Bearded man in antique-style robes – an unknown drawing by Norwid

Keywords: Cyprian Norwid, Polish nineteenth-century drawings, male portrait, art auction

Abstract

The article presents a formerly unknown drawing by Norwid, titled “Bearded man in antique-style robes,” originally made in Rome in 1847 and recently sold by the Desa-Unicum art auction house. The drawing is representative of the style developed by Norwid in the second half of the 1840s.

References

Chlebowska E., Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida, t. I-V, Lublin 2014-2021.

Chlebowska E., „Portret matrony” i „Starzec”. Nieznane rysunki Norwida, „Studia Norwi-diana” 36: 2018, s. 179-191.

Chlebowska E., Chrystus i dzieci. Rysunkowe inedita Norwida, „Studia Norwidiana” 37: 2019, s. 145-158.

Sienkiewicz J., Norwid malarz, w: Pamięci Norwida, praca zbior., Warszawa 1946, s. 61-77.

Słownik polskich towarzystw naukowych, t. II. Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, cz. 3, red. nauk. B. Sordylowa, Warszawa 2001.

Szenic S., Cmentarz Powązkowski: zmarli i ich rodziny. 1851-1890, Warszawa 1982.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., przy współudziale J. Czarnomorskiej, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 1, Poznań 2007.

Wójtowicz M., Wójtowicz P., 47 Aukcja. Antykwariat Wójtowicz, Kraków 2018.

Zaleski J.B., Korespondencja, t. 2, wyd. D. Zaleski, Lwów 1902.

Published
2022-09-13
Section
Inedita