Problem socjologii literatury

  • Paweł Ćwikła Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Arkadiusz Jabłoński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: socjologia literatury; komunikacja literacka; metodologia

Abstrakt

Czy trzeba przekonywać, że socjologia literatury istnieje? Socjologowie, którzy zajmują się zawodowo literaturą, odczuwają często niejako obowiązek tłumaczyć się z takiego wyboru. Tak jakby socjologiczne badanie literatury narażało ich na zarzut zdrady własnej dyscypliny. Borykają się tu bowiem nie tylko z brakiem jednoznacznej metodologii socjologii literatury, ale nawet z bezdyskusyjnym określeniem obszaru jej zainteresowań. W tym artykule, pomyślanym jako tekst wstępny do niniejszego tomu, próbujemy pokrótce zastanowić się nad przyczynami niepewnego statusu socjologii literatury, jego historią i perspektywą na przyszłość.

Bibliografia

Caillois R., Siła powieści, tłum. T. Swoboda, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008.
Coser L.A. (red.), Sociology Through Literature. An Introductory Reader, Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall 1963.
Jankowicz G., Marecki P., Palęcka P., Sowa J., Warczok T., Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Kraków: Korporacja Ha!art 2014.
Jankowicz G., Marecki P., Sowiński M. (red.), Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, Kraków: Korporacja Ha!art 2016.
Jankowicz G., Tabaczyński M., Socjologia literatury. Antologia, Kraków: Korporacja Ha!art 2015.
Memmi A., Problemy socjologii literatury, w: H. Markiewicz (red.), Współczesna teoria badań literackich za granicą, , t. III, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976.
Mencwel A. (red.), W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych, tłum. różni, Warszawa: PIW 1980.
Krawczak E., Literatura i Społeczeństwo. Wokół problematyki socjologii literatury, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” XXVI, 4 (2001), s. 47-56.
Lepenies W., Trzy kultury, tłum. K. Krzemieniowa, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1997.
Łęcki K., Inny zapis. „Sekretny dziennik” pisarza jako przedmiot badan socjologicznych. Na przykładzie „Dzienników” Stefana Kisielewskiego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.
Parkhurst Ferguson P., Desan Ph., Griswold W., Editors’ Introduction: Mirrors, Frames, and Demons: Reflections on the Sociology of Literature, w: ciż (red.), Literature and Social Practice, Chicago and London: The University of Chicago Press 1989.
Roguszka M., Socjologia literatury. Stan badań, „Studia Socjologiczne”, 1980, nr 1.
Rychlewski M., Książka jako towar – książka jako znak. Studia z socjologii literatury, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2013.
Stetkiewicz L., Szkice z „ziemi niczyjej” czyli z socjologii literatury, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2009.
Zimand R., Pułapki socjologii literatury, w: J. Sławiński (red.), Problemy socjologii literatury. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum 1971.
Opublikowane
2020-04-30
Dział
Artykuły