The Truth, Its Ontological Aspects and the Idea of Infinite Intellect in Edmund Husserl’s Logical Investigations

Keywords: correspondence theory of truth, ontological theory of truth, alethiology, truth as the fulfilment, infinite intellect, phenomenology, direct knowledge

Abstract

This article aims to analyze the theory of truth contained in Edmund Husserl’s Logical Investigations. In my analysis, I start from a detailed description of conditions of the possibility of truth based on Husserl’s alethiology. I show that his theory assumes correlation, the parallelism between subjective and objective conditions of the possibility of cognition as a condition of truth. Based on this, I explain Husserl’s interpretation of the correspondence definition of truth found in Logical Investigations. I also provide arguments that this interpretation presupposes the ontological definition of truth and the idea of the infinite intellect as the ideal of a direct and exhaustive presentation of the object of cognition. Nonetheless, my conclusions don’t provide a complete interpretation of Husserl’s alethiology because I refrain from drawing metaphysical consequences from it. That is to say, I neither answer the question about realism/idealism in Logical Investigations nor the question of whether the idea of the infinite intellect should be understood in some metaphysical way (e.g. theistic one) or only as a regulative idea in the Kantian sense.

References

Armstrong, David M. 2009. „The general theory of truth-making”. W: Truth and Truth-Making, red. E. J. Lowe i A. Rami, 115–133. Stocksfield: Acumen.

Chądzyński, Arkadiusz. 2006. „Bezpośrednie poznanie ejdetyczne a koncepcja ‘poznania jako wypełnienia’”. Fenomenologia 4: 75–88.

David, Marian. 2009. „Truth-making and correspondence”. W: Truth and Truth-Making, red. E. J. Lowe i A. Rami, 137–157. Stocksfield: Acumen.

Dupré, Louis. 1964. „The concept of truth in Husserl’s ‘Logical Investigations’”. Philosophy and Phenomenological Research 24, no. 3 (III): 345–354.

Hopp, Walter. 2020. Phenomenology. A contemporary Introduction. New York: Routledge.

Husserl, Edmund. 2006. Badania logiczne. T. I. Prolegomena do czystej logiki. Tłum. Janusz Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Husserl, Edmund. 2000. Badania logiczne. T. II/I. Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Tłum. Janusz Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Husserl, Edmund. 2000. Badania logiczne. T. II/II. Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Tłum. Janusz Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Husserl, Edmund. 2008. Idea fenomenologii. Tłum. Janusz Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Husserl, Edmund. 1967. Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Tłum. Danuta Gierulanka. Warszawa: PWN.

Husserl, Edmund. 2011. Logika formalna i logika transcendentalna. Próba krytyki rozumu logicznego. Tłum. Grzegorz Sowinski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Husserl, Edmund. 1982. Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena. Tłum. Andrzej Wajs. Warszawa: PWN.

Ingarden Roman S. 2000. „Modalna interpretacja mechaniki kwantowej i klasycznych teorii fizycznych”. Filozofia Nauki 8/2: 5–24.

Ingarden, Roman 1987. Spór o istnienie świata. T. 1., Ontologia egzystencjalna. Warszawa: PWN.

Ingarden, Roman. 1974. Wstęp do fenomenologii Husserla. Wykłady wygłoszone na uniwersytecie w Oslo (15 wrzesień — 17 listopad 1967). Tłum. Andrzej Półtawski. Warszawa: PWN.

Ingarden, Roman. 1963. Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa: PWN.

Judycki, Stanisław. 2001. „O klasycznym pojęciu prawdy”. Roczniki Filozoficzne 49, nr 1: 25–62.

Judycki, Stanisław. 2006. „Prawda transcendentalna i kategorialna”. Przegląd Tomistyczny 12: 241–250.

Kern, Iso. 1964. Husserl und Kant. Eine Untersuchung über Husserls Verhältnis zu Kant und zum Neukantianismus. Den Haag: Martinus Nijhoff.

Lee, Chun Lo. 2009. „Teleologia świata i idea Boga. O znaczeniu Boga w fenomenologii Husserla”. Tłum. z niem. Jakub Duraj. Przegląd Filozoficzny — Nowa seria 18, nr 4 (72): 337–351.

Lowe Edward J. 2009. „An essentialist approach to truth-making””. W: Truth and Truth-Making, red. E. J. Lowe i A. Rami, 201–216. Stocksfield: Acumen.

