The Visuality of Contemporary Culture

Keywords: pictoral turn, visual culture, media culture, visual theology

Abstract

Contemporary culture is heavily influenced by Communication and visual culture. The iconic revolution, or the so-called „pictoral turn”, led to the domination of the image social and cultural reality. On the one hand, it has a positive effect, allowing you to see and get to know areas that were unnoticeable to humans. On the other hand, the expansion of visuality marginalizes the functions of the word and the cognition of reality out of the cloak. The article tries to show what is the essence of visual culture, and what are its close links with media culture, and also how strongly it influences the shaping of a new model of theology called visual. Taking up theological themes in visual culture is of great importance both for cultural studies and for theology leading to joint interdisciplinary research on the phenomenon of the image.

References

Belting, Hans. Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft. Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 2001.

Belting, Hans. La vera imagine di Cristo, Torino: Bollati Boringhieri, 2007.

Castells, Manuel. La nascita della societa in rete. Milano: Egea Università Bocconi, 2002.

Collinson, Patrick. From Iconoclasm to Iconophobia. The Cultural Impact of The Second English Reformation. Reading: Reading University Press, 1986.

Dikovitskaya, Margaret. Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn, London: MIT Press, 2005.

Drabek, Marcin. „Kultura wizualna, czyli jaka? Nowy paradygmat wizualności”. Kultura popularna nr 1 (2009), 31-38.

Emmison, Michael, i Philip D. Smith. Researching the Visual. London: SAGE Publications, 2000.

Frąckowiak, Maciej, i Łukasz Rogowski. „Badania nad wizualnością w perspektywie multidyscyplinarnej. Kwestionariusz Kultury Wizualnej”. Kultura i Społeczeństwo t. 53, nr 4(2009), 3-55.

Godzic, Wiesław. „Język mediów/w mediach: ani haju, ani na klęczkach”. W Słowo w kulturze współczesnej, red. Witold Kawecki, Katarzyna Flader), Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009, 229-249.

Górnikiewicz, Jacek Z. „Komunikacja jako sztuka XXI wieku”. W Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. Marek Sokołowski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, 281-297.

Hockney, David, i Martin Gayford. Historia obrazów. Od ściany jaskini do ekranu komputera. Tłum. Ewa Hornowska. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2017.

Jan Paweł II. „Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej”. W Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Medytacje. Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2003.

Jan Paweł II. „‘Natura i sztuka drogami prowadzącymi do tajemnicy Boga’. Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i sztuki, 12 września 1983”. W Jan Paweł II. Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia i homilie. Wybór tekstów i opracowanie: Marian Radwan, Stefan Wylężek, Teresa Gorzkula. Rzym: Fundacja Jana Pawła II Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, 1986.

Kawecki, Witold. Komunikacja medialno-kulturowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2021.

Kawecki, Witold. Zobaczyć wiarę. Studium obrazu postrzeganego jako komunikacja wiary z perspektywy teologii kultury i teologii mediów, Kraków: Homo Dei 2013.

Kędzierska, Barbara. „Kształtowanie kultury mediów”. W Kultura i język mediów, red. Maciej Tanaś. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007, 179-188. [proszę sprawdzić zakres stron]

Mirzoeff, Nicholas. Podmiot kultury wizualnej. Tłum. Mariusz Bryl. W „Artium Questiones”, t. XVII, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. 249-271.

Mitchell, W.J.T. Czego chcą obrazy. Tłum. Łukasz Zaremba. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013.

Mitchell, W.J.T. „Pokazać widzenie”. W Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, 57-69.

Mitchell, W.J.T. „The Pictorial Turn”. W Mitchell, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Mitchell, W.J.T. „Zwrot piktorialny”. Kultura popularna nr 1(2009): 5-16.

Panofsky, Erwin. Perspektywa jako „forma symboliczna”. Tłum. Grażyna Jurkowlaniec, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

Paweł VI, „Środki komunikacji społecznej ważnymi elementami cywilizacji”. W Orędzia papieskie 1967-2002, red. Marek Lis. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2002, 11-16.

Ratzinger, Joseph. Duch liturgii. Tłum. Eliza Pieciul. Poznań: Klub Książki Katolickiej, 2002.

Sułek, Iwona. Posłannictwo mediów w świetle dokumentów Konferencji Episkopatu Włoch, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Sztompka, Piotr. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: PWN, 2005.

Published
2022-03-30
Section
Articles