In Search of Moral Truth: The Comparative Analysis of the Ethical Theories by Tadeusz Styczeń and Alain Badiou

Keywords: truth, person, ethics, Styczeń, Badiou

Abstract

The aim of this article is to present the problem of truth in ethics in the light of the ethical theories of two philosophers: Polish philosopher Tadeusz Styczeń and French philosopher Alain Badiou. The article is divided into three parts. The first part and the second part, introductions are to the ethics of truth by Tadeusz Styczeń and the ethics of truths by Alain Badiou. The third part is a presentation of the notion of truth as a basis of ethics in order to reveal the concepts of truth lying at the base of these thinkers’ ethics’ and to compare them.

References

Badiou, Alain. 2010. Byt i zdarzenie. Tłum. Paweł Pieniążek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badiou, Alain. 2009. Etyka. Przewodnik Krytyki Politycznej. Tłum. Paweł Mościcki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Badiou, Alain. 2007. Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Tłum. Julian Kutyła i Paweł Mościcki. Kraków: Korporacja Ha!art.

Bensaïd, Daniel. 2016. „Alain Badiou i cud wydarzenia”. Tłum. Piotr Skalski. Kronos 38, nr 3: 155–167.

Duchliński, Piotr, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń i Ewa Podrez. 2019. Etyka a problem nihilizmu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Duchliński, Piotr, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń i Ewa Podrez. 2016. Inspiracje chrześcijańskie w etyce. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Habermas, Jürgen. 2000. Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz. Kraków: Universitas.

Heidegger, Martin. 1994. Bycie i czas. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hume, David. 1963. Traktat o naturze ludzkiej. T. II. Tłum. Czesław Znamierowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN).

Kłosowicz, Sylwia. 2016. O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou. Warszawa: Liberi Libri.

Kobyliński, Andrzej. 2014. O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kraszewski, Maciej K. 2005. „‘Emet. Czy Piłat mógł zrozumieć Jezusa?”. Prezentacje nr 2: 20–23.

Kuźniarz, Bartosz. 2013. „Pierwszy krok w chmurach: o teorii siedliska wydarzeniowego Alaina Badiou”. Diametros 37: 69–84.

Mazanka, Paweł, i Edmund Morawiec. 2006. Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Meillassoux, Quentin. 2016. „Historia i wydarzenie w myśli Alaina Badiou”. Tłum. Piotr Herbich. Kronos 38, nr 3: 89–102.

Moń, Ryszard. 2011. Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Moń, Ryszard, Jan Krokos, Sylwia Tondel i Andrzej Waleszczyński. 2019. Tadeusz Styczeń. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Mościcki, Paweł. 2007. „Poza zasadą partykularyzmu. Alain Badiou: uniwersalność i myśl postsekularna”. W: Alain Badiou. Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Tłum. Julian Kutyła i Paweł Mościcki, 119–140. Kraków: Korporacja Ha!art.

Styczeń, Tadeusz. 2011. „Refleksja metaetyczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”. W: Tadeusz Styczeń. Metaetyka. Nowa rzecz czy nowe słowo. Dzieła zebrane, t. 1, red. Andrzej Szostek, 453–460. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Styczeń, Tadeusz. 2012a. „Czy etyka jest logiką chcenia?”. W: Tadeusz Styczeń. Etyka niezależna. Dzieła zebrane, t. 2, red. Alfred M. Wierzbicki, 451–481. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Styczeń, Tadeusz. 2012b. „Etyka niezależna?”. W: Tadeusz Styczeń. Etyka niezależna. Dzieła zebrane, t. 2, red. Alfred M. Wierzbicki, 247–373. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Styczeń, Tadeusz. 2012c „Problem autonomii etyki”. W: Tadeusz Styczeń. Etyka niezależna. Dzieła zebrane, t. 2, red. Alfred M. Wierzbicki, 421–450. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Styczeń, Tadeusz. 2012d. „Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności. Studium metaetyczne”. W: Tadeusz Styczeń. Etyka niezależna. Dzieła zebrane, t. 2, red. Alfred M. Wierzbicki, 17–246. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Styczeń, Tadeusz. 2013a. „Etyka jako antropologia normatywna. W sprawie epistemologicznie zasadnego i metodologicznie poprawnego punktu wyjścia etyki, czyli od stwierdzenia: ‘Jest tak’ — ‘Nie jest tak’, do naczelnej zasady etycznej. Quaestio disputata”. W: Tadeusz Styczeń. Wolność w prawdzie. Dzieła zebrane, t. 4, red. Kazimierz Krajewski, 313–349. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Styczeń, Tadeusz. 2013b. „Prawda o człowieku a etyka”. W: Tadeusz Styczeń. Wolność w prawdzie. Dzieła zebrane, t. 4, red. Kazimierz Krajewski, 35-96. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Styczeń, Tadeusz. 2013c. „Sumienie: źródło wolności czy zniewolenia?”. W: Tadeusz Styczeń. Objawiać osobę. Dzieła zebrane, t. 3, red. Alfred M. Wierzbicki, 177–195. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Styczeń, Tadeusz. 2013d. „Wolność w horyzoncie prawdy. W sprawie filozoficznych podstaw teologii moralnej”. W: Tadeusz Styczeń. Wolność w prawdzie. Dzieła zebrane, t. 4, red. Kazimierz Krajewski, 227–248. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Styczeń, Tadeusz, i Stanisław Kamiński. 1984. „Doświadczalny punkt wyjścia etyki”. W: Tadeusz Styczeń. W drodze do etyki. Wybór esejów z etyki i o etyce, 39–73. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984.

Styczeń, Tadeusz, i Andrzej Szostek. 2012. „Uwagi o istocie moralności”. W: Tadeusz Styczeń. Etyka niezależna. „Dzieła Zebrane”, t. 2, red. Alfred M. Wierzbicki, 513–529. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Wojtyła, Karol. 1994. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Człowiek i moralność 4. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Published
2021-12-06
Section
Articles