Nauka zdalna a życie domowe. Analiza praktyk, taktyk i wartościowań na przykładzie studentów z Opola

Słowa kluczowe: dom, domowość, studia zdalne, praktyki, taktyki, pandemia COVID-19

Abstrakt

Artykuł podejmuje temat interferencji studiów zdalnych i życia domowego w pandemii COVID-19. Rozważania bazują na ankiecie przeprowadzonej wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego na przełomie 2020 i 2021 roku. Autorki analizują praktyki i taktyki stosowane przez studentów w celu zarządzania nowymi, czasem konfliktowymi obowiązkami i aktywnościami. W szerszym planie podjęta zostaje refleksja nad zmianami w istocie domowości, jakie wprowadziła nauka zdalna.

Bibliografia

Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa: Scholar.

Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. G. Woroniecka, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

De Certeau M. (2008), Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

De Certeau M., Giard L., Mayal P. (2011), Wynaleźć codzienność. 2. Mieszkać, gotować, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Foucault M. (1998), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Gądecki J., Żadkowska M. (2016), Praktyki telepracowników. Negocjowanie granic między domem a pracą, [w:] M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.), Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 63-86.

Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik M. Łukasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jacyno M. (2007), Mieszkanie i „moralna architektura” kultury indywidualizmu, [w:] G. Woroniecka (red.), Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Trio, s. 31-46.

Kaltenberg-Kwiatkowska E. (2007), Biografie mieszkaniowe: domy dzieciństwa babek wnukom opowiedziane, [w:] G. Woroniecka (red.), Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Trio, s. 136-172.

Kaltenberg-Kwiatkowska E. (2009), 75 lat zmian sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Dane oficjalne i świadectwa indywidualnych biografii, [w:] G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek – miasto – region. Księga jubileuszowa Profesora Bohdana Jałowieckiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 363-392.

Kaufmann J.C. (2004), Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, przeł. K. Wakar, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Łukasiuk M., Jewdokimow M. (2012), Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Łukasiuk M. (2018), Za otwartymi drzwiami. Udostępnianie mieszkania w kontekście prezentacji na społecznej scenie, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 19(4), s. 92-110.

Oldenburg R. (1997), The Great Good Place. Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and Other Hangouts at the Heart of a Community, Cambridge: Da Capo Press.

Perrot M. (red.) (2006), Historia życia prywatnego, t. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Rybczyński W. (2015), Dom. Krótka historia idei, przeł. K. Husarska, Kraków: Wydawnictwo Karakter.

Skowrońska M. (2014), Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Opublikowane
2022-09-30
Dział
Artykuły