Psychological Sentences and Reism in Tadeusz Kotarbiński

Keywords: intensionality, intentionality, monism, paraphrase, paratactic analysis, psychological sentence, reductionism, reism

Abstract

Kotarbinski’s analysis of psychological sentences constitutes one of the main elements of his scientific programme known as reism in a semantic version. The program aimed to eliminate all expressions and grammatical forms that reify relations, properties, events and contents of mental acts from natural language. In order to eliminate the contents of mental acts and alleged intentional objects from semantics and ontology, Kotarbiński invented an original paraphrase of utterances of psychological sentences reducing them to pairs of logically independent utterances. In this paper, I briefly present Frege’s and Russell’s solutions of the problem of intentional contexts comprising psychological sentences; I  also indicate the philosophical inspirations of Kotarbiński’s reism. The analysis of psychological sentences proposed by Kotarbiński not only solves the semantic problem of the lack of extensional substitutivity in psychological sentences, but also sheds additional light on his reistic ontology. In the end, I briefly compare Kotarbiński’s solution of psychological sentences with Donald Davidson’s apparently similar paratactic analysis and indicate that the differences between the two are the consequence of different versions of monism and different approaches to the problem of truth.

References

Ajdukiewicz, Kazimierz. 1931. „O znaczeniu wyrażeń”. W: Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie, 31–77.

Arystoteles. 1990. Hermeneutyka. W: Tenże, Dzieła wszystkie, t. 1, tłum. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN.

Bell, David. 1990. Husserl. London: Routledge.

Brentano, Franc. 1999. Psychologia z empirycznego punktu widzenia. Tłum. Włodzimierz Galewicz. Warszawa, PWN.

Davidson, Donald. 1966. „Theories of Meaning and Learnable Languages”. W: Proceedings of the 1964 International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science, 383–94. Amsterdam: North Holland Publishing.

Davidson, Donald. 1968. „On Saying That”. Synthèse 19:130–46. https://doi.org/10.1007/BF00568054.

Davidson, Donald. 1980. „Myślenie i mowa”. Tłum. Barbara Stanosz. W: Język w świetle nauki, red. Barbara Stanosz, 340–62. Warszawa: Czytelnik.

Davidson, Donald. 1979a. „Quotation”. Theory of Decision 11(1): 27–40.

Davidson, Donald. 1979b. „Moods and performance”. W: Meaning and Use, red. Avishai Margalit, 9–20. Dordrecht: Reidel.

Frege, Gottlob. 1977. „Sens i znaczenie”. Tłum. Bogusław Wolniewicz. W: Tenże, Pisma semantyczne, 60–88. Warszawa: PWN.

Horecka, Aleksandra. 2013. „Obiekty semiotyczne w pracach Kazimierza Twardowskiego, Władysława Witwickiego, Kazimierza Ajdukiewicza i Tadeusza Kotarbińskiego”. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Husserl, Edmund. 2000. Badania logiczne. Tom 2. Tłum. Janusz Sidorek. Warszawa: PWN.

Kotarbiński, Tadeusz. 1921. „Sprawa istnienia przedmiotów idealnych”. W: Księga Pamiątkowa ku uczczeniu 25-letniej działalności nauczycielskiej na katedrze filozofii w Uniwersytecie Lwowskim Kazimierza Twardowskiego, 149–70. Lwów: Uniwersytet Lwowski. Przedruk w: Kotarbiński 1958a, 7–39.

Kotarbiński, Tadeusz. 1922. „O istocie doświadczenia wewnętrznego”. Przegląd Filozoficzny 2. Przedruk w: Kotarbiński 1958a, 40–59.

Kotarbiński, Tadeusz. 1958a. Wybór pism. T. 2, Myśli o myśleniu. Warszawa: PWN.

Kotarbiński, Tadeusz. 1958b. „Próba redukcji poznania psychologicznego do ekstraspekcji”. Studia Filozoficzne 5 (8): 138–41.

Künne, Wolfgang. 2003. Conceptions of Truth. Oxford: Clarendon Press.

Maciaszek, Janusz. 2016. „Kilka uwag krytycznych o Tadeusza Kotarbińskiego analizie zdań psychologicznych”. Studia z Filozofii Polskiej 11:23–37.

Maciaszek, Janusz. 2017. „Tadeusza Kotarbińskiego analiza zdań psychologicznych i Donalda Davidsona analiza parataktyczna”. W: Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego, red. Dariusz Łukasiewicz i Ryszard Mordarski, 63–79. Wydawnictwo UKW.

Maciaszek, Janusz. 2019a. „Filozofia Donalda Davidsona. Podstawy semantyki”. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Maciaszek, Janusz. 2019b. „Deskrypcje określone w polemice między P.F. Strawsonem a Bertrandem Russellem”. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 112:215–42.

Maciaszek, Janusz. 2022. „Meaning and Mimicking. Parataxis in Kotarbiński and Davidson”. W: The Lvov–Warsaw School and Contemporary Philosophy of Language. Studies in Philosophy of Language and Linguistics, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 117, red. Piotr Stalmaszczyk i Mieszko Tałasiewicz, 239–72. Leiden: Brill.

Russell, Bertrand. 1905. „On Denoting”. Mind 14:479–93.

Tarski, Alfred. 1933. Pojęcie prawdy w języku nauk dedukcyjnych. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział III Nauk Matematyczno-Fizycznych 34. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Published
2022-06-30
Section
Articles