Reakcje Stolicy Apostolskiej wobec wybuchu wojny na Ukrainie w 2014 roku

Słowa kluczowe: społeczeństwo, Kościół, Stolica Apostolska, Ukraina, wojna, pokój, bezpieczeństwo

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących reakcji Stolicy Apostolskiej wobec wybuchu wojny na Ukrainie w 2014 roku. Ukazane zostały liczne orędzia papieskie, listy, apele, przemówienia i rozmowy z przedstawicielami dyplomacji, które wskazują na aktywne prowadzenie dialogu w trakcie budzącego się konfliktu. Wskazano na inicjowanie przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej spotkań na arenie międzynarodowej, które poruszają kwestię pokoju na Ukrainie. Publikacja przedstawia także dialog oraz wspólne inicjatywy wspólnot wyznaniowych na Ukrainie, które inicjowane są przez Stolicę Apostolską. Podobnie jak wzajemne nauczanie, które jednoznacznie nawołuje do potępienia przemocy i zakończenia działań zbrojnych na Ukrainie. Zrealizowanie procesu badawczego ukazuje także współczesne zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w przebieg aktualnych wydarzeń i zapewnienie pokoju na Ukrainie.

Bibliografia

Brzeziński Z., (1998), Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa: Świat Książki.

Bylina S., (2011), Dążenie do pokoju jako forma dialogu we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego, [w:] E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna, t. I, Siedlce: Wydawnictwo Naukowe UPH, s. 87-97.

Bylina S., Adamski A., Przywara B., (2020), The Holy See’s Approach Towards Public Security Threat in Ukraine: Media Image and Reality, European Journal of Science and Theology 16(4), s. 53-64.

Durkheim É., (1990), Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przeł. A. Zadrożyńska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Franciszek, (2013a), List Papieża Franciszka do Władimira Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej z apelem o reformę światowych systemów finansowych, L’Osservatore Romano, nr 10, s. 6.

Franciszek, (2013b), Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli Kościołów i Wspólnot kościelnych oraz innych religii dnia 20 marca 2013 r., https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130320_delegati-fraterni.html [dostęp: 12.12.2014].

Franciszek, (2013c), Z przyjaźnią i szacunkiem. Przemówienie do przedstawicieli innych Kościołów, Wspólnot kościelnych oraz religii (20.03.2013), L’Osservatore Romano, nr 5, s. 23.

Franciszek, (2014a), Franciszek wobec sytuacji na Ukrainie, http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x75986/papiez-franciszek-wobec-sytuacji-na-ukrainie [dostęp: 12.12.2014].

Franciszek, (2014b), Jak upominać brata. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 7 września 2014, „L’Osservatore Romano”, nr 10, s. 51.

Franciszek, (2014c), Katecheza Ojca Świętego Franciszka, Audiencja Generalna z dnia 9 lutego 2014 r., https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140219_udienza-generale.html [dostęp 10.11.2021].

Franciszek, (2014d), Opatrzność Boża i solidarność. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 2 marca 2014, L’Osservatore Romano, nr 3-4, s. 53.

Franciszek, (2014e), Orędzie wielkanocne „Urbi et Orbi”, Obdarz nas Twoim pokojem, L’Osservatore Romano, nr 5, s. 21.

Franciszek, (2014f), Przemówienie w PE w Strasburgu, 25 listopada, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html [dostęp: 12.12.2014].

Franciszek, (2014g), Z wdzięcznością myślimy o misjonarzach, Słowa Papieża przed modlitwą „Anioł Pański” dnia 24 listopada 2013 r., L’Osservatore Romano, nr 1, s. 22.

Franciszek, (2014h), Zwierzchnicy religijni muszą być ludźmi pokoju, http://papiez.wiara.pl/doc/2151904 [dostęp: 12.11.2014].

Franciszek, (2015), Pod mieczem Heroda, Orędzie „Urbi et Orbi” wygłoszone 25 grudnia 2014 r., L’Osservatore Romano, nr 1, s. 13.

Gizicki W., Gizicka D., Bylina S., (2021), Education for Peace. Complementarity of the Papal Messages in the Context of the World Peace Days, European Journal of Science and Theology, nr 3.

Gizicki W., (2019), Europa Środkowa w ramach transformacji NATO 2014-2018. Przegląd Strategiczny, nr 12, s. 117-129, https://doi.org/10.14746/ps.2019.1.8 [dostęp: 20.11.2021].

Katolicy Ukrainy pielgrzymują do sanktuariów maryjnych, modląc się o pokój, 16 lipca, (2014), http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2014/07/16/katolicy_ukrainy_pielgrzymuj%C4%85_do_sanktuari%C3%B3w_maryjnych,_modl%C4%85c_si%C4%99_o/pol-813689 [dostęp: 20.11.2021].

Kerry i Ławrow rozmawiali w Rzymie, (2014), http://info.wiara.pl/doc/2283221.Kerry-i-Lawrow-rozmawiali-w-Rzymie [dostęp: 16.12.2014].

Krukowski J., (2000), Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kuzio T., (2015), Ukraine. Democratization, Corruption and the New Russian Imperialism. Santa Barbara, California, Denver, Colorado: Praeger Security International.

Kuzioła W., (2014), Ukraina: akt zawierzenia kraju Niepokalanemu Sercu Maryi, http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2014/03/20/ukraina_akt_zawierzenia_kraju_niepokalanemu_sercu_maryi/pol-783238 [dostęp: 20.11.2021].

