Rosja o bezpieczeństwie, „Tydzień na Wschodzie”. Ośrodek Studiów Wschodnich 2010, nr 20, s. 10.

Ochmann C., Zbliżenie poprzez powiązania, „Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki” 2006, nr 76, s. 70-71.

Pacuła P., Przyszłość polityki „otwartych drzwi” NATO, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 1(21), s. 99.

Pietraś M., Stosunki Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim, w: Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Lublin: Wydawnictwo UMSC 2007, s. 360-365.

Relacje gospodarcze Niemiec z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, Raport, Ośrodek Studiów Wschodnich, 15.09.2008.

Schwall-Düren A., Polacy i Niemcy – partnerzy w kształtowaniu aktywnej polityki wschodniej? Wykład ku czci Willy Brandta, XII 2006 r., Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta 2006, s. 19-20.

Sedlmayr S., Die aktive Aussen- und Sicherheitspolitik der rot-grünen Bundesregierung 1998-2005, Wiesbaden 2008, s. 133-140.

Shapovolova O.I., Ukrajina v systemi dvostronnih vidnosyn is providnymi evropejskymi krajinamy, w: Zovnishnja polityka Ukrajiny – 2009: Strategithni ocinky, prognozy ta priorytety, red. G.M. Perepelyci, Kyjiv 2010, s. 272.

Shapovolova O.I., Ukrajina v systemi dvostronnih vidnosyn is providnymi evropejskymi krajinamy, w: Zovnishnja polityka Ukrajiny – 2010: Strategithni ocinky, prognozy ta priorytety, red. G M. Perepelyci, Kyjiv 2011, s. 267.

Stosunki Rosja–Niemcy w latach 1998-2005, Raport OSW/CSM, Warszawa, II 2006.

Trener J., Berlin – Moskwa: nowy rzeczowy styl Niemców?, „Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki” 2007, nr 77-78, s. 62-66.

Żerko S., Niemcy wobec konfliktu w Gruzji (sierpień 2008 r.), „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2008, nr 1.

Published
2020-02-21
Section
Articles