Questions in the Analytical Description: Erothetic Logic from a Methodological Point of View

Keywords: question, erotetic logic, conceptual analysis, analytic description, Kazimierz Ajdukiewicz, Adam Jonkisz

Abstract

The article presents the method of analytic description as applied in the theory of questions. This procedure, described by Tadeusz Czeżowski and broadly used in the Lvov-Warsaw School, is applied first of all at the pre-theoretic stage of research, namely to construct the conceptual scheme of a given discipline and to classify the objects of investigations. Ajdukiewicz’s theory of questions and its developments, in particular recent works of Adam Jonkisz, are presented as examples of the applications of this method.

Analytic description is contrasted with other procedures, which differ from it with respect to the empirical basis and theoretical perspective. On this background, differences between various currents in erotetic research as well as the sources of misunderstandings between the representatives of these currents are explained.

References

Ajdukiewicz, Kazimierz. 1926. „Analiza semantyczna zdania pytajnego”. Ruch Filozoficzny t. 7, nr 7-10: 194b–195b.

Ajdukiewicz, Kazimierz. 1960. „Związki składniowe między członami zdań oznajmujących”. W: Ajdukiewicz 1965, 344–355.

Ajdukiewicz, Kazimierz. 1965. Język i poznanie. T. II. Warszawa: PWN.

Brożek, Anna. 2007. Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria, zastosowania praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Brożek, Anna. 2020. Analiza i konstrukcja. O metodach badania pojęć w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Kraków: Copernicus Center Press.

Brożek, Anna. 2021. „Rekonstrukcja pojęć w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Teoria i praktyka”. Roczniki Filozoficzne (złożone do druku).

Brożek, Anna, Marcin Bedkowski, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk i Dominik Traczykowski. 2020. Antyirracjonalizm. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Czeżowski, Tadeusz. 1953. „O metodzie opisu analitycznego”. W: Czeżowski 1969, 136–142.

Czeżowski, Tadeusz. 1968. „Czym jest tzw. psychologia deskrypcyjna”. W: Czeżowski 1969, 231–234.

Czeżowski, Tadeusz. 1969. Odczyty filozoficzne [wydanie rozszerzone]. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Jadacki, Jacek. 2001. Spór o granice języka. Warszawa 2002: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Jonkisz, Adam. 2020. Pytania i odpowiedzi. Ujęcie teoriomnogościowe. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Koj, Leon. 1971. „Analiza pytań I: Problem terminów pierwotnych logiki pytań”. Studia Semiotyczne t. II: 99–113.

Koj, Leon. 1972. „Analiza pytań II: Rozważania o strukturze pytań”. Studia Semiotyczne t. III: 23–39.

Ossowska, Maria. 1929. „Stosunek logiki i gramatyki”. W: O człowieku, moralności i nauce, 136–158. Warszawa: PWN.

Wiśniewski, Andrzej. 1995. The posing of questions. Logical foundations of erotetic inferences. Kluwer Academic Publishers.

Wojtysiak, Jacek. 2008. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Published
2021-12-06
Section
Discussions