Assessment of Stress Caused by Traumatic Event in Paramedics and Firefighters: a Contribution to Understanding Work Culture

Keywords: subjective stress, traumatic event, paramedics, firefighters, intrusion, hyperarousal, avoidance

Abstract

The purpose of the present study was to analyze ratings of post-traumatic stress disorder (PTSD) in paramedics and firefighters. The participants of the study were 195 men (99 of them were paramedics) who were examined with the Impact Event Scale-Revised (IES–R). The main research questions were: do paramedics, as compared with firefighters, display higher levels of PTSD? In addition, do individuals in middle adulthood compared to those in early adulthood have higher levels of experienced PTSD? The study confirmed that paramedics and those in middle adulthood are characterized by higher levels of the following components of PTSD: intrusion, hyperarousal and avoidance.

References

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th Edition DSM-5. Washington: American Psychiatric Publishing, 2013.

Berger William, Evandro Silva Freire Coutinho, Ivan Figueira, Carla Marques-Portella, Mariana Pires Luz, Thomas C Neylan, Charles R Marmar i Mauro Vitor Mendlowicz. „Rescuers at risk: a systematic review and meta-regression analysis of the worldwide current prevalence and correlates of PTSD in rescue workers”. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 47, nr 6 (2012): 1001-1011.

Binczycka-Anholcer Marzena i Piotr Lepiesza. „Stres na stanowisku pracy ratownika medycznego”. Hygeia Public Health 46, nr 4 (2011): 455-461.

Bossini Letizia, Ilaria Casolaro, Despoina Koukouna, Claudia Caterini, Miriam Olivola i Andrea Fagiolini. „Zespół stresu pourazowego u ofiar zamachów terrorystycznych – studium porównawcze wpływu wydarzeń traumatycznych na życie pacjentów”. Psychiatria Polska 50, nr 5 (2016): 907-921.

Gruchoła Małgorzata. „Kultura w ujęciu socjologicznym”. Roczniki Kulturoznawcze 1 (2010): 97-114.

Gryglewski, Ryszard W. „Krótki rys historii psychiatrii wojennej”. Prace Historyczne 141, z. 4 (2014): 895-909.

Hetherington, Angela. Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych. Tłum. Olena Waśkiewicz. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

Hodgins Gene A., Mark Creamer i Richard Bell. „Risk factors for posttrauma reactions in police officers: A longitudinal study”. The Journal of Nervous and Mental Disease 189, nr 8 (2001): 541-547.

Janowski Konrad, Małgorzata Tatala, Tomasz Jedynak, Agata Księżopolska i Beata Głowacka. „Wsparcie społeczne a ocena własnej choroby, nasilenie objawów depresyjnych i akceptacja życia z chorobą u kobiet po mastektomii”. Polskie Forum Psychologiczne 21, nr 2 (2016): 188-205.

Janowski Konrad, Małgorzata Tatala, Tomasz Jedynak i Karolina Wałachowska. „Social support and psychosocial functioning in women after mastectomy”. Palliative and Supportive Care 18, nr 3 (2020): 314-321.

Jasielska Aleksandra i Michał Ziarko. „Specyficzne korelaty i ogólny mechanizm psychologiczny zespołu stresu pourazowego u ratowników medycznych”. Medycyna Pracy 70, nr 1 (2019): 53-66.

Jonsson Anders, Kerstin Segesten i Bengt Mattsson. „Post-traumatic stress among Swedish ambulance personel”. Emergency Medicine Journal 20, nr 1 (2003): 79-84.

Juczyński Zygfryd i Nina Ogińska-Bulik, (2009). „Pomiar zaburzeń po stresie traumatycznym – polska wersja Zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń”. Psychiatria 6, nr 1 (2009): 15-25.

Kessler Ron C., A. Sonnega, E. Bromet, M. Hughes, C. Nelson. „Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey”. Archives of General Psychiatry 52 (1995): 1048-1060.

Koniarek Jerzy i Bohdan Dudek. „Zespół zaburzeń po stresie urazowym a stosunek do pracy strażaków”. Medycyna Pracy 52, nr 3 (2001): 177-183.

Kostrubiec-Wojtachnio Beata i Małgorzata Tatala. „Obraz Boga u młodzieży wyznania katolickiego”. Psychologia Rozwojowa 19, nr 1 (2014): 85-102.

Kulik, Agnieszka, Natalia Kajka i Monika Dacka. „Processes of a Transformation of Young Drivers, Responsibility for Health-Carpe Diem”. International Journal of Environmental Research and Public Health 18, nr 7 (2021): 3634.

Lazarus Richard S. i Susan Folkman. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer, 1984.

Lis-Turlejska, Maria. Stres traumatyczny – Występowanie, następstwa, terapia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002.

Martin, Colleen E, Jana K. Tran i Sam J. Buser. „Correlates of suicidality in firefighter/EMS personnel”. Journal of Affective Disorders 208 (2017): 177-183.

Mockałło, Zofia. „Stres pourazowy w zawodzie strażaka – przegląd badań”. Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka (453), nr 6 (2009): 2-5.

Napora Wojciech i Waldemar Klinkosz. „Style radzenia sobie ze stresem i motywacja osiągnięć studentów różnych kierunków studiów”. Studia Społeczne 12, nr 1 (2015): 53-62.

Netczuk-Gwoździewicz, Marzena i Mariusz Jędrzejko. „Wybrane problemy zapobiegania zaburzeniom stresu pourazowego u funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej”. Logistyka, nr 5 (2014): 1154-1166.

Obuobi-Donkor Gloria, Folajinmi Oluwasina, Nnamdi Nkire, Vincent I. Agyapong. „A scoping review on the prevalence and determinants of post-traumatic stress disorder among military personnel and irefighters: implications for public policy and practice”. International Journal of Environmental Research and Public Health 19, nr 3 (2022): 1565.

Ogińska-Bulik Nina i Zygfryd Juczyński. „Konsekwencje doświadczanych negatywnych wydarzeń życiowych – objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost”. Psychiatria 9, nr 1 (2012): 1-10.

Ogińska-Bulik Nina i Igor Langer. (2007). „Osobowość typu D i strategie radzenia sobie ze stresem a nasilenie objawów PTSD w grupie strażaków”. Medycyna Pracy 58, nr 4 (2007): 307-316.

Papiernik Beata, Piotr Holajn, Katarzyna Żak-Jasińska i Andrzej Basiński. „Zespół stresu pourazowego w pracy zawodowej ratowników medycznych”. Anestezjologia i Ratownictwo 6, nr 3 (2012): 339-342.

Pasterczyk, Piotr. „Kultura jako zagrożenie i ratunek. Analiza kultury w świetle fenomenu naśladowania (mimesis) i wychowania (paideia)”. Roczniki Kulturoznawcze 3 (2012): 23-44.

Popiel Agnieszka, Bogdan Zawadzki, Ewa Pragłowska, Paweł Habrat i Patrycja Gajda. Skuteczne działanie w stresie. Program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację zawodową. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020.

Ślusarska Barbara, Grzegorz Nowicki, Dorota Jędrzejewicz. „Poziom odczuwanego stresu i czynniki stresogenne na stanowisku pracy ratownika medycznego”. Pielęgniarstwo XXI wieku 46, nr 1 (2014): 11-18.

Tatala, Małgorzata. „Development of prayer in adolescence and youth”. International Journal of Psychology and Consuelling 1, nr 7 (2009): 113-116.

Tatala, Małgorzata. „The role of personal adjustment to developmental crises in improving quality of life”. International Journal of Psychology and Counseling 1, nr 10 (2009): 187-193.

Tatala, Małgorzata. „Więź ze wspólnotą osób wierzących w okresie średniej i późnej dorosłości”. W: Konteksty religijności i rodziny, red. Monika Borowska, Jolanta Kraśniewska, 231-263. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2020.

Tatala, Małgorzata. „Psychological aspects of religious morality in middle and late adulthood”. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 48, nr 4 (2021): 147-160.

Tatala Małgorzata i Czesław Walesa. „Religijne decyzje życiowo doniosłe w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości”. Horyzonty Psychologii 6 (2016): 15-29.

Tatala Małgorzata i Czesław Walesa. „Porównanie doświadczeń religijnych w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości”. Psychologia Rozwojowa 26, nr 1 (2021): 37-48.

Tatala Małgorzata, Czesław Walesa, Anna Nosek i Karolina Wałachowska. „Doświadczenie religijne osób we wczesnej i średniej dorosłości”. Horyzonty Psychologii 5 (2015): 45-62.

Violanti John M. i Anne Gehrke. „Police trauma encounters: Precursors of compassion fatigue”. International Journal of Emergency Mental Health 6, nr 2 (2004): 75-80.

Walesa Czesław i Małgorzata Tatala. Rozwój religijności człowieka. Tom II: Młodzież. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020.

Witt Magdalena, Bogusław Stelcer, Marta Czarnecka-Iwańczuk. „Styl radzenia sobie ze stresem u strażaków narażonych na ciężki stres”. Psychiatria Polska 52, nr 3 (2018): 543-555.

Wojciechowska, Ludwika. „Subjectivity and generativity in midlife”. Polish Psychological Bulletin 48, nr 1 (2017): 38-43.

Wojciechowska, Ludwika. „Duchowość a subiektywny dobrostan osobowościowy, społeczny i emocjonalny osób we wczesnej, średniej i późnej dorosłości”. W: Konteksty religijności i rodziny, red. Monika Borowska, Jolanta Kraśniewska, 113-173. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2020.

World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 11th Revision (ICD-11). Geneva: WHO, 2019.

Zawadzki Bogdan i Agnieszka Popiel. „Na rozstaju dróg: struktura objawów stresu pourazowego (PTSD) po DSM-5, a przed ICD-11”. Nauka 4 (2014): 69-86.

Published
2022-09-30
Section
Articles