Letters of the rev. Wincenty Danek to Archbishop Józef Bilczewski from the Years 1900-1919 (Part I)

Main Article Content

Józef Wołczański

Abstract

This edition of historical sources covers the letters of a clergyman of the Roman Catholic archdiocese of Lviv, the Rev. Wincenty Danek (1870-1945), to Archbishop of Lviv Józef Bilczewski (1860-1923). The documents span the years 1900-1919, i.e. almost the entire pontificate of the Lviv bishop. They are kept along with other archbishop’s memorabilia in the Archives of the Lviv Archdiocese in Kraków. However, the letters of Archbishop Bilczewski to the Rev. Danek have not survived. That makes the ones covered in this edition even more valuable, given than they have never undergone scientific research before. Their additional benefit is the subjects discussed. They report the Rev. Danek’s attempts to organise a permanent pastoral care for his compatriots in Budapest, and above all, to build a church. With the approval of both Hungarian ecclesiastical and state authorities, as well as of Archbishop Bilczewski, the reverend undertook a large-scale fund-raising and support campaign across the Hungarian and Galician communities. He established contacts with the Hungarian aristocracy related to the Polish landowners; he enlisted aid from the imperial court in Vienna; he won the trust of some members of the Austro-Hungarian government and parliament, which helped secure funds for the planned investment project. Its implementation was interrupted by the outbreak of the Great War, which is why the Church of Our Lady of Succour to the Faithful was not completed until 1926. The consecration of the temple followed four years later.