Kuźniar R., (2005), Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lantis J., Howlett D., (2009), Kultura strategiczna, [w:] J. Baylis, J. Wirtz, C. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, przeł. W. Nowicki, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Mocny głos z Watykanu. Papież reaguje ws. Ukrainy, (2021), https://wiadomosci.wp.pl/mocny-glos-z-watykanu-papiez-reaguje-ws-ukrainy-6630384912861952a [dostęp: 20.11.2021].

Nuncjusz na Ukrainie z wizytą u Papieża, (2021), https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/nuncjusz-na-ukrainie-z-wizyta-u-papieza.html [dostęp: 20.11.2021].

ONZ i Stolica Apostolska mają wspólne cele, (2014), http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,193,onz-i-stolica-apostolska-maja-wspolne-cele.html [dostęp: 12.12.2014].

Pope Francis: Holy See Diplomacy under the first Jesuit Pope, https://www.gov.uk/government/speeches/pope-francis-holy-see-diplomacy-under-the-first-jesuit-pope--2 [dostęp: 20.12.2021].

Pope Francis: Ukraine will always be in my heart, https://www.ukrweekly.com/uwwp/pope-francis-ukraine-will-always-be-in-my-heart [dostęp: 20.12.2021].

Papież Franciszek koresponduje listownie z patriarchą moskiewskim Cyrylem, (2014), http://wpolityce.pl/swiat/224915-papiez-franciszek-koresponduje-listownie-z-patriarcha-moskiewskim-cyrylem [dostęp: 12.11.2014].

Partacz Cz., (2017), Krytyczne spojrzenie na europejskie aspiracje Ukrainy i stanowisko Polski, Rocznik Integracji Europejskiej, nr 11, s. 119-134.

Pope Francis meets with Ukrainian Church leaders over two days, https://www.ukrweekly.com/uwwp/pope-francis-meets-with-ukrainian-church-leaders-over-two-days [dostęp: 20.12.2021].

Prezydent Zełenski proponuje Watykan na miejsce negocjacji Ukrainy z Rosją ws. Donbasu, (2021), https://deon.pl/kosciol/prezydent-zelenski-proponuje-watykan-na-miejsce-na-miejsce-negocjacji-ukrainy-z-rosja-ws-donbasu,1307081 [dostęp: 20.11.2021].

Rzymskokatolicki episkopat Ukrainy wzywa do modlitwy za ojczyznę, (2014), http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2014/01/24/rzymskokatolicki_episkopat_ukrainy_wzywa_do_modlitwy_za_ojczyzn%C4%99_/pol-767086 [dostęp: 10.11.2021].

Sekretarz generalny ONZ u Papieża, (2014), http://www.idziemy.com.pl/polityka/sekretarz-generalny-onz-u-papieza [dostęp: 12.12.2014].

Stolarczyk M., (2014), Dylematy bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego w latach 2013-2014, [w:] K. Czornik, M. Lakomy (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, Katowice: Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej , s. 41-87.

Szoszyn R., (2021), Moskwa wciąż ignoruje Kijów. Ostatnia nadzieja w papieżu, https://www.rp.pl/wydarzenia/art156941-moskwa-wciaz-ignoruje-kijow-ostatnia-nadzieja-w-papiezu [dostęp: 10.11.2021].

„Two parallel worlds”: An interview with Patriarch Sviatoslav (2016), https://www.ukrweekly.com/uwwp/two-parallel-worlds-an-interview-with-patriarch-sviatoslav [dostęp: 20.12.2021].

Piskorska B. (red.), (2013), Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ukraina: Kościół katolicki wzywa do dialogu, 01.03, (2014), http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2014/01/23/ukraina_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_wzywa_do_dialogu_/pol-766709 [dostęp: 10.11.2021].

Ukraina: Rada Kościołów gotowa do wsparcia konstruktywnego dialogu, 23.01, (2014), https://ekumenizm.wiara.pl/doc/1861068.Rada-Kosciolow-gotowa-do-wsparcia-konstruktywnego-dialogu [dostęp: 10.11.2021].

Ukraina: trwa prawdziwa wojna na wschodzie kraju, (2014) Radio Watykańskie, http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2014/08/19/ukraina_trwa_prawdziwa_wojna_na_wschodzie_kraju/pol-820537 [dostęp: 10.11.2021].

Ukrainian envoy to the Holy See: Pope Francis will never forsake Ukraine, https://www.ukrweekly.com/uwwp/ukrainian-envoy-to-the-holy-see-pope-francis-will-never-forsake-ukraine [dostęp: 20.12.2021].

W Rzymie o sytuacji na Ukrainie i w Syrii, (2014), http://papiez.wiara.pl/doc/2061758.W-Rzymie-o-sytuacji-na-Ukrainie-i-w-Syrii [dostęp: 12.12.2014].

Waltz K., (2018), Man the State and War. A Theoretical analysis, New York: Columbia University Press.

Ważne słowa papieża Franciszka w Strasburgu. Politycy: przesłanie, które ma obudzić Europę, (2014), http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1300020 [dostęp: 12.12.2014].

Yekelchyk S., (2015), The Confl ict in Ukraine, New York: Oxford University Press.

Zając J., (2006), Teoretyczne aspekty konfliktów międzynarodowych, [w:] Edward Haliżak (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 1021-1036.

Zenderowski R., (2014), Religia i stosunki międzynarodowe, [w:] K. Kącka (red.), Stosunki Międzynarodowe wokół zagadnień teoretycznych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 131-166.

Opublikowane
2022-04-12
Dział
Artykuły