Identity as a category of borderland sociology. An attempt to reinterpret

Keywords: identity; borderland; borderland identity; borderland sociology

Abstract

The aim of the article is an attempt to reinterpret the concept of borderland identity as a category of borderland sociology. The presented concept, in reference to the essence of the identity and the borderland, takes into account both the identity of the majority as well as cultural minorities living on the borderlands. It has been presented so that it could be applicable to the implementation of empirical research. In conclusion, the Author distinguished three types of collective identities defined as borderline identities: binding identity, borderland identity and inter-border identity.

References

Bauman Z.: Ziemia, krew i tożsamość, „Przegląd Polonijny” 19(1993), z. 4.

Bokszański Z.: Tożsamości zbiorowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.

Bukowska-Floreńska I.: Kultura tradycyjna a tożsamość kulturowa społeczności pogranicza, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1(1997).

Dashefsky A.: Ethnic Identity in Society, Chicago: University of Connecticut 1976.

Gellner E.: Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1991.

Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.

Kłoskowska A.: Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 36(1992), nr 1.

Kwiatkowska A.: Tożsamość i poczucie szczęścia mieszkańców pogranicza, w: Psychologia społeczno-kulturowego pogranicza. Wstęp do koncepcji badań, red. J. Miluska, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego 2016, s. 169-198.

Nikitorowicz A.: Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2014.

Nikitorowicz J.: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok: Trans Humana 1995.

Nikitorowicz J.: Wielokulturowość w procesie. Ku wielowymiarowej tożsamości społeczno-kulturowej, w: Pogranicza, red. M. Bieńkowska, W. Żelazny, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2015, s. 13-32.

Nowicka E.: Etniczność a sytuacja mniejszościowa, „Przegląd Polonijny” 15(1989), z. 1.

Ossowski S.: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967.

Paleczny T.: Socjologia tożsamości, (Regiony humanistyki nr 1), Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego 2008.

Putnam R.: Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przekł. J. Szacki, Kraków–Warszawa: Instytut Wydawniczy „Znak” 1995.

Radłowska K.: Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana, Białystok: Fundacja Sąsiedzi 2017.

Rusek H.: Dylematy tożsamości miasta na granicy – Cieszyn: Czeski Cieszyn, w: Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, red. Z. Kurcz, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2008, s. 163-176.

Sadowski A.: Pogranicze – pograniczność – tożsamość pograniczna, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2008, t. 14, s. 17-30.

Smolarkiewicz E.: Tożsamość na pograniczach, w: Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, red. Z. Kurcz, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2008, s. 143-152.

Stadnicki G.: Miasto jako „pogranicze kulturowe”, w: Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, red. Z. Kurcz, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2008, s. 101-114.

Synak B.: Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1998.

Trutkowski C., Mandes S.: Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2005.

Published
2019-11-19
Section
Articles