Freedom in Ludwig von Mises’s Thought (1881-1973)

  • Jan Kłos The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Philosophy
Keywords: action; freedom; negative freedom; liberalism; praxeology; state

Abstract

Ludwig von Mises is the main representative of the so-called Austrian School of Economics, an author of the monumental work Human Action. He was in favour of laissez-faireism in economics, that is, the free market, individual freedom and limited state. This text is an attempt at a synthetic approach to Mises’s understanding of freedom.

The Austrian economist underlines the importance of free social actions and natural bonds that inspire people to act. Such actions are much more effective than initiatives inspired and controlled by the state. Mises stresses the importance of negative freedom, therefore political liberty, for social development. The state is important, but in limited spheres—in defense and justice. Outside these spheres the self-governing society is considerably more effective.

References

Butler, Eamonn, Ludwig von Mises – a Primer. London: The Institute of Economic Affairs, 2010.

Gniadek, Jacek. Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły. Warszawa: Fijorr Publishing Company, 2011.

Hazlitt, Henry. „The Road to Totalitarianism”. W: On Freedom and Free Enterprise: Essays in Honor of Ludwig von Mises, red. Mary Sennholz, 81–93. Princeton: D. van Nostrand Company, Inc., 1956.

Read, Leonard R. „Unearned Riches”. W: On Freedom and Free Enterprise, red. Mary Sennholz, 188–197. Princeton: D. van Nostrand Company, Inc., 1956.

Zanotti, Gabriel J. “Intersubjectivity, Subjectivism, Social Sciences, and the Austrian School of Economics”. Journal of Markets & Morality, 10, no 1 (2007): 115–141.

Adams, James Luther. „Mediating Structures and the Separation of Powers”. W: Democracy and Mediating Structures: A Theological Inquiry, red. Michael Novak (red.), 1-30. Washington D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1980.

Berlin, Isaiah. Dwie koncepcje wolności i inne eseje. Tłum. Hanna Bartoszewicz i in. Warszawa: Res Publica, 1991.

Dylus, Aniela. Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo. Warszawa: „Kontrast”. Wydawnictwo Fundacji ATK, 1994.

Dzielski, Mirosław. Bóg, wolność, własność. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Centrum im. Adama Smitha, Księgarnia Akademick, 2007.

Galston, William A. Cele liberalizmu. Tłum. Andrzej Pawelec. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999.

Gilder, Geoge F. Bogactwo i ubóstwo. Tłum. Jerzy Kropiwnicki, Poznań: Zysk i S-ka, 2001.

Hindess, Barry. Philosophy and Methodology in the Social Sciences. Hassocks: The Harvester Press, 1977.

Hudzik, Jan Paweł. Rozum – wolność – odpowiedzialność. Studium z historii idei w nowożytnej i współczesnej myśli filozoficznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.

Hudzik, Jan Paweł. Wykłady z filozofii polityki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2002.

Jan Paweł II. Centesimus annus. Wrocław: TUM, 1995.

Kłos, Jan. Wolność – indywidualizm – postęp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kwaśnicki, Witold. Historia myśli liberalnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000.

Kwaśnicki, Witold. Zasady ekonomii rynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.

Kymlicka, Will. Współczesna filozofia polityczna. Tłum. Andrzej Pawelec. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1998.

Landreth, Harry, David C. Colander., Historia myśli ekonomicznej. Tłum. Adam Szeworski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.

LeFevre, Robert. The Fundamentals of Liberty. Santa Ana: Rampart Institute, 1988.

Miklaszewska, Justyna. Wolność jednostki i jej granice w demokratycznym państwie, w: Wolność i władza w życiu publicznym, red. Joanna Mysona Byrska, Władysław Zuziak, 11–28. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008.

Newman, John Henry. Discussions and Arguments. London: Longmans, Green and Co, 1924.

Putnam, Robert. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Tłum. Przemysław Sadura i Sebastian Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., 2008.

Rothbard, Murray N. The Ethics of Liberty. New York and London: New York University Press, 1998.

Sen, Amartya. Rozwój i wolność. Tłum. Jerzy Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka, 2002.

Sikorski, Czesław. Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Kluczbork–Łódź: Antykwa, 2000.

Skillen, James W. „Doing Justice to Entrepreneurial (and Other) Responsibilities”. Journal of Markets & Morality, 13, nr 2 (2010): 319-344.

Szahaj, Andrzej. Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: TN KUL, 1994.

Published
2020-06-16
Section
Articles