Everyday Life of Polish Agricultural Workers in Latvia in the Years 1928-1939

Main Article Content

Jerzy Grzybowski

Abstract

Interwar Poland was the main exporter of seasonal workers for the Latvian economy. In the years 1928-1939 over 100,000 Poles found employment in Latvian agriculture. Most of the workers were recruited from small farmers and landless peasants who came to Latvia to buy bread. Polish agricultural emigrants were a specific showcase of Poland for Latvians. Their everyday behavior shaped Latvians’ perceptions of Poland and Poles. The emigrants were judged on how they performed their duties and spent their free time. In terms of morality and ethics, Polish workers were diverse. There were those who could not accept the local customs of living and working, and as a result had to return quickly to the country. Nevertheless, most of them diligently performed their duties and presented their country with dignity, thanks to which they won the favor of Latvian employers.

Article Details

Section
Articles

References

Albin J., Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919-1940, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1994.
Grzybowski J., Problematyka polskich emigrantów sezonowych na Łotwie na łamach tygodnika „Nasze Życie” w latach 1936-1939, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2020, t. 13, s. 246-277.
Janowska H., Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Warszawa: PWN 1981.
Kołodziej E., Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej, Warszawa: Książka i Wiedza 1982.
Komunikat Konsulatu RP w Rydze, „Nasze Życie” 1939, nr 216, s. 14.
Komunikat Konsulatu RP w Rydze. Do sumienia i poczucia obywatelskiego robotnika, „Nasze Życie” 1938, nr 191, s. 13-14.
Komunikat Konsulatu RP w Rydze, „Nasze Życie” 1938, nr 167, s. 14.
Komunikat Konsulatu RP w Rydze, „Nasze Życie” 1938, nr 183, s. 13.
Konsul RP w Daugawpilsie T. Buynowski odwiedza robotników, „Nasze Życie” 1936, nr 82, s. 14.
Konsul RP w Rydze St. Ryniewicz wśród robotników, „Nasze Życie” 1938, nr 189, s. 13.
Kopeć B., W sprawie emigracji sezonowej do Łotwy, „Tygodnik Rolniczy” 1939, nr 1-2, s. 4-5.
Kopeć B., Wychodźstwo sezonowe z Ziemi Wileńskiej do Łotwy, Wilno 1938.
Landau L., Wychodźstwo sezonowe na Łotwę i do Niemiec w 1937 roku: na podstawie ankiety Instytutu Gospodarstwa, Warszawa: Książka i Wiedza 1966.
Lipiec – miesiącem propagandy „Naszego Życia”, „Nasze Życie” 1938, nr 188, s. 13.
List otwarty konsula RP w Rydze Stefana Ryniewicza, „Nasze Życie” 1936, nr 83, s. 14.
Listy… Listy, „Nasze Życie” 1937, nr 110, s. 18.
Łossowski P., Łotwa nasz sąsiad: stosunki polsko-łotewskie w latach 1918-1939, Warszawa: Mozaika 1990.
Nabożeństwa katolickie dla robotników rolnych, „Nasze Życie” 1939, nr 216, s. 14.
Nagrody dla tych, którzy propagują „Nasze Życie”, „Nasze Życie” 1938, nr 191, s. 14.
Nasze porady i odpowiedzi, „Nasze Życie” 1938, nr 176, s. 14.
Nasze porady i odpowiedzi, „Nasze Życie” 1939, nr 222, s. 14.
O przedwczesnych powrotach i wysyłaniu pieniędzy w listach, „Nasze Życie” 1938, nr 198, s. 13.
Opieka duszpasterska nad emigracją polską, „Biuletyn Urzędu Emigracyjnego w Sprawach Migracji i Osadnictwa” 1929, nr 17, s. 141.
Palaša I., Darbaspēka imparts Latvijas laukos starpkraru perioda, Magistra darbs, Rīga 2005.
Płace robotników rolnych w Kurlandii, „Biuletyn Urzędu Emigracyjnego w Sprawach Migracji i Osadnictwa” 1930, nr 15, s. 176.
Polski robotnik rolny z Nowogródzkiego, Nie należy robić „ważnych rzeczy z głupstw”, „Nasze Życie” 1939, nr 221, s. 14.
Rozpowszechniajcie „Nasze Życie”, „Nasze Życie” 1936, nr 74, s. 14.
Skóra W., Życie codzienne polskich robotników rolnych na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Życie dawnych Pomorzan, cz. 1, red. W. Łysiak, Bytów–Poznań: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie 2001, s. 189-207.
Skrzypek A., Stosunki polsko-łotewskie 1918-1939, Gdańsk: Marpress 1997.
Stankiewicz Z., Życie społeczno-religijne Polaków na Łotwie w okresie międzywojennym (1920- 1940), [w:] Polacy na Łotwie, red. E. Walewander, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1993, s. 173-201.
Stary Bartłomiej, Echa wypadków w Walmiera, „Nasze Życie” 1938, nr 192, s. 14.
Stary Bartłomiej, Po raz ostatni, „Nasze Życie” 1939, nr 217, s. 15.
Stary Bartłomiej, W odwiedziny do polskich robotników rolnych, „Nasze Życie” 1938, nr 196, s. 14.
Stranga A., Kārļa Ulmaņa autoritatīvā režīma saimnieciskā politika 1934-1940, Rīga: Latvijas universitāte 2017.
Tu Konsulat RP w Rydze, „Nasze Życie” 1938, nr 173, s. 14.
Tu Konsulat RP w Rydze, „Nasze Życie” 1938, nr 178, s. 14.
Układ w sprawie emigracji robotników sezonowych na Łotwę, „Biuletyn Urzędu Emigracyjnego w Sprawach Migracji i Osadnictwa” 1928, nr 8, s. 4.
Uprzedzamy: bądźcie ostrożni, „Nasze Życie” 1936, nr 103, s. 18.
VIII-my komunikat Konsulatu RP w Rydze, „Nasze Życie” 1937, nr 142, s. 18.
Wasze wiersze, „Nasze Życie” 1938, nr 166, s. 14.
We własnym interesie, „Nasze Życie” 1936, nr 70, s. 14.
Wyjaśnienie w sprawie kontraktów, „Nasze Życie” 1938, nr 172, s. 13.
Zmiany w kontraktach na rok 1936, „Nasze Życie” 1936, nr 64, s. 19.