Ppłk dypl. obs. Stanisław Michowski a spisek w wojsku. Zbrodnia usankcjonowana

  • Marcin Arbuz
Keywords: splinter trial, Stanisław Michowski, conspiracy in the army, political persecutions in Poland after 1945

Abstract

The article presents Lt Col Stanisław Michowski in the context of political persecutions taking place at the turn of the 1940s and the 1950s in the postwar Poland. Michowski was an airman of the Polish Armed Forces, who after the Second World War returned to homeland. He recommenced his service in the army, but he was expelled and arrested shortly afterwards. He was one of the defendants, and was later convicted and executed, during what historiography of the period calls “the conspiracy in the army”. The operation was carried out by the Main Directorate of Information of the Polish Army and was aimed against prewar soldiers, soldiers of the Polish Armed Forces in the West, or those who were active in resistance in Poland during the Second World War. As an airman, Michowski was accused of participating in the so-called conspiratorial group of the Air Forces. The alleged aim of the group was conspiring against the communist government and their forceful abolishment with the help of the army. The overwhelming majority of accusations were ungrounded. Confessions fabricated during many hours of interrogations served as a basis for bills of indictment resulting in numerous executions. One of the executed was Lt Col Stanisław Michowski.

Author Biography

Marcin Arbuz

Marcin Arbuz - Air Force Museum in Dęblin

References

Belcarz B., Polacy w Clermont-Ferrand, “Lotniczy Magazyn Historyczny ‘Gapa’”, 14(2015).

Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014.

Matusiak W., Powojenne losy elity polskiego lotnictwa, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 3(2011).

Palski Z., Informacja Wojska Polskiego 1943-1957, Warszawa 2016.

Pawlak J., Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.

Poksiński J., “TUN”. Tatar – Utnik – Nowicki. Represje wobec oficerów wojska polskiego w latach 1949-1956, Warszawa 1992.

Poksiński J., Victis Honos, Warszawa 1994.

Radomski J.A., Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951, Kraków 2009.

Tochman K.A., Z ziemi obcej do Polski. Losy żołnierzy PSZ na Zachodzie, którzy powrócili do kraju po II wojnie światowej, t. 1, Zwierzyniec 2006.

INTERNET SOURCES

Harbin, “Britannica” [online, accessed: 20 II 2019], available at: <https://www.britannica.com/place/Harbin>.

Harbin, “Encyklopedia PWN” [online, accessed: 20 II 2019], available at: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Harbin;3910038.html>.

Stanisław Michowski, “Instytut Pamięci Narodowej. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji” [online, accessed: 16 II 2019], available at: <https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/odnalezieni/1732,Stanislaw-Michowski.html>.

Szczepan Ścibior, “Instytut Pamięci Narodowej. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji” [online, accessed: 16 II 2019], available at: <https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/odnalezieni/7363,Szczepan-Scibior.html>.

Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej [‘Ordinance of the President of the Republic of Poland’], “Dziennik Personalny” [‘Personal Journal’], 21 III 1928, f. 2, available at: <http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F69628%2Fdirectory.djvu> [accessed: 16 II 2019].

Published
2020-01-09
Section
Articles