Cel i zakres tematyczny czasopisma

Roczniki Nauk Społecznych są czasopismem naukowym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych KUL od roku 1949. Roczniki mają charakter otwarty – na ich łamach publikują pracownicy naukowi z wielu różnych środowisk krajowych i zagranicznych. Publikacje reprezentują treść zagadnień w dziedzinie nauk społecznych, w trzech dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne. Czasopismo publikuje teksty w następujących kategoriach: artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki.

Roczniki Nauk Społecznych są indeksowane m.in. w bazie ERIH +, CEEOL, CEJSH i znajdują się w wykazie czasopism MEiN z liczbą 40 punktów.

Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów we wskazanych wyżej obszarach nauki.