Worlds and life. Metaphors of poetry in polish literary criticism in the romantic era

Keywords: metaphor, Romanticism, Romantic literary criticism, Maurycy Mochnacki, M. H. Abrams

Abstract

This article discusses the book Światy i życie. Metafory poezji w polskiej krytyce literackiej doby romantyzmu [Worlds and Life. Metaphors of Poetry in Polish Literary Criticism in the Romantic Era] by Marek Stanisz. The review emphasizes the immense documentary and analytical value of this study, especially the broad discussion of statements made by Romantic literary critics about poetry and the concept of the poet. At the same time, the review polemicizes with the claim that original metaphors constitute the semantic core of Polish Romantic criticism.

References

Abrams M. H., Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, przeł. M. B. Fedewicz, Gdańsk 2003.

Dobrzyńska T. Metafora, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. T. Krzeszowski, Warszawa 2020.

Stanisz M., Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.

Stanisz M., Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem, Kraków 2007.

Stanisz M., Światy i życie. Metafory poezji w polskiej krytyce literackiej doby romantyzmu, Rzeszów 2019.

Published
2021-11-19
Section
Reviews