Społeczeństwo polskie wobec uchodźców ukraińskich w pierwszym miesiącu wojny Rosji z Ukrainą w tygodnikach opinii na przykładzie „Polityki” i „Gościa Niedzielnego”

Komunikat z badań

Słowa kluczowe: komunikowanie, uchodźcy, społeczeństwo, Ukraina, wojna, media

Abstrakt

Po trzydziestu dniach od ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy granicę na całej długości z Ukrainy do Polski przekroczyło 2,5 miliona uchodźców. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, w jaki sposób dwa polskie tygodniki opinii, mające największy nakład: „Polityka” i „Gość Niedzielny”, ukazały reakcje społeczeństwa polskiego wobec uchodźców ukraińskich w pierwszym miesiącu wojny. Podjęto też analizę zależności współwystępowania tekstów dziennikarskich z podejmowaniem inicjatyw państwowych oraz kościelnych odnośnie do pomocy uchodźcom wojennym, a także analizę dotyczącą problemów opisywanych w związku z tym na łamach wymienionych tygodników. Jako metodę badawczą przyjęto ilościową i jakościową analizę zawartości. Pomocniczo wykorzystano też metodę analizy kontekstu dyskursu prasowego. Na potrzeby badania opracowano klucz kategoryzacyjny i sporządzono kwestionariusz. Z tekstów opublikowanych w okresie badawczym na łamach tych pism wynika, że omawianej problematyki nie podjęto w równym stopniu, chociaż zamieszczono podobną liczbę tekstów. Z artykułów obu pism wypływa różny obraz społeczeństwa polskiego, który jednak pokrywa się z linią wydawniczą tych tygodników.

Bibliografia

Babbie E. (2013), Podstawy badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cinalli M. (2021) i in. [H.-J. Trenz, V. Brändle, O. Eisele, Ch. Lahusen], Solidarity in the Media and Public Contention over Refugees in Europe, London and New York: Routledge.

Díez Bosch M., Micó Sanz J.l., Sabaté Gauxachs A. (2019), Letting Diasporic Voices be Heard. Refugees and Migrants in European Media, The Ecumenical Review 71, nr 1-2, s. 110-132.

Emmer M., Kunst M., Richter C. (2020), Information Seeking and Communication During Forced Migration: An Empirical Analysis of Refugees’ Digital Media use and its Effects on their Perceptions of Germany as their Target Country, “Global Media and Communication”, 16, nr 2, s. 167-186.

Gorin V. (2018), Journalistic Practices in the Representation of Europe’s 2014-2016 Migrant and Refugee Crisis, “Journal of Applied Journalism & Media Studies”, 7, nr 1, s. 3-14.

Lisowska-Magdziarz M. (2004), Analiza zawartości mediów: przewodnik dla studentów wersja 1.1, Kraków: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 23-65.

Moen-Larsen N. (2020), Brothers and Barbarians: Discursive Constructions of ‘Refugees’ in Russian Media, Acta Sociologica, 63, nr 2, s. 226-241.

Pisarek W. (1983), Analiza zawartości prasy, Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Průchová Hrůzová A. (2021), Article What is the Image of Refugees in Central European Media?, European Journal of Cultural Studies, 24, nr 1, s. 240-258.

Rehejeh F. (2020), To Come or Not to Come: A Content Analysis of the Refugee Crisis in The Romanian Mass Media, “Saeculum”, 5, nr 2, s. 159-173.

Sajir Z., Aouragh M. (2019), Solidarity, Social Media, and the “Refugee Crisis”: Engagement Beyond Affect, International Journal of Communication, 13, s. 550-577.

Szymańska A., Lisowska-Magdziarz M., Hess A. (red.) (2018), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków: IDMIKS, s. 113-166.

Opublikowane
2022-09-22