Metaphors of Silence in Audio Media Messages During the COVID-19 Pandemic

Keywords: synaesthetic metaphor, auditory metaphor, COVID-19 pandemic, silence, audio media

Abstract

Conceptualizing auditory experiences requires the use of metaphors. This paper proposes to analyze those metaphors in audio media messages, including both lexical and acoustic patterns. The category of synaesthetic metaphor is used and the concept of auditory metaphor specific to auditory media is introduced. The interpretative context for metaphorical representations of silence is the COVID-19 pandemic. The absence of noise becomes synonymous with loneliness, danger, death but also has positive connotations: peace or appreciation of everyday life. The use of non-verbal sounds enriches the media narrative of the pandemic in phonemic and semantic layers. The presented treatment of metaphor incorporates perspectives from media studies, sound studies, and cognitive linguistics.

References

Bachura-Wojtasik, Joanna, i Kinga Klimczak. „Feature w radiu – wymykanie się wyznacznikom gatunku. Uwagi genologiczne po festiwalu Prix Europa w latach 2012 i 2013”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 23, nr 1 (2014): 43–60.

Banach, Jurand. „Tekst radiowy jako tekst mówiony”. W: Język w radio. Antologia, red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe, 61-73. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Bernat, Sebastian. „Odkrywanie krajobrazów dźwiękowych wyzwaniem dla kultury współczesnej”. Kultura Współczesna Teoria, Interpretacje, Praktyka 72, nr 1 (2012): 102-112.

Bernat, Sebastian. „Wokół pojęcia soundscape. Dyskusja terminologiczna”. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 30 (2015): 45–57.

Biłas-Pleszak, Ewa. Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

Braun, Hans-Joachim. „An Acoustic Turn? Recent Developments and Future Perspectives of Sound Studies”. Avant 8 , nr 1 (2017): 75–91.

Ginter, Anna. „Metafory synestezyjne w opisach doznań zapachowych we współczesnym języku rosyjskim (na podstawie wpisów na blogach o tematyce perfumeryjnej)”. Linguodidactica 24 (2020): 67-82.

Jeziński, Marek, i Edyta Lorek-Jezińska. „Nasłuchiwanie Urbanocenu. Ludzie — Dźwięki — Miasta”. Avant 11, nr 3 (2020): 1–13.

Kabzińska, Iwona. „O ciszy i hałasie, ich doświadczaniu, definiowaniu i sposobach opisywania”. Etnografia Polska 62, nr 1–2 (2018): 5–23;

Kasprzak, Michał. „Wielkomiejskie hałasy”. W: Audiosfera Wrocławia, red. Robert Losiak, Renata Tańczuk, 261–281.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

Kliklewicz, Aleksander. „Teoria metafor pojęciowych: zagadnienia dyskusyjne”, 217–273. W: Aleksander Kliklewicz, Język, komunikacja, wiedza, Mińsk: Prawo i ekonomika, 2006.

Klimczak, Kinga. „Reportaż radiowy – definicja i podział”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 14, nr 1 (2011): 123–133.

Kładoczny, Piotr. „Konceptualizacja percepcji słuchowej i innych zmysłów w «Drugim dzienniku» Jerzego Pilcha”, 61–72. W: Słowo, dźwięk, obraz, red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i Joanna Rutkowska. Gorzów Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2016.

Lakoff, George, i Mark Johnson. Metafory w naszym życiu, przeł. Tomasz P. Krzeszowski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2020.

Loch, Agnieszka. „Wielki Czwartek” [audio]. Radio Katowice. Dostęp 10.07.2021, https:// radio.katowice.pl/zobacz, 48703,Wielki-Czwartek-Reportaz-Agnieszki-Loch.html.

Losiak, Robert. „Cisza w doświadczeniu audiosfery współczesnej”. W: Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, t. 2 Przestrzeń ciszy, red. Justyna Harbanowicz i Agnieszka Janiak, 57–64. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011.

Majdak, Magdalena, i Magdalena Igras. „Metafory głosu – analiza akustyczna”, Prace Filologiczne 66 (2014): 179–199.

Makarewicz, Nicole. „Transport grozy w Bergamo. Krematoria nie nadążają z pracą, trumny z ciałami zmarłych wywożą ciężarówki”. RMF24.pl. Dostęp 10.07.2021, https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/europa/news-transport-grozy-w-bergamo-krematoria-nie-nadazaja-z-praca-tr,nId,4390777#crp_state=1.

