Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Dimenzie aperspektívy rozvoja osobnosti jedinca vsúčasnej škole” („Kierunki i perspektywy rozwoju osobowości jednostki we współczesnej szkole”), Inštitút Juraja Páleša vLevoči, 15-16 kwietnia 2009 roku

  • Marian Zdzisław Stepulak
Published
2021-02-04
Section
Reports