Cel i zakres tematyczny czasopisma

Roczniki Nauk Społecznych są czasopismem naukowym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych KUL od roku 1949. Roczniki mają charakter otwarty – na ich łamach publikują pracownicy naukowi z wielu różnych środowisk krajowych i zagranicznych. Publikacje reprezentują treść zagadnień w dziedzinie nauk społecznych, w trzech dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne. Czasopismo publikuje teksty w następujących kategoriach: artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki.

Roczniki Nauk Społecznych są indeksowane m.in. w bazie ERIH +, Index Copernicus, CEEOL, CEJSH, MOST Wiedzy, Repozytorium Instytucjonalne KUL. Znajdują się także w wykazie czasopism MEiN z liczbą 100 punktów.

ICI Journals Master List, ICV 2021 = 100  (ICV 2020 = 90.38).

Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów we wskazanych wyżej obszarach nauki.