Polityka w poezji, poezja w polityce – kilka uwag o upolitycznieniu polskiej poezji współczesnej

  • Anna Dwojnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: nagrody literackie; poezja; poezja współczesna; polska poezja; przemiany ustrojowe; rynek wydawniczy; upolitycznienie poezji; wolny rynek

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest polityczność i zaangażowanie polskiej poezji współczesnej po 1989 r. Choć przytaczane w tekście utwory powstały po 2000 r., to przemiany ustrojowe, które zaczęły się w 1989 r., ukształtowały – zdaniem autorki – obecny rynek poetycki w sposób, który determinuje powstającą w jego ramach twórczość. Celem tekstu jest analiza polityczności współczesnej poezji polskiej na trzech płaszczyznach, które są wyznaczane przez następujące pytania: (1) jak przemiany ustrojowe i upowszechnienie w Polsce wolnego rynku wpłynęły na styl uprawiania poezji? (2) jakie wątki społeczno-polityczne pojawiają się w poezji współczesnej? (3) jak upolityczniony jest rynek wydawniczy w Polsce oraz przyznawanie nagród literackich? Autorka stara się odpowiedzieć na te pytania, dokonując analizy treści wybranych utworów poetyckich, a także dyskursu toczącego się w środowisku literackim.

Bibliografia

Bakuła B., Transformacja kultury i literatury polskiej na tle zmian w kulturze Europy Środkowej, w: Transformacja w kulturze i literaturze polskiej 1984-2004, red. B. Bakuła, Poznań: Bonami, s. 173-216.
Krassowski M., Poezja i draka, „Wiadomości Kulturalne” nr 11/1996, cyt. za: „Macie swoich poetów”, http://niniwa22.cba.pl/macie_swoich_poetow.htm (dostęp: 05.04.2018)..
Macierzyński P., Odrzuty, Kraków: Korporacja Ha!art 2007.
Macierzyński, P., Zbiór zadań z chemii i metafizyki, Kraków: Korporacja Ha!art 2009. Wybór wierszy z tomu Zbiór zadań z chemii i metafizyki, http://piotrmacierzynski.republika.pl/Zbior zadanzchemiii metafizyki.htm (dostęp: 22.03.2018).
Misiewicz R., dobre-nowiny.pl, Wiersze o Smoleńsku. Antologia polskiej poezji inspirowanej tragedią 10 kwietnia 2010 roku [2010], http://wierszeosmolensku.blogspot.com/2010/11/roman-misiewicz.html (dostęp: 22.03.2018).
Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego dla Jarosława Rymkiewicza [13.06.2016], http://culture.pl/ pl/artykul/nagroda-im-lecha-kaczynskiego-dla-jaroslawa-rymkiewicza (dostęp: 22.03.2018).
Podgórnik M., Paradiso, Legnica: Biuro Literackie 2000.
Rymkiewicz J.M., Wiersze polityczne, Warszawa: Sic! 2010.
Rymkiewicz J.M., Do Jarosława Kaczyńskiego [21.04.2010], „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/ artykul/464644.html (dostęp: 22.03.2018).
Rytelewska M., Elegia dla niewyskrobanej dziewczynki, Wrocław: Biblioteka Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2009.
Ślęzak I., Tożsamość współczesnych poetów. Rozważania z perspektywy interakcjonistycznej, w: Wokół tożsamości: teorie, wymiany, ekspresje, red. Irena Borowik, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 2007.
Szostak N., Wiersze do śledzenia. Kim są poeci, których pokochał internet [02.12.2015], http://wyborcza.pl/1,75410,19278088,wiersze-do-sledzenia-kim-sa-poeci-ktorych-pokochal-internet.html?disableRedirects=true (dostęp: 22.03.2018).
Wencel W., De profundis, Kraków: Arcana 2010.
Wencel, W., 2010, http://livro.pl/dobre-nowiny-pl-wiersze-smolenskie-misiewicz-roman-sku10644 90374.html (dostęp: 05.04.2018).
Werner A., Pióra i maczugi, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 37, s. 5.
Wolski M., Na śmierć prezydenta Kaczyńskiego, „Gazeta Polska” 2010, nr 15, s. 1.
Zbierska A., Przestrzeń między korytarzami, w: Solistki. Antologia poezji kobiet (1989-2009), red. M. Cyranowicz, J. Muller, J. Radczyńska, Warszawa: Staromiejski Dom Kultury 2009, s. 23.
Opublikowane
2020-04-30
Dział
Artykuły