Conceptual Fundamentals of Post-Westphalian International Relations

Słowa kluczowe: postwestfalskie stosunki międzynarodowe, świat po zakończeniu zimnej wojny, globalizacja, integracja, zawirowania w stosunkach międzynarodowych

Abstrakt

Konceptualne podstawy postwestfalskich stosunków międzynarodowych

Konceptualne podejście do zrozumienia obecnego etapu ewolucji stosunków międzynarodowych pojawiło się podczas upadku dwubiegunowego świata zimnej wojny i tworzenia nowych podstaw porządku międzynarodowego. Specyfika tego procesu polega na tym, że upadek systemu powojennego odbył się w warunkach pokojowych. Najczęściej do opisania powiązań i współzależności polityki światowej po upadku żelaznej kurtyny używa się dwóch terminów − postdwubiegunowy (postwestfalski) system międzynarodowy lub stosunki międzynarodowe po zakończeniu zimnej wojny. Oba terminy, postbipolarny system międzynarodowy i stosunki międzynarodowe po zakończeniu zimnej wojny, mają cechy wspólne, co zwykle pozwala na używanie ich jako synonimów i sprawia, że są one najbardziej popularne przy wyborze wspólnej, kompleksowej definicji współczesnych stosunków międzynarodowych. Upadek bloku sowieckiego i globalny system dwubiegunowy postawiły na porządku dziennym kwestie, których nie da się rozwiązać w ramach tradycyjnych terminów: „bieguny”, „równowaga sił”, „konfiguracja równowagi sił” itp. Globalny system międzynarodowy przeżywa głębokie wstrząsy związane z transformacją jego struktury, zmianami w jego interakcji z otoczeniem, co odpowiednio wpływa na jego wymiary − regionalny i peryferyjny. We współczesnych postdwubiegunowych relacjach chwiejnej równowagi istnieje oczywisty nacisk na transformację światowego porządku międzynarodowego w „świat postamerykański”, z krytyczną dynamiką relacji między starymi i nowymi aktorami na poziomie globalnym. Otwarta pozostaje kwestia dalszej ewolucji całego systemu stosunków międzynarodowych w świecie postdwubiegunowym i tendencji do jego transformacji z konfrontacyjnego w system współpracy.

Bibliografia

Brzezinski Z., The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, New York 1997.

Cohen S., Geopolitics of the world system, Lanham–Boulder–New York–Oxford: Rowman & Littlefield 2003.

Cohen S., Geopolitics: the Geography of International Relations, Lanham–Boulder–New York–London: Rowman & Littlefield 2015.

Системная история международных отношений, ред. А.Д. Богатуров, т. 1. Москва 2006.

Debating the Post-American World. What Lies Ahead?, eds. S. Clark, S. Hoque, London–New York 2012.

Deleuze G., Guattari F., A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, London–New York 2003.

Friedberg A.L., The Future of American Power, “Political Science Quarterly,” Spring 1994, Vol. 109, No. 1.

Galtung J., Die andere Globalisierung. Perspektiven für eine zivilisierte Weltgesellschaft im 21. Jahrhundert, Münster: Agenda-Verlag 1998.

Galtung J., A Structural Theory of Imperialism – Ten Years Later, Typescript, https://www.transcend.org/galtung/papers/A%20Structural%20Theory%20of%20Imperialism%20-%20Ten%20Years%20Later.pdf (Date of access: 29.09.2020).

Global Trends 2030: Alternative Worlds, a publication of the National Intelligence Council, https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf (Date of access: 29.09.2020).

Haass R.N., The Age of Nonpolarity. What Will Follo U.S. Dominance, “Foreign Affairs,” May/June 2008, Vol. 87, No. 3.

Huntington S.P., The Lonely Superpower, “Foreign Affairs” 1999, Vol. 78, No. 2.

Information technologies and global politics: the changing scope of power and governance, eds. J. Rosenau, J.P. Singh, New York: State University of New York Press 2002.

Kuźniar R., Pozimowojenne dwudziestolecie: 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011.

Nye J.S. Jr., The Paradox of American Power: Why the Worldʼs Only Superpower Canʼt Go It Alone, New York: Oxford University Press 2002.

Onuf N., Center-Periphery Relations: What Kind of Rule, and Does It Matter?, “All Azimuth” 2017, Vol. 6, No. 1.

Rosenau J., Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity, New York–London–Toronto–Sidney 1990.

Rosenau J., New Dimensions of Security: The Interaction of Globalization and Localizing Dynamics, “Security Dialogue” 1994, Vol. 25, N 3.

Rosenau J., Study of World Politics, Vol. I, Theoretical and Methodological Challenges, London–New York: Routledge 2006.

Samuel A., Nouveau paysage international, Lyon: Chronique sociale 1990.

Simoniya N.A., Torkunov A.V., The New World Order: From Bipolarity to Multipolarity, “Policy: Political Research” 2015, No. 3.

Trenin D., Welcome to Cold War II, https://foreignpolicy.com/2014/03/04/welcome-to-cold-war-ii/ (Date of access: 29.09.2020).

Wohlforth W.C., The Stability of a Unipolar World, “International Security” 1999, Vol. 24, No. 1.

Zakaria F., The Post-American World and the Rise of the Rest, New York–London: W.W. Norton & Company 2008.

Исаев Б.А., Геополитические модели государства и мира, Научная сессия ГУАП. Сборник докладов: в 3 частях, Часть III. Гуманитарные науки, Санкт-Петербург 2015.

Переслегин С., Самоучитель игры на мировой шахматной доске, Москва 2005.

Переслегин С., В 2020-м нам придется выбирать между плохим и очень плохим, https://www.business-gazeta.ru/article/453029 (Date of access: 29.09.2020).

Толстов С., Міжнародна система початку ХХІ століття, „Зовнішні справи” 2013, № 9-10.

Шевцова Л., Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу, https://enovosty.com/blogs/full/2509-rossiya-poteryala-evropu (Date of access: 29.09.2020).

Opublikowane
2021-06-01
Dział
Artykuły