“Ussas’s case”. From the History of the Joint Reevacuation Committee and Special Committee in 1922-1924

Keywords: the Peace of Riga in 1921, claiming of Polish cultural goods, rev. Bronisław Ussas

Abstract

The article discusses the contribution of rev. Bronisław Ussas to the Joint Reevacuation Committee and Special Committee intended to claim book collections, archives, and museum items from the Soviet Russia after the Peace of Riga ending the Polish-Bolshevik war. The work of the Committee ended with relative success due to committed members struggling against the resistance of the Soviet authorities. The members of the Committee had extensive knowledge about the Polish goods stolen by Russia during the partitions. Rev. Ussas was one of them.

References

Dzierzkowska D., Ksiądz Bronisław Ussas 1885-1977, w: D. Dzierzkowska, H. Mańkowska, Zbiór rękopisów ofiarowanych przez ks. B. Ussasa Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne” 1979, t. 39, s. 57-62.

Dzwonkowski R. SAC, Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii, TN KUL, Lublin 1997.

Dzwonkowski R. SAC, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917-1939. Martyrologium, TN KUL, Lublin 1998.

Goclon J., Polsko-radziecki traktat pokojowy zawarty w Rydze w 1921 r. (aspekty polityczno-narodowościowe), „Przegląd Nauk Historycznych” 8 (2009), nr 1, s. 105-128.

Gombin K., Pośmiertne peregrynacje Stanisława Leszczyńskiego. Z dziejów poglądów na szczątki królewskie jako pamiątkę narodową i obiekt muzealny, „Roczniki Humanistyczne” 48-49 (2000-2002), z. 4, s. 171-194.

Kmiecik T., Traktat ryski i jego konsekwencje 1919-1924, „Studia z Dziejów Wojskowości” 3 (2014), s. 215-253.

Kumaniecki J., Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza. Rokowania. Traktat. Komisje mieszane, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1985.

Tomkowiak K., Udział Zygmunta Mocarskiego w pracach rewindykacyjnych polskich zbiorów bibliotecznych z Rosji (1922-1923), „Folia Toruniensia” 18 (2018), s. 57-87.

Ussas B., [rec.] Ks. Franciszek Rutkowski, Arcybiskup Jan Cieplak, „Ateneum Kapłańskie” 35 (1935), z. 1, s. 95-97.

Wodzianowska I., Relacja współwięźniów o ostatnich dniach życia sługi Bożego ks. Konstantego Budkiewicza (1867-1923), „Studia Polonijne” 40 (2019), s. 379-398.

Zapomniany pokój. Traktat ryski. Interpretacje i kontrowersje 90 lat później, red. S. Dąbski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2013.

Published
2021-10-12
Section
Articles