Literatura – socjologia – humanistyka (o ekonomii politycznej postmodernizmu)

  • Krzysztof Łęcki Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: literatura; socjologia; humanistyka; ekonomia polityczna; postmodernizm

Abstrakt

Artykuł proponuje analizę, w perspektywie socjologicznej, zderzenia tzw. starego i nowego w literaturze pięknej, ale także – szerzej – w humanistyce, zwłaszcza w jej wersji literaturoznawczej. Jest też w zamierzeniu – jednocześnie i tym samym – wstępem do krytyki mód literaturoznawczych i ich destrukcyjnego wpływu na (akademickie) interpretacje i (w mniejszym stopniu) potoczny odbiór literatury. Szkic jest rozwinięciem koncepcji teoretycznej autora wyłożonej wcześniej w tomie Perspektywy socjologii kultury artystycznej i uszczegółowionej w problemowej monografii Św. Gombrowicz. Całość odniesiona jest w tym przypadku także do opisu specyfiki charakteru szeroko rozumianego życia akademickiego i twórczości naukowej humanistów.  

Bibliografia

Althusser L., Balibar E., Czytanie „Kapitału”, tłum. W. Dłuski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975.
Besançon A., Psychoanaliza: anamneza, tłum. I. Kaczorowska, w: tenże, Świadek wieku, tłum. zbiorowe, Warszawa: Fronda 2006.
Bourdieu P., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Warszawa: Zakład Wydawniczy NOMOS 2001.
Długo się uczę. Z Ryszardem Legutką rozmawiają Krzysztof Mazur i Paweł Rojek, „Pressje”. Teka XX Klubu Jagiellońskiego, 2010.
Gawin D., „Lalka” – powieść o transformacji, w: tenże, Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wydawnictwo Dante 2005.
Głowacki J., Z głowy, Warszawa: Świat Książki 2004.
Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków: Wydawnictwo Znak 1999.
Kott J., O Lalce Bolesława Prusa, Warszawa: Książka i Wiedza 1950.
Kott J., Przyczynek do biografii, Londyn: Aneks 1990.
Król M., Leszek Kołakowski i koniec filozofii racjonalistycznej, w: tenże, Podróż romantyczna, Paryż: Libella 1986.
Lilla M., Lekkomyślny umysł. Intelektualiści w polityce, Warszawa: Pruszyński i S-ka 2006.
Lodge D., Fajna robota, tłum. K. Puławski, Poznań: Rebis.
Łagowski B., Gry i zabawy uczonych, w: Cóż jest lepsze od prawdy?, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986.
MacDonald K., Kultura krytyki, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012.
Markowski M.P., Precz z dekadencją, „Europa” 2006, nr 22 (31 maja).
Miłosz Cz., Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-150, Kraków: Wydawnictwo Znak 1998.
Nie jestem postmodernistą. Z Jacquesem Derridą rozmawia Gabriela Łęcka, „Polityka” 1998, nr 1 (2122) (3 stycznia).
Sokal A., Bricmont J., Modne bzdury. O nadużyciach nauki popełnianych przez postmodernistycznych intelektualistów, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa: Pruszyński i S-ka 2004.
Stempowski J., Esej berdyczowski, w: Od Berdyczowa do Lafitów, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2001.
Werner A., Po wybiegu kroczy paw, „Europa” 2006, nr 34 (126) (26 sierpnia).
Opublikowane
2020-04-30
Dział
Artykuły