Upadek retoryki, wzlot erystyki, czyli piękna teoria i niecne praktyki

Słowa kluczowe: erystyka, retoryka, media współczesne, sfera publiczna

Abstrakt

Współczesna scena polityczna, w tym zwłaszcza debata publiczna, jest zdominowana przez wzory erystyczne, a więc walki per fas et nefas – wszelkimi środkami perswazyjnymi, nie tylko bez względu na etykę, poszanowanie godności, lecz także adekwatność argumentów. Jakkolwiek klasyczna retoryka też nie jest uznawana przez wszystkich (wzorem Platona) za najlepszy środek dochodzenia do prawdy (tu bowiem dialektykę i metodę dialogową, sokratejską uznaje się za właściwszą), to jednak retoryka opiera się na rzetelnych argumentach, choć nie stroni od patosu, a więc i emocji. Media społecznościowe nie polepszają, ale pogarszają jakość debaty publicznej, a z kolei stale wzbierający zalew informacji medialnych, mało istotnych, nie wspominając już o wręcz fałszywych, nie formuje świadomego odbiorcy, ale politycznego ignoranta. Ksiądz profesor Leon Dyczewski swoją działalnością naukową i dydaktyczną w dziedzinie mediów i dziennikarstwa krytykował ten nurt degradacji mediów, sfery publicznej i dziennikarstwa jeszcze w czasach, gdy był on nie dominujący, lecz podrzędny, a właściwie marginalny. Obecnie jego prace tym bardziej zasługują na pamięć i kontynuację zarówno jako forma in memoriam, jak i twórcza i aktualizująca kontynuacja.

Bibliografia

Beczek W. (2014), „Śmieciowy dyskurs, bylejakość dziennikarstwa i walki w kisielu”. Czy Olejnik była bezbronna w starciu z Korwin-Mikkem?, gazeta.pl, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15997522,smieciowy-dyskurs-bylejakosc-dziennikarstwa-i-walki-w-kisielu.html

Blake A. (2014), All of these people have compared Vladimir Putin to Hitler, http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2014/03/05/all-of-these-people-have-compared-vladimir-putin-to-hitler/

Bourdieu P. (2009), O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Szanderska, A. Ziółkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chłopecki J. (2007), Miejsca i ludzie. Esej częściowo osobisty, [w:] A. Rozmus (red.), Poza barierą czasu i przestrzeni, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 277-289.

Doob L.W. (1950), Goebbels’ principles of propaganda, Public Opinion Quarterly, nr 3(14), s. 419-442.

Dyczewski L. (2009), Jaka informacja?, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Franciszek (2015), Encyklika Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom, https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf.

Goban-Klas T. (2012), Media i dziennikarstwo w społeczeństwie spektaklu, Przyszłość. Świat – Europa – Polska, nr 1, s. 27-44.

Grimal P. (1990), Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław: Ossolineum.

Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Honigmann G. (1974), William Randolph Hearst, czyli dzieje pewnego skandalisty, tłum. D. Borkowska, Warszawa: Książka i Wiedza.

Legutko P. (2009), Sztuka debaty, czyli jak się nie dać, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Lepczyński K. (2014), Paradowska o debacie wyborczej w TVP: Wszyscy wrzeszczeli, prowadzący bezradny. Więcej tego nie róbmy, gazeta.pl, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15963694,Paradowska_o_debacie_wyborczej_w_TVP__Wszyscy_wrzeszczeli_.html

McGlynn K. (2011), 11 people who have unfairly been compared to Hitler, http://www.huffingtonpost.com/2010/06/10/wtf-people-who-have-unfai_n_606810.html#s98556title=Jesus_Christ_

PAP (2014), Włochy: Hitler i Stalin w kampanii przed wyborami do PE, https://wiadomosci.onet.pl/swiat/wlochy-hitler-i-stalin-w-kampanii-przed-wyborami-do-pe/kem56

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu (2000), Etyka w środkach społecznego przekazu, http://mediadlaewangelii.pl/content.php?ContentId=36.

Rubisz L. (2009), Polityka jako widowisko, [w:] M. Kolczyński i in. (red.), Mediatyzacja polityki, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 108-114.

Schopenhauer A. (1893), Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, tłum. J. Lorentowicz, Warszawa: Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki.

stan [Krzysztof Stanowski] (2013), Ogłupiali mnie długo i – o zgrozo – skutecznie. Jestem idiotą!, we szlo.com, https://weszlo.com/2013/01/04/oglupiali-mnie-dlugo-i-o-zgrozo-skutecznie-jestem-idiota/

Tischner J. (1997), Nieszczęsny dar wolności, Kraków: Znak.

TVN (2016), Stoi na czele Sądu Konstytucyjnego, porównał Obamę do Hitlera, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/barack-obama-siega-do-nazistowskiej-propagandy-zorkin,645440.html

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły