Redaktor Naczelny

Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Sekretarz Redakcji

Aneta Wójciszyn-Wasil, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Członkowie Redakcji

Jan Gałkowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Tomasz Peciakowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Mariusz Zemło, Uniwersytet w Białymstoku, Polska