Gliederungssysteme angewandter Ethik. Ein Handbuch, Hrsg. Wilhelm Korff, Markus Vogt, Freiburg, Basel–Wien: Herder 2016

  • Stanisław Fel Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
Opublikowane
2020-05-05
Dział
Recenzje