Od idei do faktu – droga Szwecji do NATO

Słowa kluczowe: Szwecja w NATO, agresja na Ukrainę, neutralność, polityka militarnego niezaangażowania

Abstrakt

Szwedzka polityka bezpieczeństwa i obrony zmieniła się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Od silnego nacisku na krajową obronę terytorialną, przez uczestnictwo w międzynarodowych misjach zarządzania kryzysowego i powrót do koncepcji obrony całkowitej aż do decyzji o przystąpieniu do NATO. Jedną z pierwszych, istotnych zmian w szwedzkiej polityce bezpieczeństwa i obrony była deklaracja solidarności z 2009 roku, która została powtórzona w 2014 roku. Rząd podkreślił w niej, że Szwecja nie pozostanie bierna, gdy inne państwo zostanie dotknięte przez katastrofę lub zaatakowane. Prawdziwa „rewolucja” w szwedzkiej doktrynie bezpieczeństwa nastąpiła jednak po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wojna w najbliższym sąsiedztwie zmusiła Szwecję do dokonania przeglądu swojej polityki bezpieczeństwa, w efekcie którego rząd uznał, że państwo nie będzie dłużej bezpieczne pozostając poza NATO. Decyzja Szwecji o przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest historyczna i zrywa z jej długą tradycją neutralności i niezaangażowania.

Bibliografia

af Malmborg M. (2001), Neutrality and State-Building in Sweden, Basingstoke: Palgrave.

Agius Ch. (2006), The Social Construction of Swedish Neutrality: Challenges to Swedish identity and sovereignty, Manchester: University Press.

Bildt C. (1996), Security in the Northern Europe: A Swedish Perspective, [w:] Knudsen O.F. (ed.), Strategic Analysis and the Management of Power: Johan Jørgen Holst, the Cold War and the New Europe, London: Palgrave Macmillan Press Ltd, s. 153-166.

Bildt C. (2018), The End of Scandinavian Non-Alignment, https://www.projectsyndicate.org/commentary/sweden-finland-moving-toward-nato-membership-by-carl-bildt 2018-10 [dostęp: 20.06.2022].

Bye H-G. (2022), Sweden’s Chief of Defense Wants to Strengthen Military Presence in Northern Sweden, https://www.highnorthnews.com/en/swedens-chief-defense-wants-strengthen-military-presence-northern-sweden [dostęp: 25.11.2022].

[Carrick H.] (2022), Will Finland and Sweden join NATO? What move would mean for Russia - and what are other member countries, https://www.nationalworld.com/news/world/finland-sweden-nato-russia-member-countries-3653981 [dostęp: 01.07.2022].

Czarny R.M. (2017), Ewolucja neutralności Szwecji w XXI wieku, Kielce: UJK.

Czarny R.M. (2018), Sweden: From Neutrality to International Solidarity, Cham: Springer International Publishing AG.

Dalsjö R. (2006), Life-Line Lost: The Rise and Fall of ‘Neutral’ Sweden’s Secret Reserve Option of Wartime Help from the West, Stockholm: Santerus Academic Press Sweden.

Dalsjö R. (2012), From self-sufficiency to solidarity: The Transformation of Sweden’s Defence and Security Policies, [w:] Strategic Management of Military Capabilities: Seeking Ways to Foster Military Innovation (proceedings International Symposium on Security Affairs), s. 141-160.

Doeser F. (2008), In Search of Security. After Collapse of the Soviet Union, Stockholm: Stockholm University.

Dudzińska K. (2022), Bezpieczeństwo Szwecji a proces akcesji do Sojuszu, PISM, nr 179 (2598).

Ekholm M. (2022), Varför vill Finland och Sverige gå med i Nato samtidigt – och finns det några säkerhetsgarantier?, https://svenska.yle.fi/a/7-10015823 [dostęp: 03.05.2022].

Faulconbridge G. (2022), Russia warns of nuclear deployment if Sweden, Finland join NATO, https://www.reuters.com/world/europe/russia-warns-baltic-nuclear-deployment-if-nato-admits-sweden-finland-2022-04-14/ [dostęp: 04.05.2022].

Forsberg R., Kähkönen A., Öberg J. (2022), Implications of a Finnish and Swedish NATO Membership for Security in the Baltic Sea Region, https://www.wilsoncenter.org/article/implications-finnish-and-swedish-nato-membership-security-baltic-sea-region [dostęp: 26.11.2022].

Forsberg T., Vaahtoranta T. (2001), Inside the EU, Outside NATO: Paradoxes of Finland’s and Sweden’s Postneutrality, European Security, 10, nr 1, s. 8.

Gerner K. (2018), Why Sweden’s ‘prepare for war’ leaflet is a waste of paper, https://theconversation.com/why-swedens-prepare-for-war-leaflet-is-a-waste-of-paper-97194 [dostęp: 25.11.2022].

Gotkowska J. (2022), Nowy rząd Szwecji: zmiany wewnętrzne, konsensus w bezpieczeństwie, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Gotkowska J. (2013), Szwedzki szpagat. Polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Gotkowska J., Chmielewski B. (2022), Finlandia (i Szwecja) na drodze do NATO, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-04-14/finlandia-i-szwecja-na-drodze-do-nato [dostęp: 05.05.2022].

Grzela J. (2019), Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich, Kielce: UJK 2019.

Harding L. (2022), Sweden and Finland agree to submit Nato applications, say reports, https://www.theguardian.com/world/2022/apr/25/sweden-and-finland-agree-to-submit-nato-applications [dostęp: 03.05.2022].

Harding L. (2022), Putin issues fresh warning to Finland and Sweden on installing Nato infrastructure, https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/russia-condemns-nato-invitation-finland-sweden [dostęp: 24.09.2022].