Malzahn, Miłka O. „Dziennik Zmian (i pogodny raczej stan). Przy słupie ogłoszeniowym #4” [podcast z dn. 11.04.2020]. Anchor. Dostęp 10.07.2021, https://anchor.fm/ milkamalzahn/episodes/Przy-supie-ogoszeniowym-4-eecr4v.

Matusiak, Eliza. „Alexa, play The Inspection Chamber. O interaktywnym słuchowisku produkcji BBC w obliczu zwrotu audytywnego”. Media Biznes Kultura 7, nr 2 (2019): 9-21.

Michalak, Katarzyna, i Magdalena Świerczyńska-Dolot. „Nie słyszę” [audio]. Dostęp 10.07. 2021, https://nieslysze.pl/.

Michalak, Katarzyna. „Znaczenie językowego nacechowania postaci w reportażu Katarzyny Michalak «Studnia»”. W: RADIOUCZE(L)NI, t. 2, Radio w badaniach naukowych, 86-99. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, 2020.

Michalska, Marta. „Archiwum – żałoba – cisza. O nagrywaniu pandemii”, Audiosfera. Koncepcje — Badania — Praktyki 8 (2020): 10–16.

Misiak, Tomasz. „Wprowadzenie do tradycji badań dźwiękowych w Polsce”, Przegląd Kulturoznawczy 31, nr 1 (2017): 52–63.

Mojżyn, Norbert. „«Ogłuszająca cisza i niepokojąca pustka». Symboliczne znaczenie pustki w przekazach fotograficznych i medialnych z Watykanu w związku z pandemią Covid-19”. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio 44, nr 4 (2020): 235–249.

Papież Franciszek. „Papież woła na placu św. Piotra: Zbudź się, Panie”. Więź. Dostęp 10.07. 2021, https://wiez.pl/2020/03/27/franciszek-wola-na-placu-sw-piotra-zbudz-sie-panie/.

Pleszczyński, Jan. „Dźwięk i muzyka: między racjomorficznością a racjonalnością”. W: Współczesne media. Media multimodalne, t. 1, red. Danuta Kępa-Figura i Iwona Hofman, 35–54. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2018.

Prochwicz, Anna. „Jak mówimy o śpiewaniu. Metafory synestezyjne jako element językowego obrazu śpiewu ludzkiego w polszczyźnie”. Linguarum Silva 2 (2013): 55–70.

Regiewicz, Adam. „Audioantroplogia odgłosów”. Przegląd Kulturoznawczy 31, nr 1 (2017): 106–125.

Schafer, Murray R. Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester: Vermont: Destiny Books, 1994.

Sierocki, Radosław. „Metafory medialne SARS-CoV-2 i COVID-19”. W: «Zatruta studnia». Media w czasach pandemii COVID-19, red. Marek Sokołowski, 247-306. Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń, 2021.

Sikora. Joanna. „Posłuchaj ciszy”0 [audio]. Radio Bialystok. dostęp 10.07.2021, https://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/181986.

Sosnowska, Joanna. „Cisza w mediach audiozwizualnych”. Roczniki Kulturoznawcze 10, nr 4 (2019): 93–107.

Stanisz, Agata. „Audioantropologia: praktykowanie dyscypliny poprzez dźwięk”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 42, nr 4 (2014): 305–318.

Sterne, Jonathan. “Sonic imaginations”. W: The Sound Studies Reader, red. Jonathan Sterne, 1–17. New York: Routledge, 2012.

Szpunar, Magdalena. „Ekologia pejzażu dźwiękowego”. Avant 11, nr 3 (2020): 1–23.

Świerczyńska-Dolot Magdalena. „W izolacji” [audio]. Radio Gdańsk. Dostęp 10.07.2021, https://m.radiogdansk.pl/audycje-rg/manufaktura-reportazu/item/109343-jak-bedzie-wygladal-swiat-po-koronawirusie-czy-wroci-jeszcze-normalnosc-reportaz-w-izolacji.

Wójciszyn-Wasil, Aneta. Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Zygiel, Adam. „Kilkaset nowych zgonów we Włoszech. «Szczyt zachorowań jeszcze nie minął»”. RMF24.pl. Dostęp: 10.07.2021, https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/europa/news-kilkaset-nowych-zgonow-we-wloszech-szczyt-zachorowan-jeszcze,nId,4419968#crp_state=1.

Published
2021-09-30
Section
Articles