Redakcja Roczników Nauk Społecznych
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Główna osoba do kontaktu

Aneta Wójciszyn-Wasil
Sekretarz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Marek Cieśluk