Media Representations of Poverty

Keywords: media representations; poverty; social inequality

Abstract

The subject of the article revolves around the media-created images of the social inequalities, determining the positions of individuals in the social structure —to be more precise — focuses on the media representations of the poor. Important questions emerged as to which conceptual network should be used with reference to the poor? The author examines the media coverage (Rzeczpospolita and Gazeta Wyborcza) of the issue of “defective consumers” (according to the proposal by Zygmunt Bauman) against the media representations of the “social normals” who stabilises the socio-political system, but also conservative behaviours. Are the rich consumers, “the winners” overrepresented in the media, as an example to follow? Does a discursive strategy that stigmatised poverty dominate the pages of the most popular Polish daily newspapers. Generally speaking, the discourse on consumers of unequal status was diversified depending on the ideological orientation of the journalists in a given medium. It happened that poor people were presented as “the ones to blame for their own situation” and unlawfully receiving social benefits or as treated unfairly by external circumstances. The macrostructural area of the differences in the discourse on the poverty was also determined on the ideological axis of interventionism (conservatism) versus liberalism.

References

Bauman, Zygmunt. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Baumgartner, Frank, & Bryan D. Jones. Agendas and Instability in American Politic. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

Berlin, Isaiah. „Upadek idei utopijnych na Zachodzie”. W: Pokrzywione drzewo człowieczeństwa. Przełożyła Magdalena Pietrzak-Merta, red. Henry Hardy. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004.

Drozdowski, Rafał. „Od dyskryminacji pozytywnej do pozytywów dyskryminacji”. W: Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. Krzysztof Podemski. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2009.

Global Wealth Report 2015. Bank Credit Suisse, https://www.worldwealthreport.com. Dostęp 09.11.2019.

Jasiński, Michał. „Zaklęty krąg nędzy”. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/artykul/1158892-Michal-Jasinski--Zaklety-krag-nedzy.html?template=restricted. Dostęp 09.11.2019.

Kapuściński, Ryszard. Dałem głos ubogim. Rozmowy z młodzieżą. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2008.

Lepianka, Dorota. „Bieda i biedni w polskiej prasie codziennej”. W: Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. Elżbieta Tarkowska. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2013.

Ligocki, Alfred. Czy istnieje fotografia socjologiczna? Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. „Reprezentacje biedy i wykluczenia społecznego w tabloidach i mediach głównego nurtu”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne (2013) nr 1: 33-54.

Lister, Ruth. Bieda. Przełożyła Alina Stanaszek. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2007.

Louis-Vincent, Thomas. Trup. Od biologii do antropologii. Przełożył Krzysztof Kocjan. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991.

Mandle, Jon. Globalna sprawiedliwość. Przełożyła Małgorzata Dera. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2009.

McCombs, Maxwell. Ustanawianie agendy: media masowe i opinia publiczna. Przełożyła Beata Radwan. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Miller, Mark, i Catherine Luther. „Framing of the 2003 US — Iraq war demonstration: an analysis of news and partisan texts”, J&MC Quarterly 2005, nr 82 (1): 78-96.

Mrozowski, Maciej. Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Wydawnictwo Aspra JR, 2001.

Nowa polska klasa średnia. Wywiad Anny Hucko z Henrykiem Domańskim. „Instytut Obywatelski”, http://www.instytutobywatelski.pl/5038/lupa-instytutu/nowa-polska-klasa-srednia. Dostęp 06.11.2019.

Ortega y Gasset, José. Bunt mas. Przełożył Piotr Niklewicz. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA, https://filspol.files.wordpress.com/2009/10/ortega-y-gasset-jose-bunt-mas.pdf. Dostęp 11.11.2019).

Street, John. Mass media, polityka, demokracja. Przełożył Tadeusz D. Lubański. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Tagg, John. The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories. London: Macmillan, 1988.

Published
2020-06-23
Section
Articles