The French and Polish Life of Edward Aleksander Pożerski

Main Article Content

Dorota Pietrzkiewicz

Abstract

The aim of the article is to present the figure of Edward Aleksander Pożerski who was a doctor, a long-time employee of the Pasteur Institute, the author of scientific papers on the principles of eating and preparing meals as well as very popular cookbooks. He belonged to numerous scientific, cultural and social associations. He was the president of the Society for the Care of Polish Historical Monuments and Tombs in France and a representative of the French emigration when Juliusz Słowacki’s ashes were moved from Paris to the Wawel Castle in Kraków. He was an ambassador of Polish history and cultural heritage. The article is based on archival materials from the collection of the Polish Library in Paris (Archive of the Society for the Care of Polish Historical Monuments and Tombs in France), the Special Collection of the Main Medical Library in Warsaw (the so-called Stanisław Konopka Files), the National Archive in Kraków (fragments of Janina Jasicka’s legacy) and the literature on the subject.

Article Details

Section
Articles

References

Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami Historycznymi we Francji [1805] 1930–1995. Inwentarz tymczasowy, oprac. A. Biernat, I. Dacka-Górzyńska, S. Górzyński, J. Pezda, Bellerive-sur-Allier: Edition La Rama 2017.
Bąbiak G.P., Funeralia narodowe. Pogrzeby patriotyczne Polaków w czasie niewoli, Warszawa: Instytut Historii PAN 2016.
Bieliński J., Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wileńskie, jego prace i wydawnictwa (1805-1864), Warszawa: druk K. Kowalewskiego 1890.
Brossollet J., L’Institut Pasteur vu par un gastronome, http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1989x023x001/HSMx1989x023x001x0045.pdf [dostęp: 23.08. 2019].
Bruchnalska M., Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu styczniowym, Miejsce Piastowe: Wydawnictwo Towarzystwa św. Michała Archanioła 1933.
Cmentarz polski w Montmorency, opracowali J. Skowronek, A. Bochenek, M. Cichowski, K. Filipow, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986.
Derbień M., Ostatni z minionej epoki, „Dookoła Świata” 1960, nr 34, s. 10.
Dobrzańska A., Profesor Edward Pomian-Pożerski (1875-1964), „Żywność, Żywienie, Prawo a Zdrowie” 9 (2000), nr 1, s. 102-104.
Ekielski J., Fundacja Pelagji Russanowskiej. Urywek z pamiętnika Józefa Ekielskiego długoletniego referenta wydziału krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji, Miejsce Piastowe: Wydawnictwo Towarzystwa św. Michała Archanioła 1931.
Garbień K., Tu zewsząd widać niebo, „Tygodnik Polski” nr 28 (144), 10 VII 1960, s. 9.
Gocel L., Ze wspomnień paryskich. Pożersc, „Stolica” 1960, nr 7, s. 10-11, 13.
Górski A., Gdzie złożyć zwłoki Juliusza Słowackiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 51, s. 1034.
Konopka S., Edward Pomian Pożerski, „Służba Zdrowia” nr 6, 9 II 1964, s. 2.
Kulczykowski M., Pożerski Edward, w: PSB, t. XXVIII, Kraków 1984-1985, s. 316-317.
Mèyet L., Jeszcze słów kilka o pogrzebie Juliusza Słowackiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1900, nr 44, s. 870-871.
Mèyet L., Pogrzeb Słowackiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 44, s. 862-863.
Narkowicz L., My Polacy jesteśmy niezłomni…, http://www.magwil.lt/archiwum/archiwum/2007/mag-3/mr-6.htm [dostęp: 23.08.2019].
Nieznane listy dotyczące Fundacji Pelagii Russanowskiej z Biblioteki Polskiej w Paryżu, oprac. P. Bilińśki, T. Skrzyński, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 13 (2009), s. 143-153.
Ostrowska T., Pożerski (Pomian-Pożerski) Edward Aleksander, pseud. De Pomian, w: PSB, t. XXVIII, Kraków 1984-1985, s. 317-319.
Perkowska U., Russanowska Pelagia, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXIII/1, z. 136, Wrocław 1991, s. 145-146.
Pietrzkiewicz D., „Życie zmarłych złożone jest w pamięci żywych”. Działalność Edwarda Aleksandra Pożerskiego na rzecz Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, w: Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski: Francja, red. D. Kuźmina, Warszawa: SBP 2019, s. 35-61.
Poirier J., Les frères Babinski. Un couple franco-polonaise exemplaire, „Annales – Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris” 2012, vol. 14, s. 377-391.
Pożerski (Edouard de Pomian), Nauka o gotowaniu, „Polska Gazeta Lekarska” 1925, nr 21, s. 489.
Pugacewicz I.H., Batignolles 1842-1874. Edukacja Wielkiej Emigracji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2017.
Pugacewicz I.H., Edward Pomian Pożerski – promotor francuskiej gastronomii i polskich tradycji nad Sekwaną, w: Wkład Polaków w kulturę Europy i Świata. Skromni ludzie – wielkie dokonania, t. II, red. A. Kamler i I.H. Pugacewicz, Warszawa: Grupa Cogito 2018, s. 97-115.
Pugacewicz I.H., Wkład batignolczyków i Biuletynu Polskiego w umocnienie polskiej tożsamości, kultury i polityki na Zachodzie, „Studia Medioznawcze” 20 (2019), nr 3, s. 265-279.
Sokulski J., Ekielski Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 220-221.
Wiśniowski J., Pochód na Wawel. Pamiątka z pogrzebu Juljusza Słowackiego (14-18 czerwca 1927 r.), Kraków: Staraniem „Komitetu Sprowadzenia zwłok Jul. Słowackiego do kraju” 1927.