Is Norwid the author of the sonnet Loneliness?

Keywords: Loneliness, attribution, Cyprian Norwid, text, style, Wiktor Gomulicki, themes, lexis, word

Abstract

The article discusses Juliusz W. Gomulicki’s attribution of the sonnet Loneliness as a poem by Norwid, which led the editor to include it among the poet’s lyrical works. In this piece, however, neither the specific development of the theme of loneliness, nor elements of style, argumentation and construction seem to confirm this.

References

Chlebowska E., Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, t. III: Prace w albumach 3. Prace luźne 1, Lublin 2019, s. 394-395.

Gomulicki J.W., Metryki tekstów, w: C. Norwid, Dzieła zebrane, oprac. J.W. Gomulicki, t. II: Wiersze. Dodatek krytyczny, Warszawa 1966, s. 61-64.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Kawyn S., Cyganeria Warszawska. Z dziejów obyczajowości literackiej, Warszawa 1938.

Kozłowska A., Kilka uwag o składni „Quidama”, w: „Quidam”. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2011, s. 507-529.

Kozłowska A., Homonimia składniowa w tekstach Cypriana Norwida (na przykładzie „Vade-mecum”), w: Język pisarzy – problemy gramatyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2021.

Kozłowska A., „Po-nad-gramatyczność” (nie tylko) składni Norwida, „Studia Norwidiana” 39s: 2021, s. 93-125.

Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1830-1863, t. 2, red. M. Janion, M. Dernałowicz, M. Maciejewski, Kraków 1988. Seria: „Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, red. S. Żółkiewski, H. Markiewicz, I. Wyczańska, seria 3.

Odrowąż-Pieniążek J., „Zatrzymany do życia”. Listy literackie Ignacego Orpiszewskiego do Gustawa Zielińskiego (1835-1843), „Blok Notes Muzeum Adama Mickiewicza” 1963, t. 2, s. 54-81.

Przesmycki Z., [Materiały norwidowskie z pracowni edytorskiej Zenona Przesmyckiego], Biblioteka Narodowa, Rkps IV 6324, k. 287.

Puzynina J., Z problemów składni w tekstach poetyckich Norwida (na materiale „Vade-mecum”), w: taż, Słowo Norwida, Wrocław 1990, s. 95-114.

Puzynina J., O języku Cypriana Norwida, w: taż, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997, s. 419-447.

Puzynina J., Milczenie w twórczości Norwida, w: taż, Słowo poety, Warszawa 2006, s. 147-167.

Rudkowska M., Pająk. O wyobraźni twórczej Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Napis” XXI: 2015, s. 68-78.

Sawicki S., Z zagadnień semantyki poetyckiej Norwida, w: tegoż, Norwida walka z formą, Warszawa 1986, s. 9-23.

Sawicki S., Norwid: od strony prawnuków, „Teksty Drugie” 2001, nr 6, s. 24-32.

Skiba D., Cyganeria artystyczna i cyganerie w romantycznej Warszawie, Wrocław 2016.

Skubalanka T., Styl poetycki Norwida ze stanowiska historycznego, w: taż, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997, s. 144-162.

Trojanowicz Z., „Dzieła zebrane”, tom 1: „Wiersze. Tekst”; tom 2: „Wiersze. Dodatek krytyczny”, Cyprian Norwid, opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, indeksy zestawiła Maria Gomulicka, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poezji i Prozy, ss. XCVI, 996; 1088 + errata na wklejce [recenzja], „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1, s. 288-308.

Published
2022-09-13
Section
Articles