“Faith of the Enlightened”: Methodological Remarks about Władysław Witwicki’s Dissertation and Several Examples of the Attitudes of “The Enlightened” towards God and Faith

Keywords: Faith; methodological analysis; Władysław Witwicki; Lvov-Warsaw School

Abstract

The first part of the article contains a logical reconstruction and a methodological analysis of some aspects of the famous Władysław Witiwcki’s  work “Faith of Enlightened”. In particular, the classifications of believers and the principles of these classifications are analyzed; methodological errors committed by Witwicki are indicated. In the second part of the text, Witwicki's distinctions are illustrated by attitudes towards God and faith represented by four representatives of the Lvov-Warsaw School: Kazimierz Twardowski, Jan Łukasiewicz, Tadeusz Kotarbiński, and Józef Maria Bocheński.

References

Brożek, Anna. 2010. Kazimierz Twardowski w Wiedniu. Warszawa: Semper.

Brożek, Anna. 2011. „Miejsce światopoglądu w życiu i w filozofii Kazimierza Twardowskiego”. W: Stanisław Janeczek, Rafał Charzyński i Michał Maciołek (red.). 2011. Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, 317–327. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Janeczek, Stanisław, i Anna Starościc (red.). 2014. Filozofia a religia. Inspiracje — krytyka. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Janeczek, Stanisław, Rafał Charzyński i Michał Maciołek (red.). 2011. Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Kleszcz, Ryszard. 2014. „Twardowski o filozofii, nauce i religii”. W: Janeczek, Stanisław, i Anna Starościc (red.). 2014. Filozofia a religia. Inspiracje — krytyka, 375–392. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kotarbiński, Tadeusz. 1958. „Przykład indywidualny kształtowania się postawy wolnomyślicielskiej”. W: Tadeusz Kotarbiński i Leopold Infeld. 1960. Przykład indywidualny kształtowania się postawy wolnomyślicielskiej. Religia i ja, 5–16. Warszawa: Książka i Wiedza, 1960.

Kotarbiński, Tadeusz, i Leopold Infeld. 1960. Przykład indywidualny kształtowania się postawy wolnomyślicielskiej. Religia i ja. Warszawa: Książka i Wiedza.

Łukasiewicz, Jan. 1937. W: „W obronie logistyki”. W: Jan Łukasiewicz. Z zagadnień logiki i filozofii, 210–219. Warszawa, PWN, 1961.

Łukasiewicz, Jan. 1961. Z zagadnień logiki i filozofii. Warszawa: PWN.

Łukasiewicz, Jan. 2013. Pamiętnik. Warszawa: Semper.

Marciszewski, Witold. 1972. Podstawy logicznej teorii przekonań. Warszawa, PWN.

Nieznański, Edward. 1985. „Logika przekonań a wiara oświeconych”. Studia Philosophiae Christianae 21, nr 1: 157–162.

Twardowski, Kazimierz. 1926. „Autobiografia”. W: Kazimierz Twardowski. Myśl, mowa i czyn, 35–49. Warszawa: Semper, 2014.

Twardowski, Kazimierz. 2014. Myśl, mowa i czyn. Warszawa: Semper.

Witwicki, Władysław. 1925/1927. Psychologia. T. I-II. Lwów: Lwowska Biblioteczka Pedagogiczna.

Witwicki, Władysław. 1939. Wiara oświeconych. Warszawa: PWN.

Witwicki, Władysław. 1980. „Ankieta w sprawie utraty wiary religijnej”. Euhemer nr 3(117): 103–113.

Published
2019-04-01
Section
Articles