Possible Worlds and Other Nonexistent Objects

  • Maciej Sendłak University of Warsaw, Faculty of Philosophy and Sociology
Keywords: possible worlds; impossible worlds; nonexistent objects; ontological pluralism; Alexius Meinong

Abstract

The subject of the paper is the ontological status of actual and non-actual worlds. According to one version of contemporary Meinongianism, while the actual world exists, merely possible and impossible worlds are nonexistent objects. Moreover, they do not have any other form of being.

The aim of the paper is to indicate some problematic consequences of this kind of Meinongianism, and to sketch an alternative view, which is based on ontological pluralism—the view according to which there are many kinds of being.

References

Berto, Francesco. 2012. Existence as a Real Property: The Ontology of Meinongianism. Dordrecht: Springer.

Berto, Francesco. 2013. „Impossible Worlds”. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Red. Edward N. Zalta. Dostęp 11.03.2016. http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/impossible-worlds/.

Castañeda, Hector-Neri. 1974. „Thinking and The Structure of the World”. Philosophia 4 (1): 3–40.

Dorr, Cian, i John Hawthorne. 2013. „Naturalness”. W: Oxford Studies in Metaphysics. Vol 8. Red. Karen Bennett i Dean W. Zimmerman, 3–76. Oxford: Oxford University Press.

Findlay, John Niemeyer. 1963. Meinong’s Theory of Objects and Values. Oxford: Clarendon Press.

Goodman, Nelson. 1978/1997. Jak tworzymy świat. Tłum. Michał. Szczubiałka. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Grygianiec, Mariusz. 2017. „Kryteria identyczności jako narzędzie analizy metafizycznej”. Referat przedstawiony podczas „Seminarium Instytutu Filozofii UW”, Warszawa 14.03.2017.

Heidegger, Martin. 1927/1994. Bycie i czas. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hirsch, Eli. 2008. „Ontological Arguments: Interpretative Charity and Quantifier Variance”. W: Contemporary Debates in Metaphysics. Red. Theodore Sider, John Hawthorne i Dean W. Zimmerman, 367–381. Oxford: Blackwell Publishing.

Ingarden, Roman. 1947/1987. Spór o istnienie świata. Tom I. Tłum. Danuta Gierulanka. Warszawa: PWN.

Jacquette, Dale. 1996. Meinongian Logic. The Semantics of Existence and Nonexistence. Berlin: Walter de Gruyter.

Kneale, William C. 1949. Probability and Induction. Oxford: Clarendon Press.

Lewis, David. 1976/1991. „Prawda w fikcji”. Tłum. Maciej S. Zięba. W: Ontologia fikcji. Red. Jacek Paśniczek. Biblioteka Myśli Semiotycznej 7. Rozprawy Lubelskie, 137–159. Warszawa: Wydawnictwo UMCS.

Lewis, David. 1986. On the Plurality of Worlds. Oxford: Blackwell.

McDaniel, Kris. 2009. „Ways of Being”. W: Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology. Red. David John Chalmers, David Manley i Ryan Wasserman, 290–319. Oxford: Clarendon Press.

Meinong, Alexius. 1994. „O teorii przedmiotu”. Tłum. Tomasz Lubowiecki i Janusz Mizera. Principia 8–9: 171–212.

Nolan, Daniel P. 2002. Topics in the Philosophy of Possible Worlds. New York: Routledge.

Parsons, Terence. 1980. Nonexistent Objects. New Haven i London: Yale University Press.

Paśniczek, Jacek. 1988. Meinongowska wersja logiki klasycznej. Jej związki z filozofią języka, poznania, bytu i fikcji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Priest, Graham. 2005. Towards Non-being. The Logic and Metaphysics of Intentionality. Oxford: Clarendon Press.

Quine, Willard Van Orman. 1969. „Speaking of Objects”. W: Tenże. Ontological Relativity and Other Essays, 1–25. New York: Columbia University Press.

Quine, Willard Van Orman. 1948/2000. „O tym co istnieje”. Tłum. Barbara Stanosz. W: Tenże. Z punktu widzenia logiki. Tłum. Barbara Stanosz, 29–47. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Rapaport, William. 1978. „Meinongian Theories and a Russellian Paradox”. Nous 12, No. 2: 153–180.

Rosen, Gideon. 2001. „Abstract Objects”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Red. Edward N. Zalta. Dostęp 11.03.2016. http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/abstract-objects/.

Routley, Richard. 1980. Exploring Meinong’s Jungle and Beyond, Departmental Monograph #3, Philosophy Department Research School of Social Sciences Australian National University Canberra, ACT 2600.

Russell, Bertrand. 1903. The Principles of Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press.

Russell, Bertrand. 1905/1967. „Denotacja”. Tłum. Jerzy Pelc. W: Logika i język. Studia z semiotyki logicznej. Red. Jerzy Pelc. Warszawa: PWN: 253–275.

Ryle, Gilbert. 1949. The Concept of Mind. Chicago: University of Chicago Press.

Sendłak, Maciej. 2013. „Teorie metafizyczne światów niemożliwych”. Studia Philosophica Wratislaviensia 8, fasc. 3: 17–41.

Sendłak, Maciej. 2018. Spór o przedmioty nieistniejące. Współczesne interpretacje teorii przedmiotu Alexiusa Meinonga, Warszawa: Semper [w druku].

Sider, Ted [Theodore]. 2004. „Precis of Four-Dimensionalism and Replies to Critics”. Philosophy and Phenomenological Research 68: 642–47, 674–87.

Sider, Theodore. 2009. „Ontological Realism”. W: Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology. Red. David John Chalmers, David Manley i Ryan Wasserman, 384–423. Oxford: Clarendon Press.

Sider, Theodore. 2011. Writing the Book of the World. Oxford: Oxford University Press.

Swoyer, Chris. 2008. „Abstract Entities”. W: Contemporary Debates in Metaphysics. Red. Theodore Sider, John Hawthorne i Dean W. Zimmerman,, Oxford: Backwell Publishing: 11–30.

Van Inwagen, Peter. 1986/1995. „Dwa pojęcia światów możliwych”. Tłum. Tadeusz Szubka i Urszula Żegleń. W: Metafizyka w filozofii analitycznej. Red. Tadeusz Szubka, 177–215. Lublin: TN KUL.

Van Inwagen, Peter. 1998/2001. „Meta-ontology”. W: Tenże. Ontology, Identity, and Modality. Essays in Metaphysics, 13–31. Cambridge: Cambridge University Press.

Van Inwagen, Peter. 2014. „Five Questions”. W: Tenże. Existence: Essays in Ontology, 15–29. Cambridge: Cambridge University Press.

Wittgenstein, Ludwig. 1921/1970. Traktat logiczno-filozoficzny. Tłum. Bogusław Wolniewicz. Warszawa: PWN.

Wojtysiak, Jacek. 2005. O słowie być. Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania. Lublin: TN KUL.

Zalta, Edward N. 1983. Abstract Objects. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Pub

Published
2020-06-12
Section
Articles