Hendrickson R.C. (2007), History: Sweden’s partnership with NATO, http://www.nato.int/docu/ review/2007/military_civilian_divide/NATO_Sweden/EN/index.htm [dostęp: 10.07.2022).

Hickman J. (2022), Why Finland and Sweden’s Accession Is a Game-Changer for NATO, https://cepa.org/article/why-finland-and-swedens-accession-is-a-game-changer-for-nato/ [dostęp: 26.11.2022].

Hille P. (2022), Zmierzch neutralności w Europie, https://www.dw.com/pl/zmierzch-neutralno%C5%9Bci-w-europie/a-61646926 [dostęp: 25.11.2022].

Holmström M. (2008), NATO:s försvar av nordligaste Sverige- informellt samarbete med NATO-grannen Norge, Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar Och Tidskrift, nr 4, s.16-41.

Kanger T., Gummesson J. (1990), Kommunistjägarna: socialdemokraternas politiska spioneri mot svenska folket, Stockholm: Ordfron.

Kauranen A., Ahlandera J. (2022), What you need to know about Finland’s and Sweden’s path to NATO membership, https://www.reuters.com/world/europe/what-you-need-know-about-finlands-swedens-path-nato-membership-2022-05-03/ [dostęp: 04.05.2022].

Kennedy B. (2022), What are the benefits and drawbacks of adding Finland and Sweden to NATO?, https://theweek.com/pros-and-cons/1013502/what-are-the-benefits-and-drawbacks-of-adding-finland-and-sweden-to-nato [dostęp: 26.11.2022].

Kobierecka A. (2016), Uwarunkowania szwedzkiej polityki neutralności, Polityka i Społeczeństwo, nr 4(14), s. 148.

Lindström A. (2022), Sanna Marin i Stockholm: Jag skulle föredra att Finland och Sverige fattar liknande beslut, https://www.hbl.fi/artikel/svd-magdalena-andersson-vill-in-i-nato/ [dostęp: 05.05.2022].

Lingström J. (2022), Sverige kan gå med i Nato i juni – Finland ger besked om några veckor, https://www.altinget.se/artikel/sverige-kan-gaa-med-i-nato-i-juni-finland-ger-besked-om-naagra-veckor [dostęp: 03.05.2022].

Lorenz W. (2022), Wpływ członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO na bezpieczeństwo Sojuszu, PISM, nr 94 (2513).

Milzarski E. (2018), Why Sweden is low-key one of the greatest superpowers, https://www.wearethemighty.com/mighty-tactical/sweden-low-key-greatest-superpower/ [dostęp: 25.11.2022].

Ministry of Defence (2013), Report from the Inquiry on Sweden’s International Defence Cooperation Fö 2013:B, International Defence Cooperation Efficiency, Solidarity, Sovereignty.

Ministry of Foreign Affairs (2022), Deterioration of the security environment – implications for Sweden, Ds 2022:8, 13 May 2022.

Möller U., Bjereld U. (2010), From Nordic Neutrals to Post-neutral Europeans: Differences in Finnish and Swedish Policy Transformation, Cooperation and Conflict, 45, nr 4, s. 363-386.

National Security Council Report (1960), Statement Of U.S. Policy Toward Scandinavia (Denmark, Norway And Sweden), NSC 6006/1, April 6, 1960.

NATO (2016), Operations and missions: past and present, 21 December 2016, http://www.nato.int/cps/bu/natohq/topics_52060.htm [dostęp: 02.05.2022].

Öbrink A. (2022), Försvarsminister Peter Hultqvist: Sverige kan räkna med skydd från Nato, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarsminister-peter-hultqvist-sverige-kan-rakna-med-skydd-fran-nato [dostęp: 03.05.2022].

Öhrn L. (2022), Magdalena Andersson: Osäker period efter Natoansökan, https://www.di.se/nyheter/magdalena-andersson-osaker-period-efter-natoansokan/ [dostęp: 05.05.2022].

Olesen Th. (2004), The Cold War – and the Nordic Countries, Odense: University Press of Southern Denmark.

Opinioner 2014 (2015), Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar, Publikationsnummer MSB 802.

Pashkov M. (2009), Swedish security model: Peace-loving, well-armed neutrality, National Security & Defence, nr 1, s. 40-43.

Prime Minister’s Office Press release (2022), Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland’s NATO membership, Office of the President of the Republic of Finland Prime Minister’s Office Press release 12 May 2022.

Riegert B. (2022), Po ataku na Ukrainę. Finlandia i Szwecja w drodze do NATO, https://www.dw. com/pl/po-ataku-na-ukrain%C4%99-finlandia-i-szwecja-w-drodze-do-nato/a-61474450 [dostęp: 05.05.2022].

SOU (1994), Historiskt vägval. Följderna för Sverige i utrikes- och säkerhetspolitik hänseende av att bli, respektive inte bli medlem i Europeiska Unionen.

Statement of Government Policy (2016). Published 13 September 2016. Prime Minister Stefan Löfven, the Riksdag.

Sutor J. (1972), Państwa neutralne i niezaangażowane, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Sweden’s road to NATO, https://www.government.se/government-policy/sweden-and-nato/swedens-road-to-nato/ [dostęp: 26.11.2022].

Swedish Armed Forces (2021), We defend Sweden pocket guide – swedish armed forces.

Wolf-Watz K. (2022), Sverige och Finland allt mer i takt om Nato, https://sverigesradio.se/avsnitt/sverige-och-finland-allt-mer-i-takt-om-nato [dostęp: 03.05.2022].

Opublikowane
2022-12-30
Dział
Artykuły