Present Faces of Migration Feminization and Its Effects

Main Article Content

Teresa Zbyrad

Abstract

People from Polish belong to nations very strongly embedded in migration processes. Migrations from Polish lands have been known for a long time. However, there is a difference between past and present migrations. What makes them the most different is the categories of people who migrate because of their gender. Once only men were migrating, while the dominant group is women. Due to their unprecedented number, the term “feminisation of migration” has been introduced. It symbolizes the migration of the late twentieth and early twenty-first century. Migration of women impresses its mark on the family and society. One of the most severe effects is the deficit of care services in the country of migrant women. The deficit covers both children and older family members, especially parents. The article draws attention to the phenomenon of feminization of migration, changes over the years and effects.

Article Details

Section
Articles

References

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: Wydawnictwo UJ 2002.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Scholar 2004.
Biedroń M., Czemu „winien” jest feminizm? Dylematy związane z redefinicją ról rodzinnych i społecznych kobiety, w: Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, red. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń: Adam Marszałek 2008.
Chyra-Rolicz Z., Związek Polek w Ameryce, w: Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa: Neriton 2010.
Czapka E., Zakresy opieki i strategie opiekuńcze polskich migrantek w Norwegii realizowane wobec starszych członków rodziny w Polsce, w: Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących matek, red. Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka, Lublin: Polihymnia 2016.
Dajnowicz M., Migracje małżeńskie kobiet polskich na pograniczu północno-wschodnim w początkach XX wieku, w: Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa: Neriton 2010.
Gałaj-Dempniak R., Migracje kobiet zamężnych w świetle pamiętników staropolskich pisanych przez szlachtę, w: Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska Warszawa: Neriton 2010.
Garapich M.P., Życie na huśtawce. Londyńczycy. Nowy rodzaj migracji po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w: Za chlebem i wolnością. 200 lat nieprzerwanej migracji z ziem polskich, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2018, nr 4, s. 124-129.
Giddens A., Socjologia, Warszawa: PWN 2004.
Karpińska M., Kobiety wielkiej emigracji – próba portretu socjologicznego, w: Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa: Neriton 2010.
Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin: UMCS 2009.
Kłonczyński A., Polki w Szwecji w latach 1945-1980. Emigracja polityczna, ekonomiczna i matrymonialna, w: Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa: Neriton 2010.
Konic H., Prawo małżeńskie obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1924.
Kozielska, Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2014.
Kożuchowski A., Wielka Emigracja, w: Za chlebem i wolnością. 200 lat nieprzerwanej migracji z ziem polskich, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2018, nr 4, s. 16-23.
Krajewski A., Polaca czyli prostytutka. Domy publiczne w Ameryce Południowej przed stu laty pękały w szwach od kobiet uprowadzonych z ziem polskich, w: Za chlebem i wolnością. 200 lat nieprzerwanej migracji z ziem polskich, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2018, nr 4, s. 40-41.
Kruk E., Współczesne migracje Polek do Królestwa Niderlandów, „Neerlandica Wratislaviensia” 25(2015), s. 103-121.
Kubis B., Wpływ przymusowych migracji na powojenne losy kobiet polskich – w świetle wspomnień, w: Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa: Neriton 2010.
Kuźma E., Kobiety – nielegalne imigrantki z Polski w Brukseli pod koniec XX w. Zjawisko i problemy, w: Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo, red. J.E. Zamojski, Warszawa: Neriton 2005.
Matejko I., Herby rodowe jako przejaw migracji małżeńskich na pieczęciach księżnych legnicko-brzeskich, w: Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa: Neriton 2010.
Mędrzecki W., My naród emigrantów, w: Za chlebem i wolnością. 200 lat nieprzerwanej migracji z ziem polskich, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2018, nr 4, s. 7-10.
Oettingen U., Migracje ziemianek w latach I wojny światowej – uwarunkowania i wpływ na styl życia, w: Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa: Neriton 2010.
Pawlak A., Matka – Emigrantka kontra Matka – Polka. Normatywne i nienormatywne modele macierzyństwa w społeczeństwie ryzyka, w: Rodzina – terra incognito? Przemiany rodziny w XXI wieku, red. A. Pawlak, E. Hyży, Łódź: Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2012.
Pawlak A., Transnarodowe macierzyństwo a transnarodowe ojcostwo – podobieństwa i różnice w realizacji i społecznym odbiorze praktyk rodzicielskich migrujących matek i migrujących ojców, w: Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących matek, red. Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka, Lublin: Polihymnia 2016, s. 91-109.
Pobóg-Lenartowicz A., Viola, Bułgarka, Księżną Opolską. Przyczynek do migracji małżeńskich w średniowieczu, w: Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa: Neriton 2010.
Rajkiewicz A., Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych, w: Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa: PWN 2018.
Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2016.
Sandrin L., Jak się nie wypalić pomagając innym. Sposoby przezwyciężania zespołu wypalenia zawodowego, Kielce: Jedność 2006.
Szast M., Migracje wczoraj i dziś. Problematyka migracji przedakcesyjnych i poakcesyjnych z Polski, „Studia Polonijne” 37(2016), s. 5-24.
Szast M., W Irlandii wygodniej, ale w Polsce lepiej. Kapitał społeczno-kulturowy i ocena sytuacji życiowej polskich migrantów w Irlandii, Lublin: Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL 2017.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: PWN 2010.
Włodek R., Z kamerą na Greenpoincie. Nostalgicznie, komediowo, bezlitośnie – jak emigrantów pokazano w filmach, w: Za chlebem i wolnością. 200 lat nieprzerwanej migracji z ziem polskich, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2018, nr 4, s. 114-118.
Zawadzki T., Na fali. Masowe wyjazdy zarobkowe wpłynęły na rozwój polskiej żeglugi, w: Za chlebem i wolnością. 200 lat nieprzerwanej migracji z ziem polskich, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2018, nr 4, s. 52-53.
Zbyrad T., Eurosieroctwo – problemy macierzyństwa na odległość, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2012, nr 10, s. 3-9.