St. Hedwig Parish in Detroit – on the Events of 1905 in Press Articles of that Time

Main Article Content

Maria Anna Furtak

Abstract

The aim of the article is to describe a St. Hedwig Detroit conflict of 1905. It was one of the Polish American history events, when a group of parishioners disobeyed their pastor and the local bishop. The conflict was covered in detail by two influential journals: Detroit Free Press and The Evening News, Detroit. The article focuses on the major events of the conflict beginning with establishing the St. Hedwig Parish in Detroit in 1903, a clash between parish trustees and the pastor, excommunication of disobedient trustees by Bishop John Samuel Foley and reopening the church in August 1905. That part of St. Hedwig Parish history shows how important was the parish for the community Polish immigrants community, what was their mentality and attitude towards American reality and Roman Catholic Hierarchy in the USA. The St. Hedwig conflict of 1905 is one of the similar events which occurred in at the turn of 19th and 20th century among Polish Americans and the American Church.

Article Details

Section
Articles

References

Boyea E., Father Kolasinski and the Church, “The Catholic Historical Review,” Vol. 74, No. 3, 1988, pp. 420–439.
Brożek A., Polonia amerykańska 1854–1939, Warszawa: Interpress 1977, pp. 95–98.
Buczek D.S., Kultura religijna Polonii. Analiza zagadnień, in: Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, eds. H. Kubiak, E. Kusielewicz, T. Gromada, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1988.
Ellis J.T., Kościół w Stanach Zjednoczonych od roku 1985, in: Historia Kościoła, translated T. Szafrański, praca zbior., Vol. 5, Warszawa: PAX 1985.
Fox P., The Polish National Catholic Church, Scranton: School of Christian Living 1961.
Herod P.E., Tylus S., Symon Franciszek Albin, in: Encyklopedia Katolicka, Vol. 18, Lublin 2013, col. 1314–1315.
Kruszka W., Historya polska w Ameryce, Vol. 11, Milwaukee: Drukiem Spółki Wydawniczej Kuryera 1907.
Kubiak H., Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897–1965: jego społeczne uwarunkowania i społeczne funkcje, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1970.
Linkh R.M., American Catholicism and European Immigrants (1900–1924), Staten Island, New York: Center for Migration Studies 1975, pp. 19–26.
Monzell T.I., The Catholic Church and Americanization, “Polish American Studies,” Vol. 26, No. 1, 1969.
Napolska M.R., Polish immigrant in Detroit, “Polish American Studies,” Vol. 2, No. 1/2, 1945.
Niparko R., Amerykanizm, in: Encyklopedia Katolicka, Vol. 1, Lublin 1973, col. 450–451.
Orton L.D., Polish Detroit and the Kolasinski Affair, Detroit: Wayne State University Press 1981.
Potaczała G., Polacy na Trójcowie, Chicago 2007.
Skendzel E.A., Dominik Hipolit Kolasiński (1838–1898), “Studia Polonijne,” Vol. 8, 1984, pp. 299–308.
Taras P., Polonia w Detroit: problem kulturowej tożsamości i społecznego awansu : socjologiczne studium społeczności etnicznej w USA, Warszawa: Pallottinum 1989.
Walaszek A., Kościół, etniczność, demokratyzacja, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny,” Vol. 41, No. 1, 2016, pp. 16–17.
Woodcock Tentler L., Who is the Church? Conflict in a Polish Immigrant in late 19th Century Detroit, “Comparative Studies in Society and History,” Vol. 25, No. 2, 1983, p. 245.
Sources
Dzieje Parafii Świętej Trójcy 1873–1898, Chicago, IL 1898.
History of St. Hedwig Parish. Diamond Jubilee of St. Hedwig Parish 1903–1978.
Pamiętnik Jubileuszowy Parafii św. Jadwigi w Detroit 1903–1928.
Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P., Chicago 1882–1932.
Remembrance of the 100th Anniversary St. Francis Assisi Parish, Detroit, Michigan 1989.
Smołczyński W., Przewodnik adresowy firm polskich w Detroit, Mich.: oraz Historya osady i parafii polskich w tem mieście. Książka pamiątkowa z życia Polaków na obczyźnie, Detroit 1907.