Tożsamość pogranicza jako kategoria socjologii pogranicza. Próba reinterpretacji

Słowa kluczowe: tożsamość; pogranicze; tożsamość pogranicza; socjologia pogranicza

Abstrakt

Celem artykułu jest próba reinterpretacji pojęcia tożsamości pogranicza jako kategorii socjologii pogranicza. Przedstawiona koncepcja, w nawiązaniu do istoty tożsamości oraz pogranicza, uwzględnia łącznie zarówno tożsamość większości, jak i mniejszości kulturowych zamieszkujących na pograniczach. Została tak przedstawiona, aby mogła mieć zastosowanie do realizacji badań empirycznych. W zakończeniu Autor wyróżnił trzy typy tożsamości zbiorowych, określanych jako tożsamości pogranicza: tożsamość wiążącą, tożsamość pograniczną oraz tożsamość intergraniczną.

Bibliografia

Bauman Z.: Ziemia, krew i tożsamość, „Przegląd Polonijny” 19(1993), z. 4.

Bokszański Z.: Tożsamości zbiorowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.

Bukowska-Floreńska I.: Kultura tradycyjna a tożsamość kulturowa społeczności pogranicza, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1(1997).

Dashefsky A.: Ethnic Identity in Society, Chicago: University of Connecticut 1976.

Gellner E.: Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1991.

Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.

Kłoskowska A.: Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 36(1992), nr 1.

Kwiatkowska A.: Tożsamość i poczucie szczęścia mieszkańców pogranicza, w: Psychologia społeczno-kulturowego pogranicza. Wstęp do koncepcji badań, red. J. Miluska, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego 2016, s. 169-198.

Nikitorowicz A.: Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2014.

Nikitorowicz J.: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok: Trans Humana 1995.

Nikitorowicz J.: Wielokulturowość w procesie. Ku wielowymiarowej tożsamości społeczno-kulturowej, w: Pogranicza, red. M. Bieńkowska, W. Żelazny, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2015, s. 13-32.

Nowicka E.: Etniczność a sytuacja mniejszościowa, „Przegląd Polonijny” 15(1989), z. 1.

Ossowski S.: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967.

Paleczny T.: Socjologia tożsamości, (Regiony humanistyki nr 1), Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego 2008.

Putnam R.: Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przekł. J. Szacki, Kraków–Warszawa: Instytut Wydawniczy „Znak” 1995.

Radłowska K.: Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana, Białystok: Fundacja Sąsiedzi 2017.

Rusek H.: Dylematy tożsamości miasta na granicy – Cieszyn: Czeski Cieszyn, w: Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, red. Z. Kurcz, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2008, s. 163-176.

Sadowski A.: Pogranicze – pograniczność – tożsamość pograniczna, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2008, t. 14, s. 17-30.

Smolarkiewicz E.: Tożsamość na pograniczach, w: Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, red. Z. Kurcz, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2008, s. 143-152.

Stadnicki G.: Miasto jako „pogranicze kulturowe”, w: Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, red. Z. Kurcz, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2008, s. 101-114.

Synak B.: Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1998.

Trutkowski C., Mandes S.: Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2005.

Opublikowane
2019-11-19
Dział
Artykuły