Łaciak, Piotr. 2007. „Pojęcie ‘oczywistości’ w fenomenologii Husserla”. Fenomenologia 5: 27–50.

Łaciak, Piotr. 2008. „Prawda jako idea regulatywna. Husserlowska fenomenologia wobec absolutyzmu i relatywizmu”. Folia Philosophica 26: 237–255.

Mulligan, Kevin, Peter Simons i Barry Smith. 2009. „Truth-Makers”. W: Truth and Truth-Making, red. E. J. Lowe i A. Rami, 59–86. Stocksfield: Acumen.

Mulligan, Kevin. 2009. „Truth and the truth-maker principle in 1921”. W: Truth and Truth-Making, red. E. J. Lowe i A. Rami, 39–58. Stocksfield: Acumen.

Paśniczek Jacek. 2005. „O logice uprawdziwiaczy”. Filozofia Nauki 13/2, 50: 103–111.

Płotka, Witold. 2013. „Wokół herezji ‘zwrotu teologicznego’ w fenomenologii”. Fenomenologia 11: 79–92.

Półtawski, Andrzej. 1973. Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm. Warszawa: PWN.

Rami, Adolf. 2009. „Introduction: Truth and truth-making”. W: Truth and Truth-Making, red. E. J. Lowe i A. Rami, 1–36. Stocksfield: Acumen

Reinach, Adolf. 1982. „On the Theory of the Negative Judgement”. Tłum. Barry Smith. W: Parts and Moments: Studies in Logic and Formal Ontology, red. Barry Smith, 315–377. München/Wien: Philosophia Verlag.

Restall, Greg. 2009. „Truthmakers, entailment and necessity”. W: Truth and Truth-Making, red. E. J. Lowe i A. Rami, 87–97. Stocksfield: Acumen.

Seifert, Josef. 1987. Back to ‘Things in Themselves’. A phenomenological foundation for classical realism. New York/London: Routledge & Kegan Paul.

Simons, Peter. 1982a. „Three Essays in Formal Ontology”. W: Parts and Moments: Studies in Logic and Formal Ontology, red. Barry Smith, 111–256. München/Wien: Philosophia Verlag.

Simons, Peter. 1982b. „Nota edytorska” do: Eugenie Ginsberg. „On the Concepts of Existential Dependence and Independence”. W: Parts and Moments: Studies in Logic and Formal Ontology, red. Barry Smith, 261–264. München/Wien: Philosophia Verlag.

Smith, Barry, i Kevin Mulligan. 1982. „Pieces of a theory”. W: Parts and Moments: Studies in Logic and Formal Ontology, red. Barry Smith, 15–109. München/Wien: Philosophia Verlag.

Smith, David W., i Ronald McIntyre. 1982. Husserl and Intentionality: A Study of Mind, Meaning and Language. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.

Sokolowski, Robert. 2012. Wprowadzenie do fenomenologii. Tłum. Mariusz Rogalski. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Tugendhat, Ernst. 1970. Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. Berlin: Walter de Gruyter & Co..

Tugendhat, Ernst. 1999. „O stosunku nauki do prawdy”. W: Ernst Tugendhat. Bycie, Prawda. Rozprawy filozoficzne. Tłum. Janusz Sidorek. Warszawa: Oficyna Naukowa .

Willard, Dallas. 1984. Logic and The Objectivity of Knowledge: A Study in Husserl’s Early Philosophy. Ohio: Ohio University Press.

Willard, Dallas. 1982. „Wholes, Parts and the Objectivity of Knowledge”. W: Parts and Moments: Studies in Logic and Formal Ontology, red. Barry Smith, 379–400. München/Wien: Philosophia Verlag.

Woleński, Jan. 2003. Epistemologia. T. III. Prawda i realizm. Kraków: Aureus.

Zahavi, Dan. 2012. Fenomenologia Husserla. Tłum. Marek Święch. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Zahavi, Dan. 1992. Intentionalität und Konstitution. Eine Einführung in Husserls Logische Untersuchungen. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.

Zuidervaart, Lambert. 2016. „Propositional and existential truth in Edmund Husserl’s ‘Logical Investigations’”. Symposium: Canadian Journal of Continental Philosophy 20, no. 1: 150–180.

Zuidervaart, Lambert. 2018. „Synthetic evidence and objective identity: The contemporary significance of early Husserl’s conception of truth”. European Journal of Philosophy 26/1: 121–144.

Published
2021-12-06
Section
Articles