Sesja podsumowująca projekt „Parafie i kościoły polskie w USA. Inwentaryzacja źródłowa i fotograficzna Polish Cathedrals” (część I), 1 grudnia 2017 KUL i 8 grudnia 2017 UKSW [Report on the Summary Sessions of the Project “Polish Parishes and Churches in the USA. Source and Photographic Inventory of the Polish Cathedrals” (Part I), The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, 1 December 2017 – Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, 8 December 2017]

Main Article Content

Maria Anna Furtak

Article Details

Section
Reports