Civil Disobedience and Its Ethical Meaning

  • Karolina Rozmarynowska Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Faculty of Christian Philosophy
Keywords: civil disobedience; civil attitude; ethics; justice

Abstract

The goal of the discussion presented in the article is to recognize the ethical dimension of civil disobedience. Setting out to achieve that goal, the author analyses the difference between civil disobedience and other forms of social protest, and attempts to define its essential substance. With that goal in view, she identifies the key features and the subject matter of an act of disobedience. Having explained the civil character of disobedience, she then goes on to discuss its moral and ethical significance. Emphasizing the personal character of civil disobedience, the author presents it as an expression of ethics.

References

Arendt, Hannah. O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie [On Violence: Civil Disobedience]. Translated [from English] by Anna Łagodzka and Wojciech Madej. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999.

Bedau, Hugo Adam. “Civil Disobedience and Personal Responsibility for Injustice.” The Monist 54 (1970), 4: 517–535.

Bedau, Hugo Adam. “On Civil Disobedience.” The Journal of Philosophy 58 (1961), 21: 653–665.

Brown, Stuart M. “Civil Disobedience.” The Journal of Philosophy 58 (1961), 22: 669–681.

Kaczmarczyk, Michał Roch. Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010.

Lazari-Pawłowska, Ija. “Etyczne aspekty obywatelskiego sprzeciwu.” Etyka 25 (1990): 139–172.

Lazari-Pawłowska, Ija. Etyka: pisma wybrane. Edited by Paweł J. Smoczyński. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.

Lefkowitz, David. “On a Moral Right to Civil Disobedience.” Ethics 117 (2007), 2: 202–233.

Lyons, David. “Moral Judgment, Historical Reality, and Civil Disobedience.” Philosophy & Public Affairs 27 (1998), 1: 31–49.

Martin, Rex. “Civil Disobedience.” Ethics 80 (1970), 2: 123–139.

Pietrzyk-Reeves, Dorota. Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.

Prosch, Harry. “Towards an Ethics of Civil Disobedience.” Ethics 77 (1967), 3: 176–192.

Rawls, John. Teoria sprawiedliwości [A Theory of Jusitce]. Translated [from English] by Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, and Adam Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Rucker, Darnell. “The Moral Grounds of Civil Disobedience.” Ethics 76 (1966), 2: 142–145.

Schechner, Richard. Performance Theory. New York: Routledge, 2003.

Schlossberger, Eugene. “Civil Disobedience.” Analysis 49 (1989), 3: 148–153.

Skarga, Barbara. Człowiek to nie jest piękne zwierzę. Kraków: Znak, 2007.

Spaemann, Robert. Granice. O etycznym wymiarze działania. Translated [from German] by Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2006.

Szutta, Artur. Obywatelskie nieposłuszeństwo. Warszawa: Semper, 2011.

Thoreau, Henry David. Civil Disobedience and Other Essays. Stilwell: Digireads.com Publishing 2005.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.

Wolff, Robert Paul. “On Violence.” The Journal of Philosophy 66 (1969), 19: 601–616.

Published
2020-06-15
Section
Articles