Article Details

Section
Articles

References

Anton Dreher – Wikipedia, en.wikipedia.org›wiki› Anton_Dr [dostęp: 16 XI 2020].
Archidiecezja kalocsko-kecskemétska – Roman Catholic ...pl.qaz.wiki›wiki› Roman_Catholic _Archdiocese_of [dostęp: 3 XI 2020].
Augustín_Fischer-Colbrie pl.wikipedia.org›wiki› – Wikipedia, wolna encyklopedia [dostęp: 2 XI 2020].
Bednarek A., Kantak Kamil, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VIII, red. zbior., Lublin: TN KUL 2000, kol. 623-624 (biogram niepełny).
Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, oprac. i red. Z. Zieliński, Lublin: TN KUL 1981.
Biliński Leon, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Majchrowski, Warszawa: BGW 1994, s. 32.
Bishop Jozsef Medard Kohl [Catholic-Hierarchy], www.catholic-hierarchy.org/bishop/bkohl.html [dostęp: 12 XI 2020].
Bishop Lajos Rajner [Catholic-Hierarchy], www.catholic-hierarchy.org/bishop/brajner.html [dostęp: 24 XI 2020].
Buszko J., Jaworski Władysław Leopold, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XI, red. zbior., Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, PAN 1964, s. 115-118.
Buszko J., Korytowski Witold, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIV, red. zbior., Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1968, s. 155-157.
Czołowski A., Ciuchciński Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. IV, red. W. Konopczyński, Kraków: Ossolineum 1938, s. 88-89.
Danek W., Organizacje katolickie na Węgrzech, Warszawa 1920.
Danek W., Robotnicy polscy w Budapeszcie, „Gazeta Podhalańska” 1913, nr 1, s. 9-10.
Der Bonifatius-Verein. Seine Geschichte, seine Arbeit und sein Arbeitsfeld 1849-1899, Paderborn 1899.
Dębowska M., Akcja społeczna w archidiecezji lwowskiej za rządów arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1901-1923), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1992, t. 61, s. 227-374.
Dunin-Borkowski J.S., Austriaccy radcy tajni w Galicji, Lwów 1901.
Engelbert K., Kopp Georg, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. VI, herausg. von J. Höfer, K. Rahner, Freiburg im Br. 1961, kol. 537-538.
Galos A., Głąbiński Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, red. zbior., Wrocław–Kraków–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1959, s. 102-105.
Golemska A., Szyszko-Bohusz Adolf, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIX, red. zbior., Lublin: TN KUL 2013, kol. 238-239.
Gołębiowski J., Głąbiński Stanisław, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Majchrowski, Warszawa: BGW 1994, s. 39.
Grodziski S., Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914, Kraków: Księgarnia Akademicka 2018.
Grudziński K., Tatka Marek Szczepan, [w:] Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, red. H.E. Wyczawski, Warszawa: Archiwum Prowincji oo. Bernardynów 1981, s. 492.
Jachowski J., Kantak Kamil, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa–Poznań: PWN 1981, s. 313.
János Csernoch – Wikipedia, wolna encyklopedia, pl.wikipedia.org›wiki› János_Csernoc [dostęp: 3 XI 2020].
János Zichy, hr. Zisci : Myśl Konserwatywna, myslkonserwatywna.pl› janos-zichy-hr-zisc [dostęp: 3 XI 2020].
Johannes Baptist Katschthaler – Wikipedia, wolna encyklopedia, pl.wikipedia.org›wiki› Johannes _Baptist_Katschthaler [dostęp: 5 XI 2020].
Józefowicz M., Kościół polski w Budapeszcie „małym Rapperswil”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1996, t. 65, s. 427-441.
Kalczyńska M., Napieralski Adam, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. II, red. zbior., Lublin: TN KUL 1994, s. 147-148.
Kardynał Adam Stefan Sapieha. Książę niezłomny, red. J. Urban, Kraków: PAU 2014, passim.
Kolos Ferenc Vaszary – Wikipedia, wolna encyklopedia pl.wikipedia.org›wiki› Kolos_Ferenc _Vaszary [dostęp: 3 XI 2020].
Kryża L., Powstanie i rozwój parafii, [w:] Kościół i Dom Polski w Budapeszcie, red. L. Kryża, M. Soboltyńska, [bmr], s. 3-33.
Księga Sapieżyńska, red. J. Wolny, t. I-II, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1982-1986.
Księżniczka Maria Karolina Burbon-Burbon (1856-1941) ...pl.qaz.wiki›wiki, Princess_Maria_ Carolina_of_Bourbon [dostęp: 2 XI 2020].
Kufel R.R., Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945-1956, t. IV, Zielona Góra: Wydawnictwo PDN 2019, s. 66-67.
Kumor B., Likowski Edward, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. II, red. H.E. Wyczawski, Warszawa: ATK 1982, s. 525-527.
Lajos Balás – Wikidata, www.wikidata.org›wiki [dostęp: 8 XI 2020].
Lechicki C., Lubecki Kazimierz Adam, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVII, red. E. Rostworowski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1972, s. 580-581.
Majláth Gusztáv Károly – Wikipédia hu.wikipedia.org›wiki› Majláth_.... [dostęp: 3 XI 2020].
Mandziuk J., Postacie Kościoła katolickiego na Śląsku, Warszawa: Adam 2016.
Maria Szapáry – Historical records and family trees – MyHeritage [dostęp: 2 XI 2020].
Mieloch Ignacy Marcin, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków: WAM 1996, s. 421.
Mihály Károlyi – Wikipedia, wolna encyklopedia, pl.wikipedia.org›wiki› Mihály_Károlyi [dostęp: 3 XI 2020].
Mohl Aleksander, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków: WAM 1996, s. 434.
Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa: PAX 1992.
Pajewski J., Lubomirski Zdzisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, red. E. Rostworowski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1973, s. 68.
Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918, oprac. J. Pajewski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2002.
Pater J., Z dziejów wrocławskiego Kościoła, Wrocław: Muzeum Archidiecezjalne 1997.
Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu, pr. zbior., Warszawa–Lublin: RW KUL 1988.
Popławski Z., Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum 1992.
Rachwał S., Ks. biskup dr Władysław Bandurski. Wzór kapłana-Polaka, Lwów 1913.
Sapieżyna z Windisch-Graetzów M., My i nasze Siedliska, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003.
Sodalicja Mariańska, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków: WAM 1996, s. 629-630.
Sopuch Stanisław, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków: WAM 1996, s. 633.
Starzyński S., Abrahamowicz Dawid, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. I, red. W. Konopczyński, Kraków: PAU, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1935, s. 9-10.
Starzyński S., Badeni Stanisław Marcin, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. I, red. zbior., Kraków: PAU, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1935, s. 209-211.
Szuster G., Wincenty Danek (1907-1976). Biografia nauczyciela, Kraków: Avalon 2017.
Szydłowski Antoni, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków: WAM 1996, s. 670.
Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, [t. XVII], red. A. Kubiś, J. Wołczański, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.
Tarnawski M., Arcybiskup Józef Bilczewski, Krótki rys życia i prac, Lwów 1923.
Tarnowska M., Wspomnienia, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 2002.
Turowski K., Micewski B., Thullie Maksymilian Marceli, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. III, red. zbior., Lublin: TN KUL 1995, s. 136-137.
Wieliczko M., Ksiądz Wincenty Danek (1870-1945), „Studia Polonijne” 17 (1996), s. 171-184.
Wilhelm II Hohenzollern – Wikipedia, wolna encyklopedia, pl.wikipedia.org›wiki› Wilhelm_II_ Hohenzollern [dostęp: 16 XI 2020].
Wolfgang Radnai – Wikipedia, wolna encyklopedia, pl.wikipedia.org›wiki› Wolfgang_Radnai [dostęp: 8 XI 2020].
Wołczański J., Adam Stefan Sapieha w korespondencji z biskupami Galicji (Małopolski), [w:] Kardynał Adam Stefan Sapieha. Środowisko rodzinne, życie i dzieło, red. S. Stepień, Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy 1995, s. 93-141.
Wołczański J., Biogram i bibliografia prac drukowanych błogosławionego Józefa Bilczewskiego za lata 1888-1929, [w:] Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Sesja naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 4-5 czerwca 2002, red. J. Wołczański, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2003, s. 17-47.
Wołczański J., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939, Kraków: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej 2002.
Wyczawski H.E., Kantak Kamil Juliusz, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. VI, red. L. Grzebień, Warszawa: ATK 1983, s. 30-41.
Wyczawski H.E., Pelczar Józef Sebastian, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. III, red. H. E. Wyczawski, Warszawa: ATK 1982, s. 335-346.
Wysocki W.J., Żak A.C., Biskup Władysław Bandurski, Pruszków: „Ajaks” 1997.
Year 1919, Necrology [Catholic-Hierarchy], www.catholic-hierarchy.org/events/n1919.html [dostęp: 15 XI 2020].
Zalążki i rozkwit ruchu polonijnego, www.bem.hu › Historia, – Bem Egyesület [dostęp: 2 XI 2020].
Zdrada J., Kozłowski Włodzimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XV, red. zbior., Wrocław –Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1970, s. 39-40.
Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa: WSiP 1997.
Zyta Burbon-Parmeńska – Wikipedia, wolna encyklopedia, pl.wikipedia.org›wiki› Zyta_Burbon-Parmeńska [dostęp: 16 XI 2020].
Żukowski P.M., Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II: 1780-2012, Kraków: Wydawnictwo UJ 2014, s. 311-312.