What Is “Christian Ethics for the Post-Christian Age” About?

Keywords: Christian ethics, post-Christianity, virtues, conscience, natural law

Abstract

The text is an introduction to the discussion, presenting briefly the book that is its subject Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańkiej epoki [Christian Ethics for the Post-Christian Age] by Sebastian Gałecki. The book tries to find an answer to the question of whether it is possible to re-merge the three traditions of Christian ethics (natural law, virtues, conscience) to create an ethical system expressed in a language understandable to contemporary culture, which consciously breaks up with his Christian heritage, although in fact he is still thoroughly penetrated by it.

Author Biography

Sebastian Gałecki, Jan Długosz University in Częstochowa (JDU), Poland

Dr. habil. Sebastian Gałecki, Prof. at JDU — Jan Długosz University in Częstochowa (JDU), Faculty of Humanities, Department of Philosophy

References

Barbour, Ian G. 1984. Mity, modele, paradygmaty. Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii. Tłum. M. Krośniak. Kraków: Znak, 1984.

Dekert, Tomasz. 2010. „Chrześcijaństwo w postchrześcijańskim świecie: inny punkt widzenia”. Christianitas 44: 399–407.

Kant, Immanuel. 2002. „Imanuela Kanta Logika. Podręcznik do wykładów wydany (po raz pierwszy) przez Gottloba Benjamina Jäschego przetłumaczył dr Zygmunt Zawirski”. Filo-Sofija 1 (2): 131–164.

Published
2022-09-30
Section
Discussions