Rosyjska koncepcja wojny nowej generacji w świetle pierwszych doświadczeń z wojny w Ukrainie

Słowa kluczowe: Rosja, bezpieczeństwo, wojna nowej generacji, Doktryna Gierasimowa, wojna hybrydowa

Abstrakt

Artykuł omawia wyniki analiz poświęconych rosyjskiej koncepcji wojny nowej generacji w świetle pierwszych doświadczeń z wojny w Ukrainie z 2022 roku. Autor omawia rolę w rosyjskiej myśli wojskowej działań asymetrycznych poniżej progu wojny, jak również intensywnego konfliktu zbrojnego z wysokim nasyceniem techniki wojskowej. Dokonywana jest próba oceny realizacji przez Federację Rosyjską własnych założeń militarnych na gruncie realnych działań wojennych. Autor weryfikuje, w jakim stopniu podstawowe elementy rosyjskiej koncepcji wojny nowej generacji zostały właściwie zastosowane w działaniach przeciwko Ukrainie, w jakim stopniu zawiodło wykonanie i odejście od własnych planów, w tym w takich aspektach jak działania informacyjne, operacje w cyberprzestrzeni, wykorzystanie środków walki radioelektronicznej i precyzyjnych środków rażenia na dalekie odległości, czy robotyzacja pola walki.

Bibliografia

Bendett S., Boulègue M., Connolly R., Konaev M., Podvig P., Zysk K. (2021), Advanced military technology in Russia Capabilities and implications, London: Chatham House.

Bērziņš J. (2019), Not ‘Hybrid’ but New Generation Warfare, [w:] G.E. Howard, M. Czekaj, (red.), Russia’s Military Strategy and Doctrine, Washington: The Jamestown Foundation.

Bilal A. (2021), Hybrid Warfare – New Threats, Complexity, and ‘Trust’ as the Antidote, NATO Review.

Dąbrowska I. (2021), Maskowanie operacyjne (maskirowka) jako rosyjska zdolność zaskakiwania przeciwnika, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 13, nr 25, s. 293-321.

Depczyński M., Elak, L. (2020), Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Bellona. Fundacja Historia i Kultura.

Edmonds J., Bendett S., Fink A., Chesnut M., Gorenburg D., Kofman M., Stricklin K., Waller J. (2021), Artificial Intelligence and Autonomy in Russia, Center for Naval Analyses.

Felgenhauer P. (2019), A New Version of the ‘Gerasimov Doctrine’?, Eurasia Daily Monitor, 16, nr 32.

Galeotti M. (2018), I’m Sorry for Creating the ‘Gerasimov Doctrine’, Foreign Policy.

Gierasimow W. (2013), Cennost’ nauki w priedwidienii. Nowyje wyzowy triebujut pierieosmyslit’ formy i sposoby wiedienija bojewych diejstwij, Wojenno-promyszlennyj kurjer.

Hybrid Warfare of the Future (2021), Center for European Policy Analysis.

Johnson B., Wetzel T., Barranco J.B., Massa M.J., Marine A. (2022), Russia Crisis Military Assessment: How will Russia stage the battle of Kyiv?, Atlantic Council.

Karnozow W. (2021), Roboty – nie fantastika, Niezawisimaja gazieta.

Kokoszyn A. (2009), Riewolucyja w wojennom diele i problemy sozdanijasowriemiennych Woorużennych sił Rossii, Wiestnik Moskowskogo uniwiersitieta. Sierija 25: Mieżdunarodnyje otnoszenija i mirowaja politika, nr 1.

Kremenetskyi B. (2022), EW Lessons Learned. Russian Hybrid Warfare in Ukraine, General Staff Armed Forces of Ukraine, RUSI.

Lessons from Russia’s cyber-war in Ukraine (2022), The Economist.

Litowkin D. (2021), Szojgu postawił robotow pod rużje, Niezawisimaja gazieta.

Massicot D. (2019), Anticipating a New Russian Military Doctrine in 2020: What It Might Contain and Why It Matters, War on the Rocks.

Mickiewicz P., Kacprzycki D. (2021), Od „konfliktu hybrydowego” do działań konwencjonalnych? Koncepcja oddziaływania militarnego Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po 2018 roku, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 13, nr 25, s. 11-30.

Orenstein M. (2022), Russia’s Use of Cyberattacks: Lessons from the Second Ukraine War, Foreign Policy Research Institute.

Piotrowski M.A. (2015), Konflikt nigdy nie jest prosty: amerykańska teoria i doktryna wojen oraz przeciwników hybrydowych, Sprawy Międzynarodowe, 68, nr 2, s. 7-38.

Polyakova A., Boulègue M., Zarembo K., Solodkyy S., Stoicescu K., Chatterje-Doody P.N., Jonsson O. (2021), The Evolution of Russian Hybrid Warfare: Conclusion, Center for European Policy Analysis.

Poroskow N. (2021), Bojewyje roboty obchodiatsia biez ludiej, Niezawisimaja gazieta.

Postanowlenije ot 4 nojabria 2021 g. No 5 O Wojennoj doktrinije Sojuznogo gosudarstwa, Wysszyj gosudarstwiennyj sowiet Sojuznogogosudarstwa.

Ramm A. (2021), Wojna ludiej-robotow, Niezawisimaja gazieta.

Russian new generation Warfare Handbook (2017), Asymetric Warfare Group, U.S. Army.

Sieliwanow W., Iljin J. (2019), Analiz sostojanija razwitija wojenno-tiechniczeskojnauki, Wojennaja Mysl.

Stashevskyi O., Bajak F. (2022), Deadly secret: Electronic warfare shapes Russia-Ukraine war, Associated Press.

Thomas T.L. (2019), Russian Military Thought: Concepts and Elements, MITRE.

Ukaz Priezidienta Rossijskoj Fiedieracyi ot 31.12.2015 g. No 683 o Stratiegii nacyonalnoj biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi.

Ukaz Priezidienta Rossijskoj Fiedieracyi ot 09.05.2017 g. No 203 o Stratiegii razwitija informacyonnogo obszczestwa w Rossijskoj Fiedieracyi na 2017 – 2030 gody.

Ukaz Priezidienta Rossijskoj Fiedieracyi ot 02.07.2021 g. No 400 o Stratiegii nacyonalnoj biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi.

Wąsowski K. (2015), Istota i uniwersalność rosyjskiego modelu wojny hybrydowej wykorzystanego na Ukrainie, Sprawy Międzynarodowe, 68, nr 2, s. 39-56.

Withington T. (2022), Russia’s Electronic Warfare Capabilities Have Had Mixed Results Against Ukraine, The Drive.

Wojennaja doktrina Rossijskoj Fiedieracyi (2014), Sowiet Biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi.

Wojnowski M. (2015), Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 7, nr 13, s. 13-39.

Wojnowski M. (2015a), Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej myśli wojskowej XIX-XXI wieku, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wojna hybrydowa – wydanie specjalne, s. 7-38.

Withington T. (2022), Russia’s Electronic Warfare Capabilities Have Had Mixed Results Against Ukraine, The Drive.

Zysk K. (2022), Is Russia a threat in emerging and disruptive technologies?, NATO Defence Collage Policy Brief, No. 09 – May.

Opublikowane
2022-12-30
Dział
Artykuły