Idea of God as the Place in Cusanus’ Sermon CCXVI “Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum?”

  • Barbara Grondkowska Catholic University of Lublin, Faculty of Philosophy, PhD student
Keywords: Nicholas of Cusa; sermons; Meister Eckhart; Eriugena; locus omnium

Abstract

Artykuł opiera się na analizie kazania CCXVI Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum? Mikołaja z Kuzy. Wskazuje na jego dużą zależność od Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem Mistrza Eckharta i omawia obecną u obu autorów koncepcję Boga jako locus omnium, która nawiązuje z kolei do myśli Jana Szkota Eriugeny. Kazanie CCXVI dowodzi znaczenia problematyki chrystologicznej dla myśli Kuzańczyka oraz jest przykładem, jak gatunek kazania wpływa na organizację i eksplikację treści filozoficznych. Wśród nich Mikołaj z Kuzy umieścił problem relacji między Bogiem a stworzeniem, a także koncepcję czasu i miejsca. Podejmując analizę pytań o wieczność świata i o Boga przed stworzeniem, Kuzańczyk zawarł również w kazaniu ukrytą obronę tez Eckharta potępionych w papieskiej bulli In agro dominico.

References

Brient, Elizabeth. „Meister Eckhart and Nicholas of Cusa on the «Where» of God”. W: Nicholas of Cusa and his Age: Intellect and Spirituality: Essays Dedicated to the Memory of F. Edward Cranz, Thomas P. McTighe and Charles Trinkaus, red. Thomas M. Izbicki, Christopher M. Bellito, 127–150. Leiden: Brill, 2002.

Catà, Cesare. „Die paradoxale Frage der drei Weisen – die Idee des Unum infinitum im Sermo CCXVI des Nikolaus von Kues”. Coincidentia 1–2 (2010): 13–22.

Miller, Clyde Lee. „Meister Eckhart in Nicholas of Cusa’s 1456 Sermon: Ubi est qui natus est rex Iudeorum”. W: Nicholas of Cusa and his Age: Intellect and Spirituality: Essays Dedicated to the Memory of F. Edward Cranz, Thomas P. McTighe and Charles Trinkaus, red. Thomas M. Izbicki, Christopher M. Bellito, 105–125. Leiden: Brill, 2002.

Miller, Clyde Lee. Reading Cusanus. Metaphor and Dialectic in a Conjectural Universe. Washington: The Catholic University of America Press, 2003.

Sturlese, Loris. „Die historisch-kritische Edition der Werke Meister Eckharts. Neue Interpretationen, neue Handschriften – neue Editionsprinzipien”. W: Editionen – Wandel und Wirkung, red. Anette Sell, 33–54. Tübingen: Max Niemeyer, 2007.

Synowiecki, Adam. „Filozofia i objawienie. Kazanie Mikołaja z Kuzy: «Gdzie jest nowo narodzony Król Żydowski?»”. Studia Gdańskie 6 (1986): 261–312.

Published
2020-06-15
Section
Articles