Ontologia społeczna literatury religijnej – mikroświaty siostry Faustyny Kowalskiej i problem rzeczywistości

  • Piotr Wróblewski Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: mikroświat; motywy „ażeby” i „ponieważ”; socjologia fenomenologiczna

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest tekst spisany przez s. Faustynę Kowalską zatytułowany Dzienniczek, który ma cechy dziennika intymnego nieprofesjonalisty. Posługuję się koncepcją teoretyczną Alfreda Schütza, by przedstawić mikroświaty działającej jednostki. Moja teza brzmi następująco: Dzienniczek można traktować z perspektywy socjologii fenomenologicznej jako zapis świata działania zakonnicy, która doświadcza odkrycia powołania, komunikując się w obrębie różnych mikroświatów. Podstawowym obszarem jest dla niej mikroświat religijny. Zgodnie z projektem ontologii społecznej poszukuję prawd ogólnych, dotyczących form bytu społecznego. Siostra Faustyna została kanonizowana w 2000 r. Dzienniczek uznaje się obecnie za najczęściej tłumaczone na języki obce dzieło spisane po polsku.

Bibliografia

Czaczkowska E.K., Siostra Faustyna. Biografia świętej, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012.
Czaczkowska E.K., Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu Bożego Miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2016.
Husserl E., Soziale Ontologie und deskreptive Soziologie (um. 1910), w: tenże, Zur Phaenomenologie der Intersubijektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil: 1905-1920, The Hague: Martinus Nijhoff 1973.
Krasnodębski Z., O związkach fenomenologii i socjologii. Wprowadzenie, [w:] Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, wyb. i red. Z. Krasnodębski, Warszawa: PWN 1989.
Łęcki K., Inny zapis. „Sekretny dziennik” pisarza jako przedmiot badań socjologicznych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.
Mikołejko Z., Św. Maria (Faustyna Helena Kowalska) Sługa szalona i zbuntowana, w: tenże, Żywoty świętych poprawione, Warszawa: Iskry 2004.
Rosenthal R., Pygmalion Effects: Existence, Magnitude and Social Importance, „Educational Researcher” 16 (1987), No. 9, s. 37-41.
Różycki I., Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Studium teologiczne „Dzienniczka” bł. s. Faustyny Kowalskiej na temat Nabożeństwa, Kraków: Pracownia AA 1999.
Strojnowski J., Siostra od miłosierdzia, „Charaktery. Magazyn psychologiczny” 1998, nr 4, s. 40-42.
Schütz A., Luckmann Th.: Strukturen der Lebenswelt, Frankfurt: Suhrkamp 1979.
Schütz A., Don Kichot i problem rzeczywistości, tłum. D. Lachowska, „Literatura na Świecie” 1985, nr 2, s. 269-284.
Schütz A., O wielości światów, tłum. B. Jabłońska, Warszawa: Zakład Wydawniczy NOMOS 2008.
Tischner J., Drogi i bezdroża miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2015.
Opublikowane
2020-04-30
Dział
Artykuły