Integration and Intercultural Relations in the Past and in the Future: A Philosophy of Migration

Keywords: integration, migration, other, intercultural relation, identity, values, Europe, process of socialization

Abstract

In this article is presented the problem of integration in European culture. The integration process is an important element of European culture. It appears at the beginning when this culture arose as a result of taking over some elements of other cultures in its development. Contemporary integration refers to the eighteenth-century formation of nation-states and confrontation with universal values. Attitude towards other cultures and European identity refers to such values as common good, freedom or responsibility. As the philosophy of the twentieth century shows, an important element has become the relationship between me and another, the interlocutor. The experiences of values constitute between us. Through this lens, we can observe the problem of migration, which is based on the fight for human rights. It is around her that European identity is created. These interpersonal relationships reveal the meaning and sense of migration, which for Europe are inspirations for deeper integration.

References

Audisio, Giuseppe, i Albert Chiara. Twórcy zjednoczonej Europy Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi. Przeł. Paweł Borkowski. Warszawa: Instytut Wydawniczt PAX, 2007.

Derrida, Jacques. Step of hospitality/no hospitality. W: Of hospitality: Anne Defourmantelle invites Jacques Derrida to respond. Przeł. Rachel Bowlby. Stanford: Stanford University Press 2000. Dostęp 31.07.2020. http://users.clas.ufl.edu/burt/shipwreck/derridahospitality.pdf

Dilthey, Wilhelm. Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte. T. 1. Lepizig: Verlag Duncker und Humboldt, 1883.

Forst, Rainer. Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. Berlin: Suhrkamp, 2003.

Fukuyama, Francis. Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Przeł. Anna i Leszek Śliwa. Warszawa, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Fukuyama, Francis. Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Przeł. Hanna Komorowska i Krzysztof Dorosz. Warszawa: Politeja, 2000.

Guarini, Guarino. Żywot Platona. Przeł. Tomasz Płóciennik. W: Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, red. Włodzimierz Olszaniec i Krzysztof Rzepkowski, 195-278. Seria: Biblioteka Renesansowa 1. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

Girard, René. Kozioł ofiarny. Przeł. Mirosława Goszczyńska. Seria: Człowiek i jego cywilizacja. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1987.

Heidegger, Martin. Sein und Zeit, red. Friedrich-Wilhelm Herrmann i Vittorio Klostermann. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993.

Heidegger, Martin. Bycie i czas. Przeł. Bogdan Baran. Seria: Biblioteka Współczesnych Filozofów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Houellebecq, Michel. Serotonina. Przeł. Beata Geppert. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2019.

Houellebecq, Michel. Uległość. Przeł. Beata Geppert. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2020.

Jaeger, Werner. Teologia wczesnych filozofów greckich. Przeł. Jerzy Wocial. Kraków: Homini, 2007.

Knowles, M. David, i Dmitri Obolensky. Historia Kościoła. T. 2. Przeł. Ryszard Turzyński. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988.

Lauden, Rachel. Cusine and Empire. Cooking in World History: Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2014.

Lévinas, Emmanuel. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. Małgorzata Kowalska. Seria: Biblioteka Współczesnych Filozofów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Marciniak, Katarzyna. Mitologia grecka i rzymska. Spotkania ponad czasem. Warszawa, Bielsko: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010.

Scheler, Max. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Bern, München: Francke Verlag, 1966.

Scheler, Max. Istota i forma sympatii. Przeł. Adam Węgrzecki. Warszawa: PWN, 1986.

Schuman, Robert. Dla Europy. Przeł. Magdalena Krzeptowska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009.

Słownik grecko-polski, red. Zofia Abramowiczówna. T. III. Warszawa: PWN, 1962.

Słownik łacińsko-polski, red. Józef Korpanty. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001; T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Spengler, Oswald. Zmierzch zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej. Przeł. Józef Marzęcki. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2001.

Święcicka, Krystyna. Husserl, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993.

Talmon, Jacob Leib. „O demokracji totalitarnej”. Znak 1992, nr 2 (443): 67–80.

Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak, 1998.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Paris: Editions du dialogue. Société d’éditions internationales, 1990.

Urs von Balthasar, Hans. Chwała. Estetyka teologiczna. 2 Modele teologiczne. Cz. 2: Od Dantego do Peguya. Przeł. Jerzy Zakrzewski i Ewa Marszał. Kraków: Wydawnictwo WAM. 2009.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: TN KUL, 1994.

Published
2020-10-21
Section
Articles