On the Idea of the End of History in the Postmetaphysical Thought

Keywords: history, postmetaphysical philosophy, Vattimo, Marquard, Flusser

Abstract

The idea of the end of history is of philosophical importance and is broadly commented by the representatives of various philosophical traditions. In the following text we present the way in which this idea is understood in the postmetaphysical thought by referring to three of its representatives: Gianni Vattimo, Odo Marquard, and Villém Flusser. In spite of the differences between their accounts of the end of history, one can also see a certain common trait connected mostly with the understanding of history as a metanarrative and with the critical attitude towards metaphysics.

Author Biography

Antoni Torzewski, University of Szczecin, Poland

Antoni Torzewski, MA — University of Szczecin, Institute of Philosophy and Cognitive Science, PhD student

References

Ashenburg, Katherine. 2009. Historia brudu. Tłum. Aleksandra Górska. Warszawa: Bellona.

Augustyn. 2018. Wyznania. Tłum. Zygmunt Kubiak. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Barthes, Roland. 2008. Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Tłum. Jacek Trznadel. Warszawa: Aletheia.

Eagleton, Terry. 1998. Iluzje postmodernizmu. Tłum. Piotr Rymarczyk. Warszawa: Spacja.

Flusser, Vilém. 2015. Ku filozofii fotografii. Tłum. Jacek Maniecki. Warszawa: Aletheia.

Flusser, Vilém. 2018. Kultura pisma. Tłum. Przemysław Wiatr, Warszawa: Aletheia.

Flusser, Vilém. 2002. „The End of History”. W: Vilém Flusser. Writings, red. Andreas Strohl, 143–149. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Forsyth, Mark. 2018. Krótka historia pijaństwa. Tłum. Paweł Korombel. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Fukuyama, Francis 1992. End of History and the Last Man. New York: The Free Press.

Górski, Jakub. 2013, „Koniec nowoczesności, zmierzch sztuki. Gianni Vattimo i jego filozoficzne ścieżki”. Hybris nr 22: 11–24.

Heidegger, Martin. 2002. „Przezwyciężenie metafizyki”. W: Martin Heidegger. Odczyty i rozprawy. Tłum. Janusz Mizera, 65–93. Warszawa: Baran i Suszczyński.

Heidegger, Martin. 1976. „Koniec filozofii i zadanie myślenia”, tłum. K. Michlski. Teksty: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja nr 4–5 (28–29): 9–26.

Iggers, Georg G. „Użycia i nadużycia historii”. Tłum. Agnieszka Pantuchowicz. ER(R)GO. Teoria, Literatura, Kultura nr 2(3): 9–16.

Kant, Immanuel. 1993. Religia w obrębie samego rozumu. Tłum. Aleksander Bobko. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Kant, Immanuel. 1992. Wieczny pokój. Tłum. Józef Mondschein. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lyotard, Jean-François. 1997. Kondycja ponowoczesna. Tłum. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Marquard, Odo. 1994a. Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne. Seria: Terminus. Tłum. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Marquard, Odo. 1994b. Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne. Seria: Terminus. Tłum. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Marquard, Odo. 2001. Szczęście w nieszczęściu. Seria: Terminus. Tłum. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Muchembled, Robert. 2013. Orgazm i Zachód. Historia rozkoszy. Tłum. Maria Baran i Magdalena Madej. Warszawa: Aletheia.

Pawlaczyk, Krystian. 2016. „Krytyka mitu postępu w ujęciu Karla Lowitha i Odona Marquarda”. Filo-Sofija nr 34: 35–47.

Szkaradnik, Katarzyna. 2016. „Człowiek w imperium czasu, sens w imperium znaków. Hermeneutyka a tekst historii”. Analiza i Egzystencja nr 34: 91–109.

Topolski, Jerzy. 1998. Wprowadzenie do historii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Vattimo, Gianni. 2006. Koniec nowoczesności. Tłum. Monika Surma-Gawłowska. Seria: Horyzonty Nowoczesności. Kraków: Universitas.

Vattimo, Gianni. 1998. „Postnowoczesność i kres historii”. Tłum. Barbara Stelmaszczyk. W: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz. Kraków: Baran i Suszczyński.

Vattimo, Gianni. 2011. Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii. Tłum. Katarzyna Kasia. Kraków: Universitas.

Vattimo, Gianni. 2002. After Christianity. Tłum. Luca D’Isanto, Columbia University Press 2002.

Vattimo, Gianni. 2006. Społeczeństwo przejrzyste. Tłum. Magdalena Kamińska. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.

Wiatr, Przemysław. 2018. W cieniu posthistorii. Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera. Seria: Monografie Fundacji na rzecz Nauki PolskiejToruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Welsch, Wolfgang. 1998. Nasza postmodernistyczna moderna. Tłum. Roman Kubicki i Anna Zeidler-Janiszewska. Seria: Terminus. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Wilkoszewska, Krystyna. 2000. Wariacje na postmodernizm. Kraków: Universitas.

Published
2022-09-30
Section
Articles