Return to Article Details Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Dimenzie aperspektívy rozvoja osobnosti jedinca vsúčasnej škole” („Kierunki i perspektywy rozwoju osobowości jednostki we współczesnej szkole”), Inštitút Juraja Páleša vLevoči, 15-16 kwietnia 2009 roku Download Download PDF