Reconstruction of Concepts in the Lvov–Warsaw School: Theory and Practice

Keywords: Lvov–Warsaw School, conceptual analysis, reconstruction of concepts, Kazimierz Twardowski, Jan Łukasiewicz, Alfred Tarski, cause, truth

Abstract

Concepts have always been one of the most important objects of philosophical investigations. A special contribution to the theory of conceptual analysis was made by the representatives of the Lvov–Warsaw School, representing the Polish branch of analytic philosophy. Philosophical research in this school was governed by the postulate of clarity of thought and speech. Analysis and improvement of concepts and the existing philosophical language as the carriers of these concepts naturally expressed the methodological program proposed by the founder of the School, Kazimierz Twardowski. In the article, the procedure of reconstructing concepts is presented as it was commonly applied in Twardowski’s School. Although the differences between individual school members were sometimes significant (reflected e.g. in the psychologism–antipsychologism opposition), one may indicate some common elements of conceptual research. These are, first of all, the categorial element and the constructive element, because of which the procedure in question is called “reconstruction”. Two examples of the reconstruction of concepts are examined closer: Łukasiewicz’s work on the concept of cause and Tarski’s results concerning the concept of truth.

Author Biography

Anna Brożek, University of Warsaw, Poland

Prof. Dr. Hab. Anna Brożek, philosopher, pianist, music theorist; Professor at the Faculty of Philosophy, University of Warsaw; Head of the Lvov–Warsaw School Research Center

References

Ajdukiewicz, Kazimierz. 1937/1960. „Kierunki i prądy filozofii współczesnej”. W: Tenże, Język i poznanie, 1:249–63. Warszawa: PWN.

Bocheński, Józef Maria. 1998. Między logiką a wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys. Warszawa: Noir sur Blanc.

Brożek, Anna. 2017. „Opis analityczny jako metoda analityczna”. Filozofia Nauki 25 (2): 57–87.

Brożek, Anna. 2020a. „Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”. W: Historia filozofii, red. Stanisław Janeczek i Anna Starościc, 285–339. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Brożek, Anna. 2020b. Analiza i konstrukcja. O metodach badania pojęć w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Warszawa: Semper.

Brożek, Anna, Marcin Będkowski, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk i Dominik Traczykowski. 2020c. Antyirracjonalizm. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Warszawa: Semper.

Cappelen, Herman. 2018. Fixing Language: An Essay on Conceptual Engineering. Oxford: Oxford University Press.

Carnap, Rudolf. 1950. Logical Foundations of Probability. Chicago: University of Chicago Press.

Carus, André W. 2007. Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press.

Czeżowski, Tadeusz. 1965. „Opis naukowy”. W: Tenże, Filozofia na rozdrożu, 41–50. Warszawa: PWN.

Czeżowski, Tadeusz. 1956/1969. „O metodzie opisu analitycznego”. W: Tenże, Odczyty filozoficzne, 136–42. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Czeżowski, Tadeusz. 1968/1969. „Czym jest tzw. psychologia deskrypcyjna”. W: Tenże, Odczyty filozoficzne, 231–34. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Jadacki, Jacek. 1998. Orientacje i doktryny filozoficzne. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.

Jadacki, Jacek, i Swiderski E., red. [w druku]. The Notion of Causality in the Lvov–Warsaw School. Brill.

Kleszcz, Ryszard. 2015. Metoda i wartości. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego. Warszawa: Semper.

Łukasiewicz, Jan. 1906/1961. „Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny”. W: Tenże, Z zagadnień logiki i filozofii, 9–62. Warszawa: PWN.

Łukasiewicz, Jan. 1912. „O potrzebie założenia instytutu metodologicznego”. Ruch Filozoficzny, nr 2: 17–19.

Łukasiewicz, Jan. 1928/1998. „O metodę w filozofii”. W: Tenże, Logika i metafizyka. Miscellanea, 41–42. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.

Łukasiewicz, Jan. 2013. Pamiętnik. Warszawa: Semper.

Maher, Patrick. 2007. „Explication Defended”. Studia Logica 86:331–41.

Stróżewski, Władysław, red. 1978. Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Wrocław: Ossolineum.

Tarski, Alfred. 1933/1995. Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych. W: Tenże, Pisma logiczno-filozoficzne, 13–172. Warszawa: PWN.

Tarski, Alfred. 1944/1995. Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki. W: Tenże, Pisma logiczno-filozoficzne, 228–82. Warszawa: PWN.

Twardowski, Kazimierz.1898/1965. „Wyobrażenia i pojęcia”. W: Tenże, Wybrane pisma filozoficzne, 114–97. Warszawa: PWN.

Twardowski, Kazimierz. 1901/2013. „O formalizmie logicznym w myśleniu”. W: Tenże, Myśl, mowa i czyn, cz. 1, red. Anna Brożek i Jacek J. Jadacki, 27. Kraków: Copernicus Center Press.

Twardowski, Kazimierz. 1921/1965. „Symbolomania i pragmatofobia”. W: Tenże, Wybrane pisma filozoficzne, 354–63. Warszawa: PWN.

Witwicki, Władysław. 1900/1934. Analiza psychologiczna ambicji. Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Wojtysiak, Jacek. 2007. „Słownik wybranych terminów filozoficznych”. W: Antoni B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. 5, 327–438. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Woleński, Jan. 1985. Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: PWN.

Published
2022-06-30
Section
Articles