Nowe ruchy religijne i misje ewangelizacyjne. Odwieczne tęsknoty w nowych narracjach

  • Maria Libiszowska-Żółtkowska Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: nowe ruchy religijne; pluralizm religijny; religijność sekularyzacja; duchowość; konwersja

Abstrakt

Każda religia ma własną wizję Boga/bogów i oryginalną wykładnię prawd wiary, która odróżnia ją od innych systemów religijnych czy konkretnych wyznań. Religijna panorama to kalejdoskop zmieniających się form, które dzielą się, łączą, przekształcają i pojawiają ponownie, nieustannie ze sobą konkurując. W XXI wieku wbrew dziewiętnastowiecznemu przeświadczeniu, że wraz z postępem nauki i rozwojem świeckich ideologii religia zaniknie, ona nadal trwa i przeżywa swoisty renesans. W różnych częściach świata powstają nowe ruchy religijnych innowacji. W Polsce wymiernym świadectwem sukcesywnie powiększającej się sceny religijnej jest wydłużający się z roku na rok rejestr Kościołów i innych związków wyznaniowych. Stare i nowe odsłony religii i duchowości, trudne do zliczenia i imiennego nazwania, dowodzą niezmienności natury ludzkiej w dążeniu do rozpoznania i zaspokojenia duchowej wrażliwości.

Bibliografia

Barker E.: Nowe ruchy religijne, tłum. T. Kunz, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2012.

Benedykt XVI: Audiencja generalna 11 maja 2011, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_11052011.html

Bonowicz W.: Ruchy w Kościele, Kościół w ruchu, „Znak” 1997, nr 6, s. 160-169.

Dobbelaere K.: Sekularyzacja trzy poziomy analizy, tłum. R. Babińska, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2008.

Doktór T.: Innowacje religijne: ruchy, uczestnicy, reakcje społeczne, Olsztyn: Wydawnictwo Mantis 2002.

Fromm E.: Szkice z psychologii religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa: Książka i Wiedza 1966.

http://teksciory.interia.pl/tau-list-motywacyjny-feat-paluch-tekst-piosenki,t,648890.html

https://mswia.gov.pl/download/1/32127/ostE-RejestrEB27042018r.pdf [dostęp: 10.11.2018].

https://www.musixmatch.com/lyrics/TAU/Remedium.

Kobyliński A.: Trudno powiedzieć, w jakich krajach katolicyzm przetrwa, eKAJ 10.07.2018, https://ekai.pl/trudno-powiedziec-w-jakich-krajach-katolicyzm-przetrwa/ [dostęp: 10.11. 2018].

Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, https://mswia.gov.pl/download/1/32127/ostE-RejestrEB27042018r.pdf [dostęp: 10.11.2018].

Krzyżak T.: Bashobora na Stadionie Narodowym. Rozmodlony stadion, „Rzeczpospolita” 07.07. 2013.

Księga Koheleta, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2000.

Libiszowska-Żółtkowska M.: Homo religiosus. Teoria wyjaśniająca kazus pastafarian, w: Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii, red. S.H. Zaręba, I. Borowik, Warszawa: Kontrast 2016, s. 247-259.

Libiszowska-Żółtkowska M.: Konwertyci nowych ruchów religijnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003.

Libiszowska-Żółtkowska M.: Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 2001.

Libiszowska-Żółtkowska M.: Kościół i religia w przestrzeni miejskiej. Casus Kościoła Ulicznego przykładem chrześcijańskiej służby etycznej, w: Kościoły, religie, kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, red. M. Sroczyńska, S.H. Zaręba, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017, s. 211-222.

Libiszowska-Żółtkowska M.: Nowe ruchy religijne w Polsce, „Ateneum Kapłańskie” 2003, nr 567-568, s. 329-347.

Libiszowska-Żółtkowska M.: Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2001.

Libiszowska-Żółtkowska M.: Resakralizacja w ponowoczesnej scenerii. Nowe odmiany religii i duchowości, w: Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, red. I. Borowik, S. Grotowska, P. Stawiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018.

Mariański J.: Kościół w społeczeństwie przemysłowym, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1983.

Mariański J.: Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL 1995.

Mariański J.: Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne, Poznań: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.

Mariański J.: Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa: Oficyna Naukowa 2010.

Mariański J.: Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.

Mariański J.: Sekularyzacja. Desekularyzacja. Nowa Duchowość. Studium socjologiczne, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2013.

Parkinson C.N.: Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress, Penguin Books, 1986.

Petrowa-Wasilewicz A.: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa: KAI 2000.

Piwowarski W.: Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne, Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1977.

Piwowarski W.: Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne, Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1971.

Stark R., Bainbridge W.S.: Teoria religii, tłum. T. Kunz, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2000.

Szostkiewicz A.: Nadchodzą szamani i szarlatani. Kościół 2018, https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2018/07/14/nadchodza-szamani-i-szarlatani-kosciol-2018/ [dostęp: 10.09.2018].

Szostkiewicz A.: Szamani Kościoła, „Polityka” 26.06.2013, s. 20-23.

Tokarczuk O.: Ludzie księgi, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 1996.

Tokarczyk A.: Trzydzieści wyznań, Warszawa: K.A.W. 1987.

Opublikowane
2019-11-19
Dział
Artykuły