Violence in the Consequences of the COVID-19 Pandemic: A Socio-Cultural Analysis

Keywords: COVID-19, Eurobarometer, scapegoat mechanism, violence, René Girard’s theories, Worldometer’s COVID-19 data

Abstract

At a time of crisis, which may be caused by a natural disaster (e.g. the COVID-19 pandemic), each social group looks for a ‘scapegoat’ (René Girard's theory). This mechanism is illustrated in the article by the number of deaths due to SARS-CoV-2 treated as a collective victim. The aim of the article was a study of the sources and forms of violence and to identify a scapegoat in the perception of the COVID-19 pandemic based on 24 research of the Eurobarometer: Public opinion monitoring in the time of COVID-19, covering the period from the 20th of March 2020 to the 30th of June 2021. The respondents' opinions on the consequences of a pandemic treated as a manifestation of violence were analyzed in three areas: economic, social and health. Applied were a quantitative analysis of the content of reports, a qualitative analysis of the contents, comparative and analytical descriptive methods.

Six detailed research hypotheses were adopted, 3 of which were confirmed. The main hypothesis was also confirmed, but only for the first surge assuming that the number of deaths in individual EU countries, recorded in subsequent waves of the COVID-19 pandemic, treated as a collective victim, is proportional to the total number of recorded cases of economic, social and health violence in a given country. The increase in deaths implies an increase in the identified violent acts.

References

„COVID-19 Coronavirus Pandemic”. Dostęp 1.03.2021. https://www.worldometers.info/coronavirus/.

„COVID-19 Coronavirus Pandemic”. Dostęp 1.06.2021. https://www.worldometers.info/coronavirus/.

„COVID-19 Coronavirus Pandemic”. Dostęp 1.09.2020. https://www.worldometers.info/coronavirus/.

Bednarek, Józef. „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”. W: Patologie społeczne, red. Mariusz Jędrzejko, 119–134. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.

Bourdieu, Pierre. Męska dominacja. Tłum. Lucyna Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004.

Budzik, Stanisław. „Czy Chrystus był ‘kozłem ofiarnym’?: René Girard i jego interpretacja ofiary”. Studia Theologica Varsaviensia 35/1 (1997): 49–70.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 20 March 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 27 March 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 3 April 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 20 April 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 27 April 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 5 May 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 12 May 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 19 May 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 27 May 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 3 June 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 9 June 2020. Brussels: Eurobarometer 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 16 June 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 23 June 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 1 July 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: 7 July 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: September 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: October 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: December 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: January 2021. Brussels: Eurobarometer, 2021.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: February 2021. Brussels: Eurobarometer, 2021.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: March 2021. Brussels: Eurobarometer, 2021.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: April 2021. Brussels: Eurobarometer, 2021.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: May 2021. Brussels: Eurobarometer, 2021.

European Parliament. Public opinion monitoring at a glance in the time of COVID-19: June 2021. Brussels: Eurobarometer, 2021.

European Parliament. Public opinion monitoring in the time of COVID-19. Dostęp 2020-2021. Archiwum raportów: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/public-opinion-in-the-time-of-covid-19.

European Parliament. Public opinion on COVID-19 vaccination. December 2020. Brussels: Eurobarometer, 2020.

Foucault, Michel. Power/knowledge. Selected interviews and other writings 1972–1977. New York: Pantheon Books, 1980.

Girard, René. „Demaskacja przemocy w ewangelicznym opisie Męki”. Przeł. Mirosława Goszczyńska. W drodze nr 4/140 (1985): 17.

Girard, René. „Rzeczy ukryte od założenia świata”. Tłum. Mirosława Goszczyńska. Literatura na Świecie nr 12(1983): 74–182.

Gołembowska, Monika. „Media zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania młodego pokolenia”. W: Młode pokolenie – ofiary czy sprawcy przemocy, red. Teresa Sołtysiak i Aleksandra Nowakowska, 164–179. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Goszczyńska, Mirosława. „Posłowie”. W: René Girard. Kozioł ofiarny. Przeł. Mirosława Goszczyńska, 310–326. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1987.

Gruchoła, Małgorzata i Małgorzata Sławek-Czochra. „‘The culture of fear’ of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic – a study based on the reports of the Eurobarometer”. Safety Science 135(2021): 1–9. doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105140.

Gruchoła, Małgorzata i Justyna Szulich-Kałuża. „Społeczne postrzeganie przemocy w internecie – analiza porównawcza”. W: Współczesne media: Przemoc w mediach, red. Iwona Hofman i Danuta Kępa-Figura, t. 1, 147–166. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2020.

Kirwil, Lucyna. „Wpływ telewizji na dzieci i młodzież”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 6(1995): 17–23.

Kłoczowski, Jan Andrzej. „Przemoc, sacrum, Ewangelia: o teorii religii René Girarda”. W drodze nr 4/140(1985): 9–16.

Kołakowski, Leszek. „Mircea Eliade: religia jako paraliż czasu”. W: Traktat o historii religii, red. Mircea Eliade, 2–9. Warszawa: KiW, 1966.

Kowalski, Mirosław i Mariusz Drożdż. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Kraków: Impuls, 2008.

Kozielecki, Józef. Psychologia nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006.

Nellis, Ashley i Joanne Savage. „Does Watching the News Affect Fear of Terrorism? The Importance of Media Exposure on Terrorism Fear”. Crime & Delinquency 58(2012): 748–768. doi:10.1177/0011128712452961.

Poznaniak, Wojciech. „Przemoc w grach komputerowych”. W: Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne, red. Marzena Binczycka-Anholcer, 79–85. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny, 2003.

Rowiński, Cezary. „Myśl René Girarda”. Literatura na Świecie nr 12 (1983): 296–308.

Sawicka, Anna. „Telewizyjne sceny przemocy a zachowania agresywne młodego widza”. Edukacja Medialna 3(2001): 10–16.

Schneider, Hans Joachim. Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne. Warszawa: PWN, 1992.

Schwager, Raymund. „Brauchen wir einen Sündenbock?, Gewalt und Erlösung in den biblischen Schriften”. Kulturverlag 3(1994): 26–36.

Szatan, Małgorzata. „Strach a lęk w ujęciu nauk humanistycznych”. Studia Gdańskie 31(2012): 325–342.

Szyszkowska, Maria. „Źródła przemocy oraz propozycja nowych wartości w edukacji”. W: Młode pokolenie – ofiary czy sprawcy przemocy, red. Teresa Sołtysiak i Aleksandra Nowakowska, 4–16. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Published
2022-06-28
Section
